Mamy 9259 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Różnica pomiędzy IAS/IFRS a polskimi zasadami

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Kamil Bomber
tel.: 022-379-29-27
email: k.bomber@mmcpolska.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Różnica pomiędzy IAS/IFRS a polskimi zasadami rachunkowości
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Wykłady
Opis: Uczestnicy zapoznają się z nową filozofią norm IAS/IFRS oraz różnicą pomiędzy IAS/IFRS a polskimi zasadami rachunkowości. Dokonanie analizy, w jakim stopniu nowe normy dotyczą managerów i kierownictwa poszczególnych działów firmy (niezajmujących się bezpośrednio finansami).
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program:


Prezentacja norm IAS/IFRS i wyzwań z nimi związanych
Harmonizacja i normalizacja księgowa:
*

kontekst i aktorzy
*

punkty odniesienia i przedsiębiorstwa, które winny stosować normy IAS/IFRS
*

proces normalizacji i kalendarz zmian


Przejście na normy IAS/IFRS
*

Przeprowadzenie zmiany, funkcje przedsiębiorstwa objęte zmianami, szczególne znaczenie szkolenia
*

Wpływ na system informacji, komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa, strategię


Normy IFRS już obowiązujące
*

Aktywa: nowa definicja, nowe kryteria księgowania, amortyzacja, utrata wartości
*

Pasywa: nowa definicja, nowe kryteria księgowania, ograniczenia rezerw, zmiany w metodach księgowych


Podstawowe rozbieżności z polskimi regulacjami księgowymi
*

Wyższość treści ekonomicznych nad formą prawną
*

Nowa prezentacja skonsolidowanych sprawozdań finansowych: wyższość bilansu nad rachunkiem zysków i strat – zwiększenie znaczenia analizy osiągniętych wyników nad statyczną informacją przedstawioną w rachunku wyników – rosnąca rola zestawienia zmian w kapitałach własnych
*

Wycena: wartość historyczna/wartość godziwa, zalety i wady, pojęcie utraty wartości


Ewaluacja
*

Aktywa: wartości niematerialne, aktywa finansowe, umowy najmu, utrata wartości aktywów
*

Pasywa: pasywa finansowe, zapasy, zobowiązania wobec pracowników


Dlaczego normy IAS/IFRS dotyczą wszystkich menedżerów?
*

Znaczenie spojrzenia ekonomicznego
*

Zwiększenie znaczenia informacji nieksięgowej
*

Analiza i przewidywania dla uzasadnienia wyników
Świadczenia dodatkowe: certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu