Mamy 8516 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Szkolenia dla bezrobotnych

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Internet i web Design

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Grzegorz Warzecha
tel.: 22 847 69 22
email: g.warzecha@euroinfogroup.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Darmowe szkolenia dla osób zarejestrowanych jako bezrobotni
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Internet i web Design
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Pełne przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego grafika komputerowego w specjalności projektowanie i skład dokumentów tekstowych z przeznaczeniem do druku i publikacji w Internecie
Projektowanie i obróbka grafiki rastrowej w celach użytkowych i artystycznych
Projektowanie i obróbka grafiki wektorowej w celach użytkowych i artystycznych
Pełne poznanie umiejętności obsługi programów: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 2
Program: Adobe Photoshop:

-Wprowadzenie do grafiki
- Czym jest dokument rastrowy - grafika rastrowa:
- Warstwa wektorowa w Photoshopie
- Warstwa tekstowa
-Interface programu
- Menu okno, palety, idea, narzędzi na biurku
- Klawisze skrótów i metody powiększeń
-Kontynuacja wprowadzenia do Photoshopa
- Elementy pomocnicze w menu widok
- Menu obrazek> wielkość rzeczywista, wielkość do druku
-Kadrowania
- Kadrowanie pejzażowe i kadrowanie portretowe
- Kadrowanie postaci
- Kadrowane do złotego podziału
- Linijka
- Filtry > zniekształcenie> zniekształcenie obiektywu
-Zaznaczenia:
- Zaznaczenia w obrębie warstwy
- Dodawanie i odejmowanie, części wspólne zaznaczeń
- Skróty klawiaturowe
- Typy zaznaczeń - szuflady narzędzi
- Wypełnianie zaznaczeń
- Zmiana wielkości zaznaczenia, wygładzenie, wtopienie
-Szybka maska i maska warstwy
- Cenność obszaru - idea maski
-Szybka maska i maska warstwy
- Kroki rysowania maski
- Style krawędzi obrazów rastrowych
- Maska warstwy
- Maska wektorowa
-Piórko i krzywa Bezie
- Wyjaśnienie idei stosowania ścieżki do selekcji obrazu
- Budowa ścieżki i sposoby szparowania
- Przeznaczenia ścieżek, kiedy selekcjonować ścieżką, a kiedy maską - zastosowania i przeznaczenia selekcjonowanych faktur
-Retusz obrazów z maską warstwy i selekcjami
- Wyjaśnienie idei kanałowości obrazu i czytania informacji w kanałach obrazu
- Sposoby przejścia z zaznaczenia do szybkiej maski, edycja szybkiej maski, sposoby zapisu szybkiej maski
- Wyjaśnienie typów krawędzi i sposobu ich otrzymywania podczas edycji szybkiej maski
- Tworzenie od podstaw szybkiej maski w celu selekcji obrazu i fotomontażu
- Tworzenie maski warstwy - kiedy używać maski warstwy a kiedy szybkiej maski
-Retusz
- Np. twarzy lub produktów
- Użycie narzędzi z szuflady narzędzi do pracy na ostrości faktur
- Użycie narzędzi z szuflady do pracy na jasności i nasyceniu faktur
- Użycie stempla do retuszu, punktowy pędzel korekcyjny do plamkowania, szuflada pędzli korekcyjnych
-Korekcje kolorystyczne
- Korekcje obrazów analogowych - technika postępowania od skanowania do skorygowanego oryginału rastrowego:
+ Poziomy
+ Krzywe i okna wspomagania korekcji w krzywych
+ Inne opcje i techniki korekcji obrazów
- Korekcje obrazów cyfrowych technika postępowania i retusze artefaktów zdjęć cyfrowych
+ Techniki redukcji szumu cyfrowego - rodzaje szumów
- Korekcje obrazów z innych pochodzeń: skan dokumentu już wydrukowanego, szkice, wydruki z plotera, zdjęcia z artefaktami JPEG, GIF
- Wyostrzanie
-Korekcje w Lab i CMYK
- Korekcje "liczbowe"
- Konwersje trybów - szarość, monochromia, bichromia, trichromia, itd.
-Praca z tabletem
- Instalacja i konfiguracja
- Pędzle, wzorki
- Kolorowanie szkicu
- Rysunek na podkładzie zdjęciowym
- Rysunek na podstawie szkicu
-Liternictwo
- Wprowadzenie - tekst jako krzywe
- Typy tekstu - od punktu, akapitowy, na ścieżce
- Sposoby rozwiązywania czytelności tekstu na różnych podłożach
- Efekty krawędziowe
- Wypełnienia tekstu zdjęciami, maska odcinania
- Style warstwy
- Zdobywanie tła dla dokumentów
- Tło 2D od 0
- Tło 3D od 0
- Faktury naturalne modyfikowane filtrami jako tła
- Inne sposoby pozyskania tła
-Animowany GIF
-Druk
- Lokalny
- Profesjonalny
- PDF
- Rozbarwienia
- EPS, PS
-Rozszerzenia plików

