Mamy 9677 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Metody Optymalizacji Kosztów Zaopatrzenia

Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 012 634 21 64
email: biuro@eksperthandlowy.eu

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Metody Optymalizacji Kosztów Zaopatrzenia
Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Konsultant, doradca, praktyk. Przeprowadził projekty doradcze i konsultacje m.in. dla: firm przemysłu stoczniowego, TP S.A. Autor oraz redaktor licznych publikacji z zakresu logistyki i zarządzania. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Bardzo wysoko oceniany przez przedstawicieli firm i przedsiębiorstw uczestniczących w szkoleniach.
Program: PROGRAM SZKOLENIA:
1. Identyfikacja rodzajów zapasów występujących w przedsiębiorstwie.
• Nabycie umiejętności identyfikacji grup zapasów w przedsiębiorstwie ze względu na ich funkcję i wartość (ze szczególnym uwzględnieniem sfery zaopatrzenia) oraz poznanie związków pomiędzy tworzeniem określonego poziomu zapasów a procesami zaopatrzenia i dostaw.

2. Identyfikacja warunków składania i realizacji zamówień
w przedsiębiorstwie.
• Omówienie głównych problemów związanych z zastosowaniem podejścia systemowego w zaopatrzeniu i podejścia do ich rozwiązywania.
• Omówienie związku pomiędzy określonymi procedurami zaopatrzenia (sposobami realizacji zaopatrzenia i dostaw),wpływu na efektywność i koszty w przedsiębiorstwie. Identyfikacja „wąskich gardeł” przy składaniu i realizacji zamówień.

3. Grupy kosztów utrzymania zapasów i ich charakterystyka.
• Omówienie głównych grup kosztów.
• Nabycie umiejętności wyodrębniania określonych grup kosztów związanych z zapasami w sferze zaopatrzenia.

4. Wybrane metody składania i realizacji zamówień:
metoda maksymalnej partii dostawy,
metoda stałej wielkości zamówień i dostaw, wyznaczanie optymalnej wielkości zamówień, metoda stałego okresu zamówienia, metoda składania zamówień przy JiT, pozostałe wybrane metody związane z częstotliwością dostaw oraz optymalizacją kosztów.
• Omówienie głównych metod związanych z optymalizacją dostaw
w zaopatrzeniu i warunków ich zastosowania.
• Wskazanie głównych założeń do metod (w nawiązaniu do koncepcji logistyki).
• Nabycie umiejętności szacowania kosztów przy wybranych metodach (podstawowe, główne aspekty).

5. Metoda „pchania” zapasów i możliwości jej zastosowania.
• Omówienie głównych zasad i warunków związanych z zastosowaniem metody „pchania” zapasów w zaopatrzeniu.

6. Określenie ryzyka w zaopatrzeniu.
• Omówienie głównych aspektów związanych ze źródłami ryzyka w zaopatrzeniu.
• Omówienie i poznanie zasad związanych z kształtowaniem tzw. „portfela zakupów” – decyzje krótko- i długookresowe w zakupach.

7. Podsumowanie.


 Dyskusja i zadania indywidualne i grupowe, „burza mózgów”, przykłady do samodzielnej analizy, mikrowykłady, filmy instruktażowe
Świadczenia dodatkowe: W cenę wliczono serwis kawowy, obiad, wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie.
 

Poleć szkolenie znajomemu