Mamy 8386 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Psychologia zachowań społecznych

Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
KSB Kraków
tel.: 12 293 5560
email: ksb@uek.krakow.pl
http://ksb.uek.krakow.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/personel-i-komunikacja-w-firmie/psychologia-zachowan-spolecznych-w-organizacji.html

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Psychologia zachowań społecznych
Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe
Metodyka: Wykłady
Opis: Studia skierowane są do osób, które chcą rozwijać i zdobywać wiedzę z zakresu szeroko pojętej psychologii niezbędnej do rozumienia mechanizmów zachowań ludzkich w organizacjach. Studia są swojego rodzaju „perełką”, czyli wybranymi wg nas najciekawszymi zagadnieniami psychologii dla nie-psychologów, których rozumienie i znajomość nie tylko ułatwi słuchaczom zrozumienie procesów i zachowań biznesowych ale również pomoże w komunikowaniu się z drugim człowiekiem
w codziennym życiu. Słuchacze w toku praktycznych ćwiczeń oraz warsztatów będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu budowania relacji interpersonalnych, komunikowania się, rozwiązywania sytuacji trudnych w organizacji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Mgr Sebastian Matyniak

Absolwent studiów MBA oraz podyplomowych studiów „Psychologia zachowań społecznych”, doktorant Akademii Ekonomicznej w Katowicach, magister ekonomii. Wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Licencjonowany trener i coach. Dyrektor Zarządzający w firmie Brainstorm. W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, włączając w to zarządzanie HR-em, zespołami sprzedaży, oraz projektami. Posiada 11-letnie doświadczenie korporacyjne. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół przedsiębiorczości, zarządzania ludźmi, handlu i miękkiego HR-u. Doskonale sprawdza się w projektach doradczych, strategicznych oraz szkoleniowych i coachingowych. Jego przygotowanie trenerskie to uczestnictwo w szkole trenerów biznesu oraz w wielu warsztatach z zakresu prowadzenia i doskonalenia umiejętności trenerskich i coachingowych. Ma za sobą ponad 1000 dni szkoleniowych. Jest autorem trzech kierunków studiów podyplomowych. Zawodowo jest twórcą wielu projektów, nowatorskich metod w szczególności w zakresie sprzedaży. Posiada doświadczenie w pracy w branżach: retail, finanse, telekomunikacja, produkcja, wydawnictwa i innych.

Mgr Jacek Cymerman

Magister organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii w zarządzaniu oraz public relations. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu oraz wielu szkoleń, warsztatów, fokusów na temat sprzedaży, obsługi klienta, psychologii oraz zarządzania sprzedażą. W swojej praktyce zawodowej zajmował się obsługą klienta, sprzedażą usług telekomunikacyjnych, zarządzaniem projektami szkoleniowymi. Posiada 7 letnie doświadczenie zdobyte w pracy z grupami Call Center oraz grupami sprzedażowymi w różnych branżach i w różnych kanałach sprzedaży jako sprzedawca, kierownik, trener, coach. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół nowoczesnych metod i technik sprzedaży, zarządzania sprzedażą oraz coachingu i motywowania. Doskonale sprawdza się we wdrażaniu standardów sprzedaży, standardów zarządzania sprzedażą, wdrażaniu systemów coachingowych i motywacyjnych oraz w projektowaniu szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. W swojej karierze zawodowej pracował dla wielu polskich jak i międzynarodowych organizacji. Ma za sobą ponad 700 dni szkoleniowych. Obecnie zajmuje się również badaniem potrzeb szkoleniowych, tworzeniem projektów szkoleniowych na bazie potrzeb klienta, oraz wdrażaniem zdobytych na szkoleniach umiejętności w trakcie pracy. Specjalizuje się także w projektowaniu ścieżek rozwoju zawodowego pracowników, ścieżek adaptacyjnych przystosowujących nowego pracownika do pracy, oraz systemach motywacyjnych.

Mgr Adam Muszak


Mgr Paweł Strycharczyk


Mgr Aleksander Kocur


Mgr Magdalena Fik-Matyniak


Mgr Olga Beck


Lek med. Tomasz Bury
Program: Blok I – Podstawowy


1. Trening interpersonalny – Celem zajęć jest wzajemne zapoznanie się ze sobą Uczestników, swoich mocnych i słabych stron oraz z tym jak my odbieramy ludzi i ludzie odbierają nas. Słuchacze poznają teorie z pogranicza psychologii, które pozwolą zrozumieć przyczyny zachowań własnych i zachowań drugiego człowieka, tym samym przekładając się na umiejętności efektywnej komunikacji.

2. Podstawy psychologii ogólnej – Celem zajęć jest przekazanie Słuchaczom wiedzy z podstaw psychologii. Uczestnicy zapoznają się z zasadniczymi prawidłościami życia psychicznego człowieka, a w szczególności poznaniem struktury osobowości jej funkcjami, regulacjami i mechanizmami kontroli i integracji działania. Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: psychologia emocji i motywacji, psychologia osobowości, psychologia różnic indywidualnych, psychologia poznawcza i psychologia rozwoju człowieka.

