Mamy 9346 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Szkolenie: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników samorządowych

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Ruszel
tel.: 757210431, +48 517 702 272
email: biuro@csintelekt.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników samorządowych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Wykłady
Opis: Na szkoleniu omówione zostaną kwestie związane ze specyfiką nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy pracownika samorządowego. Wiele zagadnień zostanie zobrazowanych aktualnym orzecznictwem sądowym. Przedstawione zostaną m. in. nowe regulacje dotyczące zatrudniania pracowników samorządowych. Obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. nowa ustawa o pracownikach samorządowych zdefiniowała np. pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego, wprowadziła szczególne regulacje dotyczące pierwszego zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, służby przygotowawczej. Zmieniła zasady naboru i przede wszystkim katalog podstaw zatrudnienia w samorządzie, usuwając mianowanie i wprowadzając inny katalog w zakresie powołań. Nowa ustawa rozszerzyła katalog stanowisk, na których zatrudniani są pracownicy samorządowi. Poza zatrudnieniem na stanowiskach:

* urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
* pomocniczych i obsługi;

wprowadza – co jest nowością – stanowiska doradców i asystentów.

Szk
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Marek Rotkiewicz – prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, autor 25 książek i ponad 1000 artykułów z tego zakresu, redaktor merytoryczny Teczki kadrowca w jednostce budżetowej (Wyd. Beck InfoBiznes), napisał m. in.:

* Jak korzystać ze świadczeń społecznych w UE. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Wyd. ODDK 2005 r.,
* Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy, Wyd. ODDK 2008 r. (II wyd. zaktualizowane i uzupełnione),
* Regulaminy i procedury w jednostce samorządowej, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.
* Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.,
* Umowa zlecenia w zatrudnieniu, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.
* Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.

Program: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

* zdefiniowano pojęcie „wolnego stanowiska urzędniczego”;
* nowe regulacje dotyczące awansu wewnętrznego – wyjaśnienie dotychczasowych wątpliwości;
* zatrudnienie na zastępstwo;
* ogłoszenie o naborze – skrócenie terminu na składanie dokumentów;
* protokół naboru;
* informacje o wynikach naboru;

Kto może być obecnie pracownikiem samorządowym – rezygnacja z niektórych z dotychczasowych wymogów, zmiany w zakresie katalogu wymogów.

Wymagane doświadczenie do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym – zmiana dotychczasowych zasad.

Nawiązanie stosunku pracy:

* wybór;
* powołanie – nowy katalog pracowników zatrudnianych na podstawie powołania
* umowy o pracę (rodzaje umów, zasady zawierania), pierwsze zatrudnienie w samorządzie – czy dopuszczalna jest umowa na okres próbny
* zmiana dotycząca mianowania – brak nowych mianowań w samorządzie;
* nowe stanowiska doradców i asystentów

Sytuacja pracowników mianowanych po 1 stycznia 2009 r.

Dokumenty wymagane od kandydata do pracy.

Dokumenty wymagane od osoby zatrudnionej.

Służba przygotowawcza – kiedy jest wymagana, które osoby mogą być z niej zwolnione.

Oświadczenia składane przez pracownika samorządowego:

* informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, informacja o prowadzeniu działalności przez małżonka;
* oświadczenia majątkowe;

Zmiany stosunku pracy (wypowiedzenie warunków pracy i płacy).

Przeniesienie do innej pracy.

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków.

Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy:

* podstawy zwolnienia pracownika mianowanego po 1 stycznia 2009 r.
* rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę;
* wygaśnięcie stosunku pracy;
* odwołanie ze stanowiska pracownika zatrudnionego na podstawie powołania;
* ochrona przed zwolnieniem;

Świadectwo pracy.
 

Poleć szkolenie znajomemu