Mamy 8386 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Menedżer ds. komunikacji społecznej w organizacji

Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
KSB KRAKÓW
tel.: 12 293 5029
email: ksb@uek.krakow.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Menedżer ds. komunikacji społecznej w organizacji
Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe
Metodyka: Wykłady
Opis: Przygotowanie słuchaczy do pracy z szeroko rozumianą komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w organizacji. Podczas studiów omówione zostaną zagadnienia dotyczące człowieka w organizacji, PR-u, komunikacji społecznej, rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacjach. Przećwiczone i zdiagnozowane zostaną style rozwiązywania konfliktów każdego uczestnika zajęć. Każdy słuchacz rozwinie także umiejętności komunikacji i autoprezentacji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Mgr Sebastian Matyniak


Absolwent studiów Executive MBA oraz podyplomowych studiów „Psychologia zachowań społecznych”, doktorant Akademii Ekonomicznej w Katowicach, magister ekonomii. Wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Licencjonowany trener i coach. Dyrektor Zarządzający w firmie Brainstorm. W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, włączając w to zarządzanie HR-em, zespołami sprzedaży, oraz projektami. Posiada 11-letnie doświadczenie korporacyjne. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół przedsiębiorczości, zarządzania ludźmi, handlu i miękkiego HR-u. Doskonale sprawdza się w projektach doradczych, strategicznych oraz szkoleniowych i coachingowych. Jego przygotowanie trenerskie to uczestnictwo w szkole trenerów biznesu oraz w wielu warsztatach z zakresu prowadzenia i doskonalenia umiejętności trenerskich i coachingowych. Ma za sobą ponad 1200 dni szkoleniowych. Jest autorem trzech kierunków studiów podyplomowych. Zawodowo jest twórcą wielu projektów, nowatorskich metod w szczególności w zakresie sprzedaży i komunikacji biznesowej. Posiada doświadczenie w pracy w branżach: retail, finanse, telekomunikacja, produkcja, wydawnictwa i innych.


Mgr Jacek Cymerman


Magister organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii w zarządzaniu oraz public relations. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu oraz wielu szkoleń, warsztatów, fokusów na temat sprzedaży, obsługi klienta, psychologii oraz zarządzania sprzedażą. W swojej praktyce zawodowej zajmował się obsługą klienta, sprzedażą usług telekomunikacyjnych, zarządzaniem projektami szkoleniowymi. Posiada 7 letnie doświadczenie zdobyte w pracy z grupami Call Center oraz grupami sprzedażowymi w różnych branżach i w różnych kanałach sprzedaży jako sprzedawca, kierownik, trener, coach. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół nowoczesnych metod i technik sprzedaży, zarządzania sprzedażą oraz coachingu i motywowania. Doskonale sprawdza się we wdrażaniu standardów sprzedaży, standardów zarządzania sprzedażą, wdrażaniu systemów coachingowych i motywacyjnych oraz w projektowaniu szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. W swojej karierze zawodowej pracował dla wielu polskich jak i międzynarodowych organizacji. Ma za sobą ponad 900 dni szkoleniowych. Obecnie zajmuje się również badaniem potrzeb szkoleniowych, tworzeniem projektów szkoleniowych na bazie potrzeb klienta, oraz wdrażaniem zdobytych na szkoleniach umiejętności w trakcie pracy. Specjalizuje się także w projektowaniu ścieżek rozwoju zawodowego pracowników, ścieżek adaptacyjnych przystosowujących nowego pracownika do pracy, oraz systemach motywacyjnych.


Mgr Aleksander Kocur


Mgr Adam Muszak


Mgr Paweł Strycharczyk


Mgr Magdalena Fik-Matyniak


Mgr Tomasz Bury


Mgr Agnieszka Borkowska


Mgr Justyna Kłaczany
Program: Program studiów:

Blok I – Komunikacja w organizacji


Podstawy komunikacji – Podczas zajęć zostanie omówiona rola odbiorcy i nadawcy w procesie komunikowania się. Zajmiemy się także zagadnieniem asertywności, komunikatem typu „ja” oraz inymi technikami sprawnej komunikacji. Przećwiczone zostaną także techniki aktywnego słuchania.


Bariery komunikacyjne - celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu różnic w postrzeganiu komunikatów, systemów reprezentacji w komunikacji oraz stylów społecznego komunikowania się. Podczas zajęć skupimy się na sposobach i technikach dostosowania swojej komunikacji do komunikacji odbiorcy poprzez dostosowanie stylu społecznego komunikowania się i systemu reprezentacji.


Mediacje i negocjacje – zajęcia pozwolą uczestnikom na zapoznanie się z podstawami negocjacji i mediacji w organizacjach. Omówione zostaną takie aspekty jak przedział zgodności, batna, dolna linia, poziom aspiracji oraz taktyki negocjacyjne. Uczestnicy doświadczą procesu negocjacji pozycyjnych, problemowych oraz mediacji z grupami społecznymi i związkami zawodowymi poprzez udział w różnego typu case-study, ćwiczeniach indywidualnych i grupowych oraz symulacjach.


