Mamy 9329 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Kamil Bomber
tel.: 022-379-29-27
email: k.bomber@mmcpolska.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Wykłady
Opis: Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z najistotniejszymi zmianami, jakie wprowadza znowelizowana ustawa o nowych uprawnieniach Prezesa UKE oraz o tym jakie zmiany mogą nas jeszcze czekać w przyszłości w związku z aktywnością organów unijnych.

Główne zagadnienia:

*

Uproszczone procedury przenoszenia numerów między operatorami, jak również konsekwencje tych zmian dla branży telekomunikacyjnej
*

Na pytanie czy zezwolenie na działanie na polskim rynku zagranicznym podmiotom przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności w sektorze telekomunikacyjnym
*

Konsekwencje niezastosowania się do przepisów antyspamowych
*

O nowych uprawnieniach Prezesa UKE oraz o tym jakie zmiany mogą nas jeszcze czekać w przyszłości w związku z aktywnością organów unijnych
*

Zmiany w sposobach rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi oraz operatorami a użytkownikami sieci
*

Kwestie związane z zaostrzeniem kar za
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program:
I dzień szkolenia


Nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne – główne kierunki zmian


Prezes UKE jako „super–urząd” ? Wzmocnienie roli i znaczenia Prezesa UKE w świetle ostatnich zmian do Prawa telekomunikacyjnego
*

Tryb powołania – podkreślenie roli i znaczenia Prezesa UKE
*

Nowe uprawnienia w zakresie określania rynków
*

Kary pieniężne – skuteczny instrument kontroli ale czy nie nadużywany?
*

Opłaty uwzględniające koszty – dowolność stosowanych metod ustalania opłat
*

Konstytucyjność wprowadzonych zmian


Plany unijne – czy powinniśmy się spodziewać kolejnych nowelizacji?
*

Wspólny regulator europejski – rzeczywistość czy mrzonka?
*

Wspólny rynek obrotu częstotliwościami
*

Nowe możliwości w zakresie przeznaczeń już przydzielonych częstotliwości
*

Rynek kanalizacji kablowej nowym rynkiem?
*

Separacja funkcjonalna – czy Unia Europejska pomoże UKE ?


Przenośność numerów – główne zmiany w prawodawstwie
*

Nurty europejskie
*

Skrócenie procedur
*

Lex specialis – wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym
*

Wybór trybu przez abonenta i użytkownika końcowego usług przedpłaconych
*

Wykorzystanie Centralnej Bazy Danych w procesie przenośności
*

Wzrost konkurencyjności na rynku


Przepisy antyspamowe w ustawie Prawo telekomunikacyjne
*

Spam czynem nieuczciwej konkurencji
*

Na kim spoczywa odpowiedzialność za przesyłanie "informacji niezamówionych"
*

Odpowiedzialność finansowa za "spamowanie" – kary w wysokości nawet 100 tys. zł
*

Narzędzia monitorowania i zwalczania tego zjawiska


Dostęp do rynku zagranicznych operatorów szansą na zwiększenie konkurencji
*

Zasady funkcjonowania na rynku operatorów telekomunikacyjnych z innych państw UE
*

Jak nowe regulacje wpłyną na rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce
*

Czy interesy polskich operatorów będą zagrożone


Rozszerzony zakres przechowywanych informacji – dodatkowe koszty ponoszone przez operatorów
*

Implementacja do Dyrektywy 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności
*

Kategorie danych przeznaczonych do zatrzymania oraz okres ich przechowywania
*

Jak nowe obowiązki przekładają się na koszty operatorów


Obowiązki firm telekomunikacyjnych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego
*

Archiwizowanie danych o usługach telekomunikacyjnych
*

Katalog informacji, jakie operatorzy będą musieli udostępnić UKE oraz służbom specjalnymII dzień szkolenia


Zgodność nowelizowanej ustawy z prawem Unii Europejskiej
*

Czy zgodne z prawem wspólnotowym są przepisy dotyczące przenoszenia numerów oraz zasad ustalania opłat
*

Możliwe konsekwencje na wypadek ustalenia, że nowelizowane przepisy są niezgodne z prawem wspólnotowym


Zmiana metod rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz operatorami a użytkownikami sieci
*

Nowe zasady przedterminowego rozwiązania umowy przez abonenta i zwrotu przyznanych abonentowi ulg
*

Kary dla abonentów przy przedterminowym rozwiązaniu umowy
*

Sposoby kalkulacji zwrotu ulg przyznanych abonentom
*

Sytuacje, kiedy abonent może rozwiązać umowę przed terminem bez ponoszenia konsekwencji finansowych
*

Jak się bronić przed zerwaniem umowy przez abonenta


Nowe obowiązki informacyjne operatorów telekomunikacyjnych
*

Informowanie o każdej zmianie cennika, również o obniżce cen
*

Czy operator będzie miał obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianach cen z odpowiednim wyprzedzeniem
*

Kary nakładane na operatorów za niedopełnienie obowiązków informacyjnych lub niepodanie określonych informacji w regulaminie
Świadczenia dodatkowe: certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu