Mamy 9818 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 22 szkoleń.

Szkolenie: PSYCHOLOGIA

Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Magisterskie

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 085 742-01-99 wew. 18
email: rektorat@nwsp.bialystok.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PSYCHOLOGIA - studia stacjonarne i niestacjonarne
Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Magisterskie
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Psychologia - studia jednolite magisterskie

Specjalności (do wyboru na trzecim roku studiów):

Studia stacjonarne i niestacjonarne:
1. Psychologia społeczna
2. Psychologia zdrowia
3. Psychologia biznesu

Informacje na temat rekrutacji:
http://www.nwsp.bialystok.pl/kategoria/369
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Wielkość grupy: 30
Program: PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

• absolwenci specjalności Psychologia społeczna przygotowani będą do podejmowania działań wykorzystujących techniki psychologiczne i socjologiczne przy badaniu problemów dotyczących kształtowania się i zmiany postaw, wpływu społecznego, atrakcyjności interpersonalnej, organizacji i funkcjonowania grup społecznych
• studenci zostaną zapoznani z podstawowymi dyscyplinami psychologii, a także z naukami podstawowymi (filozofia, logika, metodologia); zdobywać będą wiedzę z zakresu wpływu społecznego, technik manipulacji społecznej, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, technik perswazji
• przygotowuje do pracy w: przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, firmach konsultingowych, agencjach reklamy i public relations, w ośrodkach badań opinii publicznej i rynku, agencjach doradztwa personalnego, działach informacji i komunikacji, działach personalnych

PSYCHOLOGIA ZDROWIA

• studenci specjalności Psychologia zdrowia zdobędą wiedzę w zakresie wpływu czynników psychologicznych na ogólny stan zdrowia człowieka, ich znaczeniu w powstawaniu chorób oraz roli, jaką odgrywają w kształtowaniu zachowania chorych ludzi oraz wpływu stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne, wiedzę w zakresie rozpoznawania psychologicznych i społecznych czynników ryzyka zaburzeń somatycznych i psychicznych, pomagania w ich minimalizowaniu oraz uczenia zdrowych sposobów radzenia sobie z problemami życiowymi
• program Psychologii zdrowia pozwala na zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie metod wsparcia pacjentów somatycznych, technik psychoterapeutycznych we wspomaganiu leczenia chorób, budowania pozytywnych emocji, radzenia sobie ze stresem, poczucia kontroli i własnej skuteczności w walce z chorobą
• przygotowuje do pracy w: szpitalach, ośrodkach rehabilitacji, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnych praktykach psychologicznych, sztabach interwencji kryzysowej, telefonach zaufania, ośrodkach dla uzależnionych, ośrodkach opieki społecznej, poradniach przedmałżeńskich, centrach pomocy rodzinie

PSYCHOLOGIA BIZNESU

• studenci Psychologii biznesu zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, negocjowania i rozwiązywania konfliktów, skutecznej reklamy i pracy z klientem, budowania stosunków w biznesie w zgodzie z zasadami etyki, unikania błędów przy szacowaniu i podejmowaniu ryzyka
• absolwenci zostaną zapoznani z podstawowymi dyscyplinami psychologii, zdobędą wiedzę z zakresu psychologii społecznej, teorii i praktyki reklamy, public relations, psychologii komunikacji, negocjacji i mediacji, psychologii menedżerskiej, psychologii zachowań konsumenckich, psychologii ekonomicznej oraz problematykę stresu w organizacji a także wiedzę z zakresu prawa, min. prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji
• przygotowuje do pracy w: przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, firmach konsultingowych, agencjach reklamy i public relations, m.in. w charakterze negocjatorów, menedżerów ds. komunikacji i organizacji, specjalistów ds. zarządzania personelem, sprzedażą i reklamą
Wymagania: O przyjęciu na kierunek Psychologia decyduje:
1. ilość punktów kwalifikacyjnych (na podstawie wyników matury)
2. kolejność zgłoszeń

KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"
• minimalna liczba punktów kwalifikujących na studia Psychologia wynosi 100
• przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: dwa dowolne przedmioty o najwyższym wyniku zdawane na maturze w części pisemnej
• wyniki procentowe ze świadectwa maturalnego będą przeliczane na punkty w następujący sposób: poziom podstawowy 1% = 1 punkt, poziom rozszerzony 1% = 1,5 punktu

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ”
• minimalna liczba punktów kwalifikujących na studia Psychologia wynosi 100
• oceny ze świadectwa maturalnego będą przeliczane na punkty w następujący sposób:

Skala ocen od 1 do 6:
2 - 20 punktów
3 - 40 punktów
4 - 60 punktów
5 - 80 punktów
6 - 100 punktów

Skala ocen od 2 do 5:
2 -
3 - 40 punktów
4 - 70 punktów
5 - 100 punktów

KANDYDACI Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ kwalifikowani są automatycznie


PROCEDURA REKRUTACYJNA

• limit miejsc na studia stacjonarne: 120, niestacjonarne: 240
• I etap wstępna rekrutacja uczestników: przygotowanie listy osób kwalifikujących się do dalszego postępowania ze względu na spełnienie warunków formalnych (tj. liczba punktów kwalifikacyjnych, kolejność wpływu kompletnych dokumentów)
• II etap rekrutacja ostateczna uczestników: osoby, które pozytywnie przejdą Etap I rekrutacji będą wybierane na podstawie Decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Powstanie lista uczestników studiów i lista rezerwowa. O przyjęciu na studia kandydaci zostaną poinformowani listownie.
• Rekrutacja na rok akademicki 2010/2011
I etap: od 4 sierpnia do 20 września
II etap: od 21 do 30 września

Wymagane dokumenty: http://www.nwsp.bialystok.pl/tekst/629
Świadczenia dodatkowe: NWSP w Białymstoku oferuje szeroką pomoc finansową wspierając stypendiami socjalnymi, naukowymi, mieszkaniowymi, na wyżywienie, dla osób niepełnosprawnych, zapomogami.
 

Poleć szkolenie znajomemu