Wywieranie wpływu na ludzi – podczas zajęć omówione zostaną wszystkie techniki i metody wywierania wpływu na ludzi w organizacji oparte o techniki Cialdiniego. Przećwiczone zostaną także techniki wywierania wpływu na grupy i techniki modelowania zachowania drugiego człowieka,

Blok II – Diagnoza i rozwiązywanie problemów komunikacyjnych


Poszukiwanie źródeł konfliktów – podczas zajęć zostanie omówione koło konfliktu Moora na bazie którego zostaną wypracowane sposoby i techniki rozpoznawania rodzaju konfliktu i jego źródła. Wypracowane także zostaną przez grupę zachowania po których możemy rozpoznać rodzaj konfliktu. Podsumowaniem zajęć będzie wypracowanie systemu rozmowy (zadawania pytań), który pozwoli na sprawne dotarcie do źródła konfliktu.


Twórcze rozwiązywanie konfliktów – zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników zarówno z technikami twórczego myślenia jak i metod służących do rozwiązywania konfliktów. Każdy uczestnik dokona autodiagnozy własnego stylu rozwiązywania konfliktów. Zostaną omówione i przećwiczone metody De Bono i Superpozycji. Przećwiczymy także wiele technik rozwiązywania konfliktów w organizacji, skupiając się przede wszystkim na metodach wyniesionych z coachingu.


Psychologiczne i socjologiczne aspekty funkcjonowania w organizacji – celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi zachowań ludzkich w organizacji. Tematyka zajęć koncentruje się na podstawowych koncepcjach dotyczących funkcjonowania człowieka w organizacji, kulturze organizacyjnej i normach zespołowych oraz rozwoju osobowości człowieka.


Zmiany w organizacji – podczas zajęć zostanie omówiona specyfika zmian w organizacji. Zostaną omówione szanse i zagrożenia związane ze zmianami w firmach. Skupimy się na fazach przebiegu zmiany i na technikach przeprowadzenia zespołu przez poszczególne fazy zmiany.

Blok III – Zarządzanie informacją w organizacji


Komunikowanie się i autoprezentacja – celem zajęć jest zdobycie umiejętności komunikowania się z ludźmi podczas szeroko rozumianych wystąpień publicznych. Omówione zostaną metody komunikowania się w organizacji w różnych sytuacjach w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego w organizacji. Przećwiczone zostaną techniki autoprezentacyjne. Duża część zajęć odbywać się będzie z użyciem kamery video.


Poziomy uczenia się organizacji – podczas zajęć skupimy się na metodologii uczenia się i rozwoju organizacji poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności jej pracowników jak i poprzez zachowanie know how w organizacji, oraz wykorzystanie potencjału ludzi w firmie w np. programach mentoringowych.


PR wewnętrzny w firmie – celem zajęć jest zapoznanie uczestników z PR wewnętrznym w firmie. Omówione zostaną zagadnienia wewnętrznego oddziaływania na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne organizacji poprzez sprawne działania PR-owe.


Odpowiedzialność społeczna w biznesie – na zajęciach omówione zostaną zagadnienia związane z tworzeniem i efektem programów odpowiedzialności społecznej Biznesu. Słuchacze dowiedzą się jakie są przyczyny tworzenia tego typu programów, jakie są korzyści z tych programów i co one za sobą niosą.


Reklama i PR na zewnątrz organizacji – zajęcia są typowym przykładem warsztatów podczas których zostaną wypracowane najlepsze praktyki biznesowe dotyczące reklamy i zewnętrznego PR –u w firmach. Omówione zostaną zagadnienia skuteczności mediów w reklamie i PR-rze oraz wypracowane praktyczne metody wyboru form reklamy i komunikacji w zależności od sytuacji wewnętrznej firmy oraz otoczenia zewnętrznego organizacji.


Sztuka własnego rozwoju w organizacji – w trakcie zajęć uczestnicy stworzą dla siebie indywidualny plan rozwoju oparty o wzmacnianiu automotywaqcji do działania, pewności siebie i pracy z celem.


Nowoczesne narzędzia IT w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – w trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem Internetu, intranetu oraz poczty elektronicznej. Omówione zostanie także wykorzystanie fora tematycznego w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.


Komunikacja kryzysowa – podczas zajęć omówione zostaną sposoby i techniki komunikowania rzeczy trudnych jak i komunikowania się z organizacją w sytuacjach trudnych takich jak wypadki, zła sytuacja finansowa firmy, procesy restrukturyzacji itp.


Blok IV – Seminarium dyplomowe
Wymagania: Studia skierowane są do osób zajmujących się lub chcących się zajmować w przyszłości komunikowaniem się w organizacji oraz do osób które chcą aktywnie rozwijać swoje umiejętności komunikowania się i budowania wizerunku własnego i firmy. Studia skierowane są także dla wszystkich którym nie obojętne jest jak widzą ich inni oraz jak daną sytuację w firmie odbierają inni pracownicy i kontrahenci.


Studia dwusemestralne – 176 godzin zajęć.
 

Poleć szkolenie znajomemu