Mamy 8571 aktualnych szkoleń oraz 5278 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Beata Januszek
tel.: 508221498
email: biuro@cs-profesja.home.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Materiały szkoleniowe
- Postawy prawne niezbędne do prowadzenia działalności ZFŚS – wyciągi ustaw (o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Kodeks cywilny, o finansach publicznych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ochronie danych osobowych, o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo zamówień publicznych, ordynacja podatkowa, o podatku dochodowym od osób prawnych, o związkach zawodowych, ustawa o emeryturach pomostowych
- Rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS, Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 200(…) r. i w drugim półroczu 200 (…) r.
- Regulaminy ZFŚS,
etc.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program:  Podstawy prawne tworzenia ZFŚS (Regulamin ZFŚS)
 Odpowiedzialność Administratora ZFSS
 Rola związków zawodowych
 Zasady wyboru: przedstawiciela załogi lub członków komisji socjalnej oraz przewodniczącego komisji socjalnej,
 Prawne aspekty działania: przedstawiciela załogi do ZFŚS i komisji socjalnej, w tym: rola i zadania
 Ochrona danych osobowych – wrażliwych (sensytywnych)
 Jakich dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych może żądać Administrator ZFŚS od osób uprawnionych pracowników oraz osób uprawnionych będących członkami ich rodzin, potwierdzających prawdziwość podanych danych w oświadczeniu w sprawie dochodu na członka w rodzinie?
 wyjaśnienia GIODO, dotyczące uprawnienia pracodawcy do żądania podania stosowanych informacji oraz przedłożenia odpowiednich dokumentów, uzasadniających przyznanie świadczenia z Funduszu
 Jakie uprawnienia powinna posiadać komisja socjalna, odnośnie przetwarzania danych osobowych „wrażliwych”
 Tworzenie ZFŚS
 Korekta środków ZFŚS za 2009 r.
 Podstawowa czynność naliczania odpisu (fakultatywna i obligatoryjna)
 Planowanie odpisu na 2010 r.
 Zasady naliczenia odpisu
 Sporządzenie Rocznego Planu Finansowo – Rzeczowego na 2010 r.
 Podstawy uwzględniające przeciętną liczbę zatrudnionych
 Osoby nieuwzględnione w przeciętnej liczbie zatrudnionych a korzystające z ZFŚS
 Ewidencja działalności socjalnej, podlegająca kontroli - wypełnianie kartoteki ZFŚS
 Archiwizowanie i brakowanie dokumentacji dot. ZFŚS (danych wrażliwych)
 Osoby uprawnione do ulgowych usług i świadczeń (z czego ty wynika)
 Tworzenie Regulaminu ZFSS
 Przeznaczenie środków Funduszu w rozbiciu na poszczególną działalność
 Maksymalna wysokość przyznawanych ulg i dopłat z Funduszu
 Szczegółowe zasady i warunki przyznawania ulg i dopłat z Funduszu w zakresie:
 Wypoczynku, (dla kogo?, terminy wypłat) działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej, sportowo - turystycznej, pomocy materialnej, finansowej, bonów, talonów, biletów, pożyczki mieszkaniowej,
 Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dla dziecka a przychód pracownika
 Pożyczek mieszkaniowych, zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, zabezpieczenia spłat.
 Priorytety w przyznawaniu świadczeń,
 Uznaniowy charakter świadczeń socjalnych (kogo dotyczy?)
 „Status emeryta”
 Podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczący świadczeń socjalnych,
 Świadczenia opodatkowane
 Świadczenia zwolnione od podatku dochodowego
 Skutki podatkowe, wobec nieprawidłowo udokumentowanej dokumentacji dot. wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży do 18 lat (podstawa nie naliczenia podatku)
 

Poleć szkolenie znajomemu