Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Rozmowa z podwładnym jako narzędzie menedżerskie

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Wincenciak
tel.: 606 737 535
email: mw@andrzejpuchala.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Rozmowa z podwładnym jako narzędzie menedżerskie
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Rozmowa jest podstawowym narzędziem w praktyce codziennego zarządzania ludźmi: w procesie oceny, delegowania, podczas rozwiązywania konfliktów, w przekonywaniu do nowych rozwiązań, w coachingu. Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze rodzaje rozmów, specyfikę ich prowadzenia oraz techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność rozmowy.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wielkość grupy: 12
Program: 1. Skuteczne rozmowy menedżerskie
▪ rozmowa jako narzędzie zarządzania
▪ struktura skutecznej rozmowy menedżerskiej
▪ rola i zasady udzielania informacji zwrotnej w rozmowie
▪ techniki komunikacyjne przydatne w rozmowie menedżerskiej (parafrazowanie, zadawanie pytań, podsumowanie, dowartościowanie, odzwierciedlanie, docieranie do interesów)
▪ komunikacja niewerbalna jako źródło diagnozowania postaw i odczuć podwładnego

2. Rozmowa delegująca
▪ cel i jego cechy jako podstawa skutecznej rozmowy delegującej
▪ co delegować, a czego nie – strefy delegowania
▪ zasady delegowania
▪ dostosowanie stylu rozmowy do poziomu kompetencji pracownika
▪ od udzielania instrukcji do motywowania – dwa rodzaje technik komunikacyjnych przydatnych w delegowaniu

3. Rozmowa perswazyjna
▪ Wywieranie wpływu bez manipulowania w oparciu o zaufanie
▪ Dynamiczny model procesu perswazyjnego
▪ Docieranie do interesów jako podstawa trwałej zmiany postaw pracownika
▪ Znaczenie rozmowy perswazyjnej w procesie przekonywania do zmian

4. Rozmowa o konfliktach
▪ Style rozwiązywania konfliktów – uwarunkowania psychologiczne
▪ Dobór strategii prowadzenia rozmowy do charakteru konfliktu
▪ Metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i budowania współpracy
▪ Zarządzanie emocjami w rozmowie o konflikcie

5. Rozmowa coachingowa
▪ Odkrywanie i wykorzystanie potencjału pracownika poprzez coaching
▪ Prowadzenie rozmowy coachingowej według struktury G. R.O.W.
▪ rodzaje rozmów coachingowych: wspólne rozwiązywanie problemów pracownika i motywowanie do rozwoju
▪ Kierowanie rozmową coachingową za pomocą pytań
▪ Poziom zaangażowania coacha: od zadawania pytań do instruktażu

6. Rozmowa oceniająca
▪ Cele rozmowy oceniającej
▪ Zasady udzielania negatywnej informacji zwrotnej
▪ Rola konstruktywnej krytyki i innych technik asertywności w rozmowie oceniającej
▪ Najczęstsze błędy popełniane w rozmowie oceniającej
Świadczenia dodatkowe: konsultacje po szkoleniu
 

Poleć szkolenie znajomemu