Mamy 8519 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA SPA

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Górnicka
tel.: 795 299 158
email: szkolenia@ceib.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA SPA PODSTAWĄ OSIĄGNIĘCIA SUKCESU I ZAISTNIENIA NA RYNKU USŁUG EKSKLUZYWNYCH
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Szkolenie z zakresu szeroko rozumianej obsługi klienta Spa na wszystkich poziomach kontaktów. Podczas jego trwania uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w obsłudze klienta Spa oraz wskazana zostanie im droga budowania autorskich procedur obsługi i kontaktu z klientem, tak potencjalnym jak i faktycznym gościem Spa.
CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zaprezentowanie i przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej tematyki obsługi klienta w obiekcie Spa. Celem nadrzędnym natomiast jest podniesienie skuteczności rozmów z klientami oraz wielkości sprzedaży przez zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu ich obsługi. Uczestnicy poznają podstawy z tematyki tak obsługi klienta w warunkach normalnych jaki i w warunkach konkurencji rynkowej, oraz, co ważne, w sytuacjach wyjątkowych.
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Program: Priorytetem jest zapoznanie osób uczestniczących w szkoleniu z tematyką tworzenia procedur Manual Spa – obsługi klienta na każdym poziomie zarządzania oraz kontaktu z nim. Poruszona zostanie kwestia strategicznego podejścia do tworzenia ofert kalendarzowych i nagłych, jakie nie zostały przewidziane w kalendarzu sprzedażowym Spa.
Ważnym elementem jest wskazanie drogi i rodzaju rozmów z klientami potencjalnymi oraz już znajdującymi się w bazie Spa.
Praktyczne warsztaty to sprawdzian zdobytej wiedzy na przestrzeni tych kilku dni szkoleniowych. Pozwolą one prowadzącemu na sprawdzenie poziomu wiedzy przekazywanej w stosunku do faktycznie przyjętej.

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SZKOLENIA (dla uczestników):
Uczestnicy zostaną przeszkoleni w skutecznych i sprawdzonych technikach wielopoziomowej obsługi klienta obiektu Spa. Pozna tajniki podejścia do klienta w licznych sytuacjach jakie w jego karierze mogą mieć miejsce. Przede wszystkim przekazana zostanie mu wiedza z tworzenia Biblii Spa – Operation Manual – przez wielu nazywaną odpowiednikiem systemu ISO dla obiektów Spa. Także wskazana zostanie droga tworzenia oferty dla konkretnych, pojedynczych lub instytucjonalnych, klientów. Uczestnicy poza tym zyskają wiedzę jak radzić sobie z klientem trudnym, problemowym oraz jak w sytuacjach przez niego kreowanych się zachować.
Poruszona zostanie także tematyka języka stosowanego w Spa, to jakim słownictwem należy a jakim absolutnie nie posługiwać się w obiekcie.


PROGRAM SZKOLENIA:
Dział 1. Wprowadzenie do obsługi klienta Spa

Kim jest nasz potencjalny klient Spa?
Klient Spa – co powinniśmy oferować w standardzie obsługi z ramienia usług ekskluzywnych?
Obsługa klienta - recepcja – pierwszy kontakt, pierwsze wrażenie
Recepcja Spa – procedura obsługi klienta
a) Rozmowa telefoniczna
b) Rozmowa bezpośrednia
c) Charakterystyczne zwroty – jakie używać a jakie są niedopuszczalne.
Zadania recepcji Spa
a) Planowanie zabiegów – mechanizm poznawczy i strategiczny
b) Kontakt z klientem
Terapeuta – kosmetolog – zasady obsługi klienta
a) Procedura obsługi klienta przez personel wykonawczy
b) Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w polskich Spa a propos obsługi klienta przez personel zabiegowy
c) Filozofia obiektu dla klienta Spa i pracowników
d) Marketing wewnątrz obiektu

Dział 2. Operation Manual

• Manual Spa spisem procedur obsługi klienta – tworzenie krok po kroku
• Czym jest Manual Spa
• Kolejne kroki w tworzeniu doskonałego dokumentu
• Podział obowiązków podstawą skutecznej obsługi klienta wynikającej z manuala
• Manual Spa – żyjącą biblią naszego Spa
• Procedury dodatkowe wynikające z Manual Spa wg których obsługiwany jest klient.

Dział 3. Tworzenie ofert dla poszczególnych grup klientów Spa

Tworzenie oferty dla klienta pojedynczego
a) Oferty całoroczne
b) Oferty okazjonalne
c) Propozycje działań w sytuacjach nagłych – budowanie grupy odbiorców w warunkach nieprzewidzianych
Tworzenie oferty dla klienta instytucjonalnego
Organizacja spotkań i eventów
Programy lojalnościowe dla klientów


Dział 4. Obsługa klienta problemowego

 Kim jest klient problemowy?
 Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
 Zasady zachowania i możliwe reakcje personelu
 Ważna rola rezydenta Spa
 Problemowy klient, czy zakłopotany pracownik – kto jest najważniejszy?
 Problematyka molestowania i jego prób w Spa – jak reagować?


Dział 5. Warsztaty

Tworzenie ofert dla klienta pojedynczego – sprawdzenie stanu wiedzy po warsztatach z dnia trzeciego
 Tworzenie ofert dla klienta instytucjalnego - sprawdzenie stanu wiedzy po warsztatach z dnia trzeciego
 Rys Operation Manual – przedstawienie własnych projektów i propozycji
 Recepcja – telefoniczna rozmowa z klientem
 Recepcja – rozmowa z klientem osobista, znajomość oferty, wskazań i p- wskazań
 Tworzenie oferty całorocznej dla Spa

Metodyka/techniki stosowane podczas szkolenia (wykład, gdy, symulacje, ćwiczenia, scenki itp.) Zostanie zaprezentowana wiedza w sposób następujący:
- prelekcje, wykłady, prezentacje multimedialne
- warsztaty praktyczne, na „żywym organizmie”

(program autorski - informacje o trenerze dostępne u organizatora)
Świadczenia dodatkowe: certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu