Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: Pozyskiwanie funduszy z UE dla JST

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Wnioski o dotacje

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Ruszel
tel.: 757210431, +48 517 702 272
email: biuro@csintelekt.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Pozyskiwanie funduszy z UE dla jednostek samorządu terytorialnego
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Wnioski o dotacje
Metodyka: Wykłady
Opis: W związku z dużymi możliwościami dofinansowania działań JST w ramach członkowstwa Polski w UE zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym dowiedzą się Państwo m.in. jak skutecznie przygotować projekt skierowany do dofinansowania, jakie wykorzystać do tego programy pomocy unijnej. Szkolenie kierowane zarówno do pracowników z doświadczeniem w tworzeniu i realizacji projektów w celu pogłębienia posiadanej wiedzy, jak i dla pracowników których chcielibyście Państwo do realizacji takich zadań przygotować. Podczas zajęć zostaną Państwo przygotowani do samodzielnego pozyskiwania środków unijnych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, wykładowca/dydaktyk, trener, specjalista d/s pozyskiwania funduszy europejskich, właścicielka firmy doradczo – szkoleniowej specjalizującej się w prawie, pozyskiwaniu funduszy unijnych. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studiów podyplomowych Europejskiej Integracji w Instytucie Europejskim Uniwersytetu Saarlandzkiego w Saarbrucken - o specjalizacji gospodarcze prawo UE, a obecnie doktorantka prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Przeprowadziła liczne szkolenia z funduszy unijnych oraz zasad wypełniania wniosków aplikacyjnych dla różnych grup docelowych (m.in. dla rolników, bezrobotnych, urzędników samorządowych). Wiedza nt funduszy jest wiedzą praktyczną którą zdobyła w trakcie pracy w Zespołach Współpracy Międzynarodowej, które realizowały, wdrażały projekty finansowane z efs.
Program: 1. Regulacje prawne UE w zakresie funkcjonowania i wdrażania funduszy strukturalnych
* Przepisy traktatowe;
* Przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności ;
* Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, Rozporządzenie w sprawie EFRR oraz Funduszu Społecznego;
2. Kluczowe zasady realizacji projektów systemowych finansowanych z EFS.
* Obowiązujące dokumenty programowe;
* Wytyczne w zakresie realizacji projektów systemowych;
* Generator wniosków aplikacyjnych i wniosku o płatność;
* Wymagania dotyczące promocji;
* Zamówienia publiczne;
3. Procedury aplikacyjne projektu.
* Formularz wniosku – wymogi formalne i wypełnianie/praca z generatorem wniosków;
* Metody i zasady zarządzania projektami;
* Płynność finansowa projektu –opracowywanie budżetu, studium wykonalności
4. Procedury finalizujące projekt.
* Przygotowanie wniosków o płatność;
* Monitoring i ewaluacja projektu;
* Sprawozdawczość
 

Poleć szkolenie znajomemu