Mamy 9560 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Delegacje krajowe i zagraniczne

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Ruszel
tel.: 757210431, +48 517 702 272
email: biuro@csintelekt.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Delegacje krajowe i zagraniczne
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie ma na celu przedstawienie rozwiązań prawnych związanych z problematyką podróży służbowych pracowników, rozliczania podroży służbowych oraz rozliczania wyjazdów odbywanych w celu wykonania umów cywilnoprawnych.
Udział w szkoleniu pozwoli:

1. zdobyć, ale także przypomnieć i uporządkować posiadaną wiedzę
2. uzyskać informacje niezbędne do prawidłowego rozliczania wyjazdów służbowych
3. powrócić w przyszłości do wykonywanych obliczeń i przekazanej na szkoleniu wiedzy, dzięki materiałom szkoleniowym.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników działów kadr i płac, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, autor 25 książek i ponad 1000 artykułów z tego zakresu, redaktor merytoryczny Teczki kadrowca w jednostce budżetowej (Wyd. Beck InfoBiznes), napisał m. in.:

* Jak korzystać ze świadczeń społecznych w UE. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Wyd. ODDK 2005 r.,
* Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy, Wyd. ODDK 2008 r. (II wyd. zaktualizowane i uzupełnione),
* Regulaminy i procedury w jednostce samorządowej, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.
* Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.,
* Umowa zlecenia w zatrudnieniu, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.
* Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Wyd. Beck InfoBiznes 2009 r.

Program: 1. Pojęcie podróży służbowej.
2. Określenie miejsca pracy – pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy, konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r.
3. Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników.
4. Czas pracy w delegacji:
1. część delegacji zaliczana do czasu pracy
2. część delegacji niezaliczana do czasu pracy
3. nadgodziny
4. okresy minimalnego wypoczynku
5. korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy
6. problematyka szkoleń
5. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych:
1. diety
2. koszty dojazdu
3. ryczałty na jazdy lokalne
4. noclegi
5. inne wydatki
6. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej:
1. diety
2. koszty przejazdów miejscowych i dojazdów
3. noclegi
4. inne wydatki
7. „Podróże służbowe” osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – rozliczenia, korzystne regulacje umowne.
8. Podróże służbowe przedsiębiorców.
 

Poleć szkolenie znajomemu