Mamy 8607 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 8 szkoleń.

Szkolenie: Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Ruszel
tel.: 757210431, +48 517 702 272
email: biuro@csintelekt.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Wykłady
Opis: Z początkiem 2010 r. pracownicy mają możliwość korzystania z dodatkowych urlopów macierzyńskich oraz urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego, jak również urlopów ojcowskich. Zmiana ta pociąga za sobą pewne utrudnienia dla pracodawców. Pod koniec 2010 r. zaszły także zmiany w sposobie ustalania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Duże problemy praktyczne pociąga za sobą nadal prawidłowe udzielanie urlopów wypoczynkowych, a tematyka ta jest chętnie kontrolowana przez PIP.

Słuchacze poznają zasady wykorzystywania różnego rodzaju urlopów i zwolnień od pracy, w tym w szczególności urlopów wypoczynkowych. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie, zagrożenia, które stwarzają dla niego przepisy ale również możliwości, z których często pracodawcy nie korzystają. Na szkoleniu przedstawiona zostanie problematyka prawna związana z urlopami i okolicznościowymi zwolnieniami od pracy, zaprezentowane zostaną liczne przykłady z praktyki.
Szkolenie skierowane je
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi: Marek Rotkiewicz – prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, autor 25 książek i ponad 1000 artykułów z tego zakresu, redaktor merytoryczny Teczki kadrowca w jednostce budżetowej (Wyd. Beck InfoBiznes), napisał m. in.:

* Jak korzystać ze świadczeń społecznych w UE. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Wyd. ODDK 2005 r.,
* Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy, Wyd. ODDK 2008 r. (II wyd. zaktualizowane i uzupełnione),
* Regulaminy i procedury w jednostce samorządowej, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.
* Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.,
* Umowa zlecenia w zatrudnieniu, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.
* Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.

Program: 1. Rodzaje urlopów.
1. Urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopy dodatkowe, urlop ojcowski
2. Urlop wychowawczy
3. Urlop bezpłatny
4. Urlop szkoleniowy
2. Zwolnienia okolicznościowe.
3. Urlop wypoczynkowy - nabycie praw i wymiar urlopu.
1. Nabycie prawa do urlopu
2. Urlopy pracowników rozpoczynających karierę zawodową
3. Ustalanie wymiaru urlopu
4. Okresy zaliczane do okresu zatrudnienia przy ustalaniu wymiaru urlopu, w tym wynikające z innych przepisów
5. Urlop podstawowy i urlopy dodatkowe
6. Urlop na żądanie
7. Zmiana wymiaru urlopu w trakcie roku (urlop uzupełniający)
8. Ustalanie wymiaru urlopu w różnych systemach i wymiarach czasu pracy
9. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu
10. Wymiar urlopu u osób zatrudnionych u różnych pracodawców w jednym czasie
11. Urlop pracowników młodocianych
12. Przypadki, w których wymiar urlopu ulega obniżeniu
13. Wpływ urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego na wymiar urlopu wypoczynkowego, wpływ okresu w którym pracownik pobierał zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne na wymiar urlopu
14. Udzielanie urlopów, plan urlopów, zmiana terminu (przesunięcie urlopu), podział urlopu, odwołanie z urlopu, przerwanie urlopu
15. Ustalenie wymiaru urlopu pracownika zatrudnionego i zwalnianego w trakcie roku, urlop proporcjonalny
4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
5. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 

Poleć szkolenie znajomemu