Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Dyrektywa VAT 2010

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Kamil Bomber
tel.: 022-379-29-27
email: k.bomber@mmcpolska.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Dyrektywa VAT 2010
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Wykłady
Opis: Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z zmianami w przepisach dyrektywy VAT obowiązujące od stycznia 2010 roku. Celem tych zmian ma być dostosowanie krajowych aktów prawnych do Prawa Unijnego. Podczas szkolenia poruszona zostanie, ciesząca się ogromną popularnością, tematyka nowych zasad zwrotu VAT poniesionego za granicą co umożliwi Państwu poszerzenie wiedzy z obszarów praktycznych. Uzyskane z pierwszej ręki informacje co do bieżących i planowanych w przyszłości zmian w prawie pozwolą Państwu uniknąć wielu błędów i ryzyka strat finansowych.
Główne zagadnienia:

*

Rewolucja VAT w 2010 roku, znaczenie poszczególnych dyrektyw
*

Jak ustalić miejsce świadczenia usług?
*

Nowe zasady zwrotu podatku poniesionego za granicą
*

Stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski
*

Kwartalna informacja podsumowująca
*

Studium przypadku – czyli wybrane przykłady zwrotu VAT poniesionego za gr
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program:

I dzień szkolenia
*

Podatek od towarów i usług – zagadnienia bieżące oraz zmiany w ustawie VAT na 2010 rok
o

Świadczenia uznawane za usługi opodatkowane VAT po 2010 roku
o

Nowe reguły dotyczące opodatkowania usług
+

zakres zmian wchodzących w życie od 1.1.2010 r.
+

zmiana zasad opodatkowania usług (usługi B2B, a usługi B2C) – reguła podstawowa, wyjątki
+

implikacje praktyczne, czyli jak zmiany dotkną biznes
+

zmiany w sprawozdawczości podatkowej
+

koszty zmian – dodatkowy nieodliczalny VAT, koszty przystosowania systemów księgowych
+

wpływ zmian na systemy informatyczne przedsiębiorstw
*

Nowe zasady zwrotu VAT poniesionego za granicą
o

Podstawy konstrukcji prawnej zwrotu VAT poniesionego za granicą
o

Dotychczasowe rozwiązania prawne, ich wady i praktyka stosowania w Polsce oraz w innych państwa UE
o

Dyrektywa 2008/9/WE z 12 lutego 2008 r.
o

Proponowane regulacje polskie wdrażające Dyrektywę 2008/9/WE
*

Zmiana przepisów o miejscu świadczenia usług niematerialnych. Jak ustalić miejsce świadczenia usług niematerialnych
Miejsce świadczenia usług, cztery etapy: 2010-2011-2013-2015 – fazy zmian;
o

2011 – imprezy kulturalne, sportowe, naukowe, targi itp.
o

2013 – najem środków transportu, definicje, miejsce opodatkowania
o

2015 – identyfikacja podatników wykonujących usługi elektroniczne i telekomunikacyjne spoza UE
*

Zasady generalne B2B i B2C
o

Kogo dotyczą?
o

W jakich przypadkach następuje odstępstwo od zasady?
o

Jak zmieni się filozofia tych usług?
*

Jak wyglądają wyjątki od zasady ogólnej w związku z usługodawcą?
o

Kiedy uznaje się że miejscem opodatkowania jest kraj w którym usługi są faktycznie wykorzystane?
o

Usługi w zakresie reguły B2B i B2C
+

usługi na majątku ruchomym
+

wynajem środków transportu
+

usługi transportowe: osób, towarów

II dzień szkolenia
*

Studium przypadku – czyli wybrane przykłady zwrotu VAT poniesionego za granicą oraz zwrot VAT dla nierezedentów z Polski
o

Wybrane przypadki zwrotu zagranicznego podatku VAT na podstawie VI Dyrektywy Rady UE z 17 maja 1977 oraz VIII Dyrektywy Rady z 6 grudnia 1979 r.
o

Wybrane przypadki regularnego zwrotu podatku VAT dla nierezydentów z Polski na podstawie Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 23-04-2004 r w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
o

Nowa dyrektywa VAT 2010
*

Stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium polski w przypadku podmiotów zagranicznych
o

Stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski w przypadku podmiotów zagranicznych
+

definicja stałego miejsca prowadzenia działalności
+

zmiana czy doprecyzowanie
+

dotychczasowa praktyka
+

ewidencjonowanie sprzedaży przez stałe miejsce prowadzenia działalności
+

stałe miejsce prowadzenia działalności sprzedawcy a obowiązek samo naliczenia VAT przez nabywcę
+

sprzedaż do „stałego miejsca prowadzenia działalności” a odliczalność VAT
*

Prawidłowa interpretacja przepisów w skomplikowanym stanie prawnym na przykładzie poszczególnych usług
o

Opodatkowanie wybranych usług
+

usługi marketingowe; reklama
+

usługi finansowe
+

usługi badawczo rozwojowe; badania kliniczne
o

Konsekwencje podatkowe dla podmiotów świadczących oraz nabywających usługi
Świadczenia dodatkowe: certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu