Mamy 8491 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Przywództwo

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Andrzej Jakubowski
tel.: 22 628-04-05
email: biuro@thebrain.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Doskonalenie kompetencji interpersonalnych współczesnego menedżera - Jak być skutecznym i inspirującym przywódcą
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Nasze szkolenie wykorzystuje najnowsze instrumenty z zakresu psychologii, zarządzania i rozwoju osobistego. Nasza metoda opiera się na dostarczaniu uczestnikom praktycznych doświadczeń, które pozwalają zmienić nastawienie do roli lidera i odnaleźć własny dopasowany do osobistych preferencji styl przywództwa.

My uczymy jak być liderem, bo bycie menadżerem to dzisiaj już za mało!

Warsztaty prowadzone są metodą coachingową, której celem jest oddziaływanie na postawy. Stwarzane są sytuacje, które pozwalają zrozumieć czynniki, które wpływają na efektywność pracowników, budowanie ich motywacji i zaangażowanie. Doświadczając symulowanych sytuacji, niejako w sposób automatyczny pomożemy Ci przenieść właściwe zachowania na zarządzanie własnym pionem personalnym.

Dzięki temu szkoleniu samodzielnie odkryjesz co jest skuteczne, a co nie działa w zarządzaniu, delegowaniu i stawianiu celów.

CELE SZKOLENIA:

- Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego
- Zwiększenie skuteczności zarządzania poprzez budowanie relacji z pracownikami (traktowanie pracownika jak klienta wewnętrznego)
- Poprawa przygotowania do rozmów oceniających
- Zmiana dotychczasowych, negatywnych nawyków myślowych
- Kształtowanie postawy proaktywnej
- Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w obszarze wywierania wpływu na współpracowników
- Poznanie i zastosowanie metod diagnozowania klienta i indywidualizacji sposobu rozmowy
- Zwiększenie lojalności pracowników i ich identyfikacji z firmą
- Zwiększenie pewności siebie, asertywności

Uczestnicy będą kształtować kompetencje przywódcze w obszarach:

- Budowania autorytetu.
- Autoprezentacji i kreowania wizerunku.
- Samokontroli.
- Samoświadomości.
- Komunikacji interpersonalnej.
- Budowania zespołu.
- Organizacji pracy własnej i podległych pracowników (w tym wyznaczania celów i delegowania zadań).
- Motywowania pracowników.
- Podejmowania decyzji.

Uczestnicy będą w czasie zajęć inspirowani do rozwijania w sobie:

- Otwartości na zmiany.
- Kreatywności.
- Elastyczności.

Kompetencje nabyte podczas szkolenia:
- Kompetencje interpersonalne w zakresie efektywnej komunikacji, poszerzenie wiedzy nt. konstruktywnego zarządzania zespołem oraz procesów podejmowania decyzji w zespole i roli lidera.
- Umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz panowania nad emocjami, poznanie zasad atrakcyjnego wystąpienia publicznego.
- Doskonalenie sztuki świadomego, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, pobudzenie kreatywności, rozpoznanie własnego potencjału twórczego, kształtowanie postawy nakierowanej na poszukiwanie rozwiązań.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 8
Program: I DZIEŃ

1. Otwarcie i wstęp
2. Psychologia sukcesu menedżera
3. Komunikacja interpersonalna w relacjach biznesowych
4. Komunikacja interpersonalna w relacjach biznesowych (2)
5. Omówienie i zakończenie pierwszego dnia szkolenia

II DZIEŃ

1. Motywacja podwładnych
2. Motywacyjne delegowanie zadań
3. Chwalenie i nagana
4. Rozliczanie z zadań (metoda coachingowa)
5. Wpływ menedżera/lidera na efektywność zespołu
6. Omówienie i zakończenie szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia na naszej stronie www.thebrain.pl
Wymagania: Szkolenie adresowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla.
Świadczenia dodatkowe: Materiały szkoleniowe i piśmiennicze, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch
 

Poleć szkolenie znajomemu