Mamy 8579 aktualnych szkoleń oraz 5277 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PRAWO WODNE

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Beata Januszek
tel.: 508221498
email: csp-profesja@home.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: POZWOLENIA WODNOPRAWNE NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD, WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH  I  WPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH  DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane
Metodyka: Wykłady
Opis: CEL SZKOLENIA: przedstawienie praktycznych aspektów postępowań w sprawach   dot. uprawnień i obowiązków wynikających z Prawa Wodnego  (pozwolenia wodnoprawne).
KORZYŚCI: Przegląd przepisów dot. prawa wodnego istotnych dla Użytkowników wód. Poszerzenie wiedzy w omawianym zakresie, możliwość wymiany doświadczeń, przedyskutowania problemu,  analiza przykładowych pozwoleń wodnoprawnych, zajęcia warsztatowe.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: praktyk z zakresu wydawania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie szczególnego korzystania z wód i budownictwa wodnego (w tym m.in.  dla Zakładów powstających w Niepołomickiej strefie przemysłowej w tym  fabryki samochodów ciężarowych  "MAN TRUCKS", fabryki "ROYAL CANINE" itp.), Centrum logistycznego DHL ,  fabryki Kosmetyków  KOLASTYNA- MIRACULUM  i inne np. pozwolenia wodnoprawne dla  budowy autostrady  w rejonie Brzeska  i Tarnowa  
 Wydawanie pozwoleń  zintegrowanych  w tym dla Coca Cola Beverages w  Niepołomicach )
Trener posiada doskonałą znajomość procedur administracyjnych wynikających z przepisów    Kodeksu Postępowania Administracyjnego, oraz prowadzenia postępowań administracyjnych
w sprawie: wydawania pozwoleń wodnoprawnych, oceny oddziaływania na środowisko planowanych  przedsięwzięć.
Program: 1. Zasoby wodne.
2. Definicje i pojęcia,
3. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem,
4.Warunki wprowadzania ścieków z uwzględnieniem rodzaju ścieków i ich odbiornika .
5. Pozwolenia wodno prawne:
a) postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego
b) dokumenty wymagane w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodno prawnego ,
c) omówienie wymogów stawianych operatowi wodnoprawnemu,
d)właściwość organów administracji publicznej do wydawania pozwoleń wodnoprawnych,,
e) kto jest stroną w postępowaniu wodnoprawnym ?
f) pozwolenia wodnoprawne, jako decyzje administracyjne,
g) pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe.
h) omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
i) warunki udzielania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji.
j) instrukcja gospodarowania wodą - omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.
k) kiedy jest wymagana instrukcja i kiedy należy ją zaktualizować?,
l) kto ponosi koszty wykonania instrukcji?.
6. Analiza przykładowego pozwolenia wodnoprawnego - warsztaty.
Świadczenia dodatkowe: materiały, certyfikaty
 

Poleć szkolenie znajomemu