Mamy 8477 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Green Belt Plus

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marcin Gołąbek
tel.: +48 79 22 55 048
email: office@slo.net.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Lean Six Sigma Green Belt
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma
Metodyka: Wykłady
Opis: Cel: Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności na poziomie specjalisty Green Belt umożliwiających wdrażanie metodologii Lean Six Sigma w firmach produkcyjnych i usługowych.

Green Belt po skończonym kursie będzie w stanie osobiście prowadzić projekty oszczędnościowo-optymalizacyjne.

Zakres:
Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej (ćwiczenia).

Wiele narzędzi objętych kursem wykorzystuje do celów analizy oprogramowanie statystyczne MiniTab oraz arkusz kalkulacyjny (Microsoft Office lub Open Office).
 
Podczas kursu prezentowane są przykłady rzeczywistych projektów oraz zastosowań pojedynczych narzędzi, dzięki czemu kursanci zapoznają się nie tylko ze stroną merytoryczną narzędzi ale również z wieloma dodatkowymi aspektami towarzyszącymi wdrażaniu projektów w rzeczywistości.
 
W ramach szkolenia ma również miejsce Symulacja Fabryki Lean, dzięki której uczestnicy zaznajamiają się z narzędziami używanymi w Lean Manufacturing.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Six Sigma Black Belt'ci i Specjaliści Lean Manufacturing:
Marcin Gołąbek
Grzegorz Ozimek
Marek Poplewski
Wielkość grupy: 12
Program: Wprowadzenie:
Czym jest Lean Six Sigma?
Jak właściwie wybierać projekty oszczędnościowe?
Jak dobierać zespół i wybierać lidera projektu?
Czym jest cykl DMAIC i jakie są jego zasady?
Cechy wspólne i różnice pomiędzy Lean Manufacturing i Six Sigma
 
Faza Define (Definiuj):
Definiowanie celów projektu, dobór zespołu, ustalanie harmonogramu
Opracowanie karty projektowej
Tworzenie ogólnej mapy procesowej (SIPOC)
 
Faza Measure (Mierz):
Dobór charakterystyk projektowych (CTQ)
Opracowanie systemu zbierania danych (formularze, próbkowanie, rodzaje informacji)
Zdolność systemu pomiarowego (MSA, Gage R&R)
Wyliczenie poziomu procesu dla sytuacji wyjściowej
 
Faza Analyze (Analizuj):
Wstępna analiza procesu (Wykresy trendu, Pareto)
Podstawy statystyki (terminologia, wskaźniki, przedział ufności, wartość p)
 
Szczegółowa analiza danych:
Histogram
Dystrybucja normalna
Wykres pudełkowy
Analizy zależności
Wykres rozrzutu
Korelacja
Analiza wieloczynnikowa multivari
Testowanie hipotez (t-testy, testy proporcji, ANOVA, Chi-Square)
[opcjonalnie] Transformacje Box-Cox
Faza Analyze (Analizuj) (cd):

Szczegółowa analiza procesu:
Szczegółowe mapowanie procesu
Identyfikacja strat w procesie
Burza mózgów, Ishikawa, Analiza 5 why
 
Faza Improve (Rozwiąż):
Gromadzenie i filtrowanie pomysłów (rozwiązań)
Planowanie i wdrażanie rozwiązań
[opcjonalnie] Projektowanie eksperymentów (DoE)

Faza Control (Kontroluj):
Statystyczna kontrola procesu (SPC)
Standaryzacja procesu i jego operacji (Instrukcje) Wyliczanie rzeczywistych oszczędności
Zamykanie projektu
 
Moduł Lean Manufacturing (w trakcie cyklu DMAIC):
Symulacja fabryki i działań usprawniających
5S jako fundament doskonalenia
Totalne utrzymanie ruchu (TPM)
Całkowita efektywność parku maszynowego (OEE)
Poprawa dostępności (SMED, Kanban, JiT)
Poprawa wydajności (Spaghetti, Balansowanie)
Poprawa jakości (Poka Yoke, Andon)
Kaizen – warsztaty ciągłej poprawy
Waste Walk (identyfikacja i eliminacja strat)
Projektowanie linii i gniazd produkcyjnych
 
Podsumowanie szkolenia:
Lean Six Sigma w firmie
Przykłady struktur organizacyjnych działów CI
Bazy danych dla LSS
Systemy sugestii pracowniczych
 
Podsumowanie cyklu DMAIC i modułu Lean.
 
Egzamin dla uczestników Green Belt +
Wymagania: Umiejętność pracy w zespole. Umiejętności analityczne.
 

Poleć szkolenie znajomemu