Mamy 9176 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 225831006
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: W 2017 roku zostanie zastosowana IV Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) - w wyniku zmian pośród instytucji obowiązanych do wypełniania obowiązków przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – obok m.in. biegłych rewidentów, doradców podatkowych – znajdą się podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Tomasz Gzela
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.

2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych.

3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD).

4. Obowiązki biura rachunkowego w obliczu istniejących przepisów , zakres wdrożenia instrukcji:
• Obowiązki rejestracyjne:
- obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną,
- obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację,
- obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
• Obowiązki analityczne:
- obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta,
• Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:
- obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych,
- obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości,
- obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych,
- obowiązek bieżącego monitorowania "stosunków gospodarczych" z klientem,
• Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).

5. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
• zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
• zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

7. Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy:
• ustawowe ujęcie oceny ryzyka i obszary ryzyka,
• analiza oceny ryzyka,
• środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
• kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka,

8. „Karuzela podatkowa” - Mechanizm wyłudzenia podatku VAT:
a) mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej,
b) kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
c) towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
d) możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”,
e) współodpowiedzialność podatkowa podmiotów uczestniczących w „karuzeli podatkowej”
f) orzecznictwo w zakresie „świadomości” uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT,
g) konsekwencje podatkowe „świadomego” uczestnictwa w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT.

9. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wzór WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY, poczęstunek, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu