Mamy 9677 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Warcholak
tel.: (22) 448 73 70
email: anna.warcholak@empriz.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem kursu jest:
* przekazanie kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, która pozwoli uczestnikom w sposób odpowiedzialny i zgodnie z prawem i obowiązującymi standardami wypełniać obowiązek stałego nadzoru nad działalnością spółki
* przygotowanie uczestników do złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nakłada na wszystkich członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, w tym również przedstawicieli załogi obowiązek złożenia takiego egzaminu)

Korzyści wynikające z uczestnictwa w kursie to m.in.:
* wysoka jakość przekazywanej wiedzy
* bezpłatny dostęp do internetowej platformy testów on-line (umożliwiającej naukę w formie rozwiązywania testów)
* liczne konsultacje z ekspertami z zakresu prawa handlowego i zarządzania przedsiębiorstwami, pracownikami Ministerstwa Skarbu Państwa
* kompleksowe materia
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Wykładowcy
W trosce o wysoki poziom KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH, który przygotowuje Uczestników do profesjonalnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz do pozytywnego zdania egzaminu państwowego większość zajęć będą prowadzili – pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa. Wśród wykładowców tego kursu znajdują się także pracownicy instytucji publicznych, uczelni wyższych oraz praktycy pracujący w przedsiębiorstwach prywatnych, którzy usystematyzują i pogłębią Państwa wiedzę z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz praktycznie przygotują do egzaminu państwowego.

Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy o kontakt pod numerem (22) 448 73 70.
Program: Metodyka prowadzenia zajęć:
* program kursu został przygotowany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198/2004, poz. 2038)
* mała liczebność grupy gwarantuje aktywne uczestnictwo, bezpośredni kontakt z ekspertami w poszczególnych dziedzinach, którzy prowadzą zajęcia, możliwość konsultacji problemów oraz przedyskutowania wszelkich wątpliwości, realizację ćwiczeń indywidualnych i grupowych
* symulacja egzaminu pozwoli ocenić uczestnikom kursu szanse na jego zdanie, wyeliminować ewentualne braki, zmniejszyć element stresu
* testy on line, specjalnie dla uczestników naszego kursu uruchomiona jest platforma testów online, dająca możliwość utrwalania wiedzy poprzez rozwiązywanie pytań testowych. Testy obejmują przykładowe pytania egzaminacyjne oraz pytania przygotowane przez Radę Programową z zakresu tematycznego kursu jak i egzaminu

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), w następujących terminach:
14-15 maja, 21-22 maja, 28-29 maja, 4-5 czerwca, 11-12 czerwca 2011 r.
oraz spotkanie dodatkowe w 18 czerwca 2011 r.

Program kursu:
* Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa
* Ład korporacyjny /corporate governance/ w spółkach skarbu państwa
* Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze
* Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
* Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie
* Restrukturyzacja przedsiębiorstw
* Zasady działalności przedsiębiorców
* Elementy prawa cywilnego
* Biznes plan
* Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
* Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu
* Komercjalizacja i prywatyzacja
* Rola państwa w gospodarce
* Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
* Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy
* Rynek kapitałowy w Polsce
* Zarządzanie przedsiębiorstwem
* Marketing w przedsiębiorstwie

Dodatkowe spotkanie:
* Symulacja pisemnego egzaminu

PLATFORMA TESTÓW ON-LINE

W soboty zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00, w niedziele o godzinie 9.00.


Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 10.01.2012 wynosi: 2650,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 16.01.2012 wynosi: 2750,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 16.01.2012 wynosi: 2850,00 zł brutto
Cena egzaminu państwowego wynosi 850 zł

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 3 - 4 osób - rabat 15%
Wymagania: Kurs adresujemy do:
* kandydatów oraz członków zarządu i rad nadzorczych spółek działających w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych
* przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
* dyrektorów i kierowników przedsiębiorstw państwowych przygotowujących się do pełnienia funkcji stałego nadzoru nad działalnością spółki, spółek podległych
* kadry zarządzającej placówkami służby zdrowia
* przedstawicieli związków zawodowych wybieranych do rad nadzorczych jako delegaci załogi
* osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych
* osób zainteresowanych rejestracją w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
* osób które chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego, zarządzania, marketingu oraz finansów
Świadczenia dodatkowe: Cena obejmuje: udział w zajęciach, liczne konsultacje z ekspertami z zakresu prawa handlowego i zarządzania przedsiębiorstwami, przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa, kompleksowe materiały dydaktyczne (skrypty teoretyczne, akty prawne, materiały uzupełniające, zestawy testowe), płytę CD z elektroniczną wersją materiałów i aktami prawnymi, wykaz literatury uzupełniającej omawianą w trakcie kursu tematykę, dostęp do internetowej platformy testów on*line (umożliwiającej naukę w formie rozwiązywania testów), bezpłatny dostęp do Bazy Prawa Polskiego Nettax, udział w symulacji pisemnego egzaminu państwowego zdawanego przed komisją MSP, serwis kawowy (kawa, herbata, ciasteczka) , dwudaniowe obiady w renomowanej restauracji każdego dnia zajęć, pakiet konferencyjny, realizacja wszystkich formalności związanych z egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa, certyfikat ukończenia kursu oraz w przypadku pozytywnego zdania symulacji - zaświadczenie o zdaniu egzaminu symulacyjnego Ponadto pomagamy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach oraz ustaleniu połączeń kolejowych i innych środków lokomocji.
 

Poleć szkolenie znajomemu