Szkolenie: Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II :: Szkolenia w Edustacja.pl
Mamy 9891 aktualnych szkoleń oraz 5246 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Projekty

Szkolenie otwarte
EFS - tak
bezpłatne

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka hajduk
tel.: 32-781-49-91
email: jakosc@rig.katowice.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Projekty
Metodyka: Wykłady
Opis: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie z Partnerem firmą Interdont Sp. z o.o. zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach, w ramach Projektu
„Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II”
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem Projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji pracowników województwa śląskiego
w zakresie Systemów Zarządzania Jakością (SZJ) w obszarze bezpieczeństwa informacji, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności z uwzględnieniem specyfiki placówek ochrony zdrowia, placówek oświatowych oraz jednostek administracyjnych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy:

Wielkość grupy: 20
Program: Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona jest przez Biura Projektu Lidera i Partnera
w zakresie wybranych modułów tematycznych zgodnie z poniższym podziałem:
• Lider Projektu RIG w Katowicach moduły tematyczne : 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7, 11
• Partner Projektu Interdont Sp. z o.o. moduły tematyczne: 1.1, 1.2, 3.3, 3.4, 6, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10

Panel Moduł tematyczny
1.Systemy Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej Moduł tematyczny 1.1
- Wymagania ISO/TS 16949:2009- podejście procesowe w branży motoryzacyjnej
- Auditor wewnętrzny ISO/TS 16949:2009
Moduł tematyczny 1.2
- Metoda QFD narzędziem transformacji wymagań klienta na specyfikę wyrobów i procesów
- Zastosowanie metody FMEA w procesie planowania działań zapobiegawczych i korygujących
2. Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji Moduł tematyczny 2.1
- Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001
- Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001
Moduł tematyczny 2.2
- Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001
- Auditor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001
3. Systemy Zarządzania Jakością
Moduł tematyczny 3.1
- Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
Moduł tematyczny 3.2
- System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 – podstawy i praktyka wdrażania
- Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
Moduł tematyczny 3.3
- Doskonalenie SZJ – motywacja, komunikacja, praca zespołowa
- Zarządzanie Zasobami ludzkimi w Systemie Zarządzania
- Wzajemne korzystne relacje z dostawcami w Systemie Zarządzania Jakością
Moduł tematyczny 3.4
- Doskonalenie procesu i technik auditowania – warsztaty dla Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
- Badanie satysfakcji klienta wg normy ISO 9001
- Proces zakupów i jego znaczenie dla Systemu Zarządzania Jakością
4. Systemy Zarządzania Środowiskowego Moduł tematyczny 4.1
- Specjalista ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
- Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
Moduł tematyczny 4.2
- Specjalista ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
- Auditor wiodący Systemu Zarządzania Środowiskowego
5. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Moduł tematyczny 5.1
- Specjalista ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
- Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Moduł tematyczny 5.2
- Specjalista ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
- Auditor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
6. Systemy Zarządzania Jakością w laboratoriach
Moduł tematyczny 6
- System Zarządzania Jakością w laboratoriach wg normy ISO 17025
- Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w laboratoriach wg normy ISO 17025
7.Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności Moduł tematyczny 7
- System Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności – HACCP wg ISO 22000:2005
- Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności – HACCP
8. Systemy Zarządzania Jakością w Placówkach Ochrony Zdrowia
Moduł tematyczny 8.1
- Warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w placówkach ochrony zdrowia
- Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w placówkach ochrony zdrowia
Moduł tematyczny 8.2
- System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 w placówkach ochrony zdrowia
-Auditor wewnętrzny w placówkach ochrony zdrowia
9. Systemy Zarządzania Jakością w Placówkach Oświatowych Moduł tematyczny 9.1
- Warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w placówkach oświatowych
- Doskonalenie System Zarządzania Jakością w placówkach oświatowych
Moduł tematyczny 9.2
- System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 w Placówkach Oświatowych
- Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w placówkach oświatowych
10. Systemy Zarządzania Jakością w administracji Moduł tematyczny 10
- System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 w jednostkach administracyjnych
- Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w jednostkach administracyjnych
11. Zintegrowany System Zarządzania Moduł tematyczny 11
- Integrowanie Systemów Zarządzania
- Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Wymagania: Adresatem Projektu są osoby dorosłe pracujące w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, posiadające minimum średnie wykształcenie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji poza godzinami pracy.
 

Poleć szkolenie znajomemu