Blok II – Psychologii stosunków interpersonalnych

3. Komunikacja w organizacji – Zajęcia mają na celu wyposażenie Uczestników w umiejętności komunikowania się w organizacji pod kątem dostosowania swojego przekazu do sposobu odbioru drugiego człowieka na podstawie teorii kolorów osobowości. W trakcie zajęć zostanie wykorzystana kamera, by każdy słuchacz mógł przećwiczyć poznane techniki komunikowania się w czasie specjalnie zaprojektowanych ćwiczeń i symulacji.


4. Rozwiązywanie konfliktów w organizacji - Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom wagi odpowiedniego rozpoznania i klasyfikacji konfliktu, jego przyczyn i zagrożeń. Uczestnicy nie tylko nauczą się rozpoznawania konfliktów i ich rozwiązywania ale także poznają narzędzia i techniki które mogą wykorzystać w rozwiązaniu każdej trudnej sytuacji życiowej. Słuchacze poznają także własny styl komunikacji rozwiązywania konfliktów poprzez zastosowane na zajęciach metody diagnostyczne.


5. Mediacje i negocjacje w organizacji – Założeniem przedmiotu jest zapoznanie Uczestników z teorią mediacji i negocjacji, a także z praktycznymi aspektami jej wykorzystania. Uczestnicy dowiedzą się poprzez szereg ćwiczeń i case study czym jest dolna linia, poziom aspiracji, przedział zgodności oraz jak tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Słuchacze poznają triki negocjacyjne i mediacyjne, które będą mogli wykorzystać w organizacji.

Blok III – Psychologii społecznej


6. Podstawy psychologii społecznej – Uczestnicy zapoznają się z technikami badań jak ludzie wpływają na myśli, zachowania i uczucia innych ludzi. Słuchacze dowiedzą się jak opisywać, wyjaśniać i przewidywać, a co za tym idzie kontrolować wiele ludzkich zachowań.


7. Psychologia organizacji – Głównym założeniem zajęć jest charakterystyka podstawowych zagadnień z uwzględnieniem i genezy historycznej, aktualnych uwarunkowań i przeobrażeń różnych sfer życia człowieka, a w szczególności sfery pracy i funkcjonowania społecznego. Podczas zajęć przepracowane zostaną zagadnienia związane z kryzysem i traumą w pracy, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach oraz problemów jakości życia.


8. Relacje społeczne w organizacji – W trakcie modułu skoncentrujemy sie na relacji pomiędzy przedmiotami zaangażowanymi w dany obszar aktywności. Uczestnicy zapoznani zostaną z modelem potencjału relacyjnego obejmującego wyobrażenia społeczne, systemy znaczeń i opisy ról podmiotów.


9. Wywieranie wpływu na ludzi – Celem zajęć jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę na temat wywierania wpływu na ludzi. Uczestnicy poznają najpopularniejsze techniki wywierania wpływu społecznego na ludzi oraz nauczą się obrony i rozpoznania prób wywierania wpływu na nich. Podczas zajęć poruszone zostaną zasady wywierania wpływu na ludzi wg Cialdiniego.


10. Sposoby i techniki wywierania wpływu na grupy- Celem zajęć jest prezentacja czym jest proces grupowy i pokazanie Słuchaczom jak go świadomie wykorzystywać w czasie szkolenia. Przetrenowane zostaną elementy dotyczące zarówno prawidłowości, którymi rządzi się grupa, jak i sposoby i techniki wpływania na grupę.


Blok IV – Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

11. Zarządzanie sobą - Wiedza i umiejętności zawarte w tym przedmiocie pozwolą na umiejętne zarządzanie własnym czasem, emocjami i motywacją. Słuchacze dowiedzą się jak wyznaczać cele i skutecznie dążyć do ich realizacji. Poruszony zostanie także temat automotywacji.


12. Asertywność i radzenie sobie ze stresem - Podczas zajęć skoncentrujemy się na praktyczne podejście do asertywności i zarządzania stresem. Uczestnicy dowiedzą sie czym są zachowania asertywne oraz jak i kiedy je wykorzystywać. W trakcie praktycznego warsztatu opracowane zostaną metody które pozwalają obniżyć stres i poprawić komfort życia. Słuchacze zapoznani zostaną z rodzajami stresu i z praktycznymi metodami wpływania na niego.


13. Seminarium dyplomowe - spotkania seminaryjne poświęcone są kwestiom opracowywania przez słuchaczy pracy dyplomowej wieńczącej proces studiów podyplomowych.
Wymagania: Studia adresowane są do osób zainteresowanych własnym rozwojem poprzez doskonalenie technik zarządzania własnymi zasobami, emocjami i wykorzystaniem własnego potencjału i świadomości do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w organizacji. Studia uczą tego jak wykorzystywać swoje własne zasoby i możliwości do budowania sukcesu własnego w organizacji jak i sukcesu firmy poprzez realizację celów na poziomie jednostki. Studia są także skierowane dla ludzi którzy chcą nabyć umiejętności modelowania zachowaniem własnym, zachowaniem drugiego człowieka i grupy.


Studia dwusemestralne, 170 godzin zajęć.
 

Poleć szkolenie znajomemu