Mamy 8474 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: szkolenie komunikacja interpersonalna

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Konsultant Klienta
tel.: 510033347
email: sekretariat@jjszkolenia.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: efektywna komunikacja szkolenie Trójmiasto
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja
Metodyka: Ćwiczenia
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 10
Program: Szkolenie otwarte:

Efektywna komunikacja – podstawą wszelkich działań zawodowych pracowników Twojej firmy


Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?:

1. Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
2. Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
3. Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
4. Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach ze współpracownikami jak też w procesie obsługi klienta. W ramach szkolenia uczestnik pozna skuteczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania kontaktu z klientem, współpracownikiem, zwierzchnikiem, podwładnym..

Celem szkolenia jest:

- Poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej
- Poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się
- Opracowanie sposobów poprawy efektywnego komunikowania się
- Promocja asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych
- Wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w negocjacjach z klientem, współpracownikiem, przełożonym…
- Radzenie sobie w rozmowach z tzw. „Trudnym rozmówcą”


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczony jest dla osób, które w działalności zawodowej komunikują się zarówno z partnerami wewnętrznymi jak też zewnętrznymi. Zajmują się prezentacją i wdrożeniami projektów, obsługą klientów, sprzedażą, prezentacją produktów i/lub usług. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządzającej średniego szczebla jak też szeregowych pracowników firmy.

Zakres tematyczny szkolenia:

Dzień I (9.00 – 17.00)

- Definicja i Model komunikacji, Bariery w komunikacji
- Postawa i umiejętności osoby komunikatywnej
- Pozytywne nastawienie - filary poprawnej komunikacji
- Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej
- Komunikacja werbalna
- Komunikacja wokalna
- Komunikacja niewerbalna
- Aktywne słuchanie – podstawowe zasady
- Aktywne słuchanie – techniki aktywnego słuchania (odzwierciedlanie, parafraza, …)
- Umiejętność zwięzłego wypowiadania się
- Umiejętność zadawania trafnych pytań
- Sztuka parafrazy i oddania pytania
- Rozmowa z pracownikiem, współpracownikiem, przełożonym i klientem – sztuka przekonywania

Dzień II (9.00 – 17.00)

- Komunikacja interpersonalna a cechy osobowościowe, znajomość siebie i innych
- “Czytanie” mowy ciała rozmówcy – pierwsze wrażenie, sygnały pozytywne i negatywne,..
- Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego
- Asertywność i empatia w komunikacji na co dzień
- Umiejętność odmawiania, odwaga i pewność siebie
- Umiejętność przekazywania oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki
- Przekazywanie niepopularnych decyzji i złych informacji
- Efektywna komunikacja w pracy zespołu
- Komunikacja pisemna
- Komunikacja w rozmowie telefonicznej
- Jak rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej?

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe (2 x 8 godz.)

Koszt szkolenia: 790 PLN/osobę

W cenie szkolenia:
- Prowadzenie trenera
- Sala dydaktyczna PPNT
- Materiały szkoleniowe
- Przerwy kawowe
- Lunch


Świadczenia dodatkowe: Catering
 

Poleć szkolenie znajomemu