Adobe Illustator:

-Wprowadzenie
- interface programu
- organizacja obszaru roboczego
- przygotowanie programu do pracy
- tworzenie dokumentów do różnych przeznaczeń
- budowa dokumentu i zasady działania polecenia cofnij
-Rysowanie obiektów liniowych
- skróty klawiaturowe, okna dialogowe narzędzi
- praca na warstwach dokumentu
- zastosowanie poleceń do pracy na ścieżkach
-Rysowanie obiektów posiadających wypełnienia
- skróty klawiaturowe, okna dialogowe narzędzi
- praca na warstwach dokumentu
- zastosowanie poleceń do pracy na ścieżkach
- techniki rysunku wykorzystujące obiekty pełne (narzędzie do zniekształceń, siatka gradientu)
- rodzaje wypełnień i posługiwanie się narzędziami, paletami i poleceniami służącymi do pracy na wypełnieniach
-Rysowanie piórkiem
- optymalne ustawienia programu do rysownia piórkiem
- techniki rysowania piórkiem (techniki obiektów nakładających się - użycie palety filtry ścieżek, kopiowanie odcinków krzywych)
- zastosowanie poleceń i palet przydatnych podczas rysownia
- praca na szkicu
-Rysowanie ołówkiem
- techniki rysownia ołówkiem
- narzędzia wspomagające rysownie ołówkiem
- zastosowanie narzędzi do interaktywnego malowania
- techniki uzyskiwania wypełnień obiektów i obrysów
-Malowanie w Illustratorze
- tworzenie pędzli własnych i praca na bibliotekach pędzli
- techniki rysowania pędzlem
- wykorzystanie warstw podczas malowania pędzlem
- możliwości współpracy z Photoshopem i innymi programami
-Inne techniki graficzne w illustratorze
- narzędzie ewolucji
- interaktywny obrys
- rozpylacz
- wykresy
- style graficzne w Illustratorze (paleta styli i wyglądu)
- maskowanie
- filtry w Illustratorze
-Liternictwo
- typy tekstu w Illustratorze
- narzędzia i palety wspomagające wpisywanie wpisywanie tekstu
- efekty tekstowe
- rozwiązanie problemów czytelności tekstu na różnego typu podłożach
- formatowanie tekstu stylami tekstowymi
-Tworzenie dokumentów do różnych przeznaczeń
- formaty dokumentów
- tryby kolorów
- umieszczanie grafiki rastrowej i innych grafik w Illustratorze
- zarządzanie kolorem w dokumencie, programie, stanowisku roboczym i zaimportowanych grafikach utworzonych w innych programach
-Techniki kompozycji dokumentów w Illustratorze
- wykorzystanie elementów pomocniczych (miarki, prowadnice, inteligentne prowadnice, siatka) w procesie tworzenia i komponowania układu dokumentu
- narzędzia do tworzenia obiektów które mogą być wykorzystane jako prowadnice
- znaczniki drukarskie
-Kanony graficzne posługiwania się kreską, obiektami posiadającymi wypełnienie, krojami pisma, kolorami w celu utrzymania spójności kompozycyjnej dokumentu
-Możliwości animacji grafiki w Illustratorze
-Dokumenty wyjściowe:
- formaty plików wynikowych
- przeznaczanie dokumentów do profesjonalnego druku lub umieszczenia na różnego typu podłożach, aktualnie stosowanymi technikami drukarskimi
-grafika internetowa

Adobe InDesign:

-Wprowadzenie
- interface programu
- organizacja obszaru roboczego
- prezentacja możliwości programu
- style pracy w programie
-Tworzenie dokