Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Szkolenie prawo zamówień publicznych

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Konsultant Klienta
tel.: (058) 6200871
email: sekretariat@jjszkolenia.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: udzielanie zamówień publicznych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Prawo zamówień publicznych


Cele szkolenia:

Zapoznanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- w firmach,
- w urzędach,
- w instytucjach publicznych
- oraz organizacjach pozarządowych
z praktycznymi aspektami ustawy prawo zamówień publicznych.

Zakres programowy szkolenia:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


1. Przepisy regulujące postępowanie w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
2. Zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
3. Zakres przedmiotowy ustawy Prawa zamówień publicznych.
4. Uczestnicy postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
5. Przygotowanie postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych, w szczególności zasady opracowania SIWZ i określenia wymogów stawianych wykonawcom.
6. Regulacje w zakresie ogłoszeń o zamówieniach publicznych.
7. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych.
8. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.
9. Zasady prowadzenia dokumentacji postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
10. Zasady zawierania umów o udzielenie zamówień publicznych.
11. Organy właściwe w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
12. Kontrola postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
13. Środki ochrony prawnej: odwołanie, skarga do sądu.
14. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Zagadnienia praktyczne w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych i aktualnego orzecznictwa.


Formy i metody:

- Wykład z prezentacją MM
- Rozmowa moderowana
- Studium przypadku
- Praca na materiale szkoleniowym
- Ćwiczenia w podgrupach
- Sesja pytań

Czas trwania szkolenia: 1 x 8 godzin
Jeden dzień 9.00 - 17.00


Miejsce realizacji szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98

Koszt udziału: 690 PLN

Zawiera:

- Prowadzenie szkolenia przez radcę prawnego
- Materiały szkoleniowe
- Certyfikaty uczestnictwa
- Przerwy kawowe
- ObiadZapraszamy


 

Poleć szkolenie znajomemu