Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Kamil Bomber
tel.: 022-379-29-27
email: k.bomber@mmcpolska.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle ustawy
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z zmianami w przepisach dyrektywy VAT obowiązujące od stycznia 2010 roku. Celem tych zmian ma być dostosowanie krajowych aktów prawnych do prawa unijnego. Podczas szkolenia poruszona zostanie, ciesząca się ogromną popularnością, tematyka nowych zasad zwrotu VAT poniesionego za granicą co umożliwi Państwu poszerzenie wiedzy z obszarów praktycznych. Uzyskane z pierwszej ręki informacje co do bieżących i planowanych w przyszłości zmian w prawie pozwolą Państwu uniknąć wielu błędów i ryzyka strat finansowych.
Główne zagadnienia:

*

Nowe definicje niezbędne do prawidłowego rozumienia przepisów ustawy
*

Praktyka przeciwdziałania praniu pieniędzy a praktyka ścigania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego
*

Ochrona pracowników banków na płaszczyźnie przeciwdziałania praniu pieniędzy
*

Otwieranie rachunków lokat wyłącznie za pośrednictwem Internetu w kontekście środków bezpieczeńs
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program:

I dzień szkolenia


Nowe definicje niezbędne do prawidłowego rozumienia przepisów ustawy
*

Pojęcie rzeczywistego beneficjenta i jego identyfikacja, wyłączenia od obowiązku identyfikacji, metody analizy, narzędzia i źródła informacji
*

Pojęcie PEP i ich identyfikacja
*

Pojęcie PEP i ich identyfikacja
*

Podmiot świadczący usługi finansowe
*

Bank fikcyjny
*

Stosunki gospodarcze
*

Przeprowadzanie transakcji
*

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska
*

Polityczne transakcje
*

Rachunki
*

Zamrożenia


Zmiany w zakresie identyfikacyjnych norm prudencyjnych dotyczących prania pieniędzy ze szczególnym uwzględnieniem osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
*

Postanowienia III Dyrektywy dotyczące identyfikacji klientów instytucji finansowych
*

Charakterystyka zmian norm prudencyjnych dotyczących identyfikacji w prawie polskim
*

Definicja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i definicje pokrewne
*

Istota norm prudencyjnych dotyczących osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w ustawie z 16 listopada 2000 roku
*

Praktyki dotyczące monitorowania transakcji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
*

Przykłady


Praktyczne zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów
*

Identyfikacja klienta, osób reprezentujących oraz rzeczywistych właścicieli beneficjalnych (UBO)
*

Weryfikacja danych klienta i sposób dokumentowania
*

Matryca ryzyka klienta – kryteria i grupy ryzyka
*

Ocena ryzyka klienta – jak często i w jakich sytuacjach


Ochrona pracowników banków na płaszczyźnie przeciwdziałania praniu pieniędzy – art. 184 k.p.k. – wady i zalety rozwiązania
*

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu – praktyczna implementacja narzędzi i procedur
*

Weryfikacja klientów oraz transakcji na listach kontrolnych
*

Analiza alertów i podejmowane działania
*

Matryca ryzyka klienta a podejrzenia finansowania terroryzmu


Efektywne zarządzanie procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w oparciu o współpracę
*

Relacje z jednostkami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie oszustwom
*

Relacje z zespołami odpowiedzialnymi za płatności zagraniczne
*

Wymiana informacji z jednostkami współpracującymi z organami ścigania
*

Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
*

Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie przeciwdziałania finansowania terroryzmu
*

SzkoleniaII dzień szkolenia


Zasady postępowania wobec banków korespondentów


Statystyczny obraz aktywności instytucji obowiązanych w zakresie ujawniania transakcji podlegających zarejestrowaniu w trybie ustawy:
*

Dane liczbowe
*

Wnioski i oceny praktyczne
*

Postulaty


Aktualny stan ścigania przestępstw „prania pieniędzy” z art. 299 kk w Polsce
*

Oceny i wnioski
*

Dane liczbowe


Wykorzystanie informacji instytucji obowiązanych, przekazywanych w trybie ustawy w toku prowadzonych śledztw
*

Dane liczbowe
*

Jakość i wszechstronność informacji
*

Wnioski praktyczne


Podstawowe problemy i trudności praktyczne w prowadzeniu spraw o czyny z art. 299 kk
*

Ustalenie źródeł pochodzenia wartości majątkowych
*

Stopień i zakres udowodnienia, iż wartości pochodzą z czynu zabronionego
*

Trudności dowodowe w wykazaniu świadomości sprawcy co do źródeł pochodzenia wartości


Współpraca i współdziałanie organów prokuratury i organów ścigania z instytucjami obowiązanymi jako warunek efektywnego śledztwa
*

Bariery związane z poziomem ochrony informacji w bankach
*

Bariery wynikające z „psychologicznego oporu” przed wystąpieniem w roli świadka
*

Bariery wynikające z aktualnych rozwiązań prawnych ustawy


Outsourcing obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy


Rejestracja transakcji podejrzanych
*

Statystyki dotyczące transakcji podejrzanych na arenie międzynarodowej i w Polsce
*

Przykłady transakcji podejrzanych
*

Wymogi dotyczące rejestracji transakcji podejrzanych
*

Zmiany w rejestracji transakcji podejrzanych
*

Dokumentowanie analiz podejrzanych transakcji
*

Narzędzia filtrujące oraz dostawcy watchlists


Obowiązki wynikające z rozporządzenia 1781/2006 w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym
Świadczenia dodatkowe: certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu