Mamy 9525 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 5831006
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
Omówienie zasad ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji w ujęciu bilansowym i podatkowym. W trakcie szkolenia omówione będą różnice pomiędzy amortyzacją bilansową, a podatkową. Zaprezentowane zostaną dopuszczone przez przepisy metody amortyzacji. Uczestnicy będą rozwiązywać zadania oraz przeprowadzać zapisy na kontach księgowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
- zdobycie wiedzy na temat zasad ewidencji środków trwałych, amortyzacji bilansowej i podatkowej,
- zapoznanie się z zasadami rozliczania remontów i ulepszeń środków trwałych.

Adresaci szkolenia:
- księgowi,
- pracownicy działów finansowo-księgowych,
- pracownicy biur rachunkowych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Program: 1. Środki trwałe.

definicja,
wartość początkowa,
wydatki ponoszone po przyjęciu środka trwałego do używania,
części zapasowe,
środek trwały składający się z kilku istotnych części,
środki trwałe wymagające czasowych modernizacji,
ulepszenia i modernizacja środków trwałych,
koszty likwidacji szkód wynikających z używania środka trwałego.


2. Wartości niematerialne i prawne

definicja,
wartość początkowa,
wydatki ponoszone po przyjęciu do używania,
ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych.


3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte w drodze aportu.

4. Środki trwałe sfinansowane dotacją.

5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie.

6. Środki trwałe i wartości niematerialne sfinansowane kredytem bankowym.

7. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte na podstawie umowy leasingu.

8. Inwestycje w obcym obiekcie.

9. Przeszacowanie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

10. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

metody amortyzacji środków trwałych.
zmiana metody amortyzacji środka trwałego.
zmiana stawek amortyzacji środka trwałego.
amortyzacja istotnych części środka trwałego.
zmiana ekonomicznej przydatności środka trwałego.


11. Utrata wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

12. Zbycie i likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

13. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w budowie.

14. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne niepodlegające aktywowaniu w bilansie.

15. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do zbycia.

16. Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

17. Konsekwencje w podatku odroczonym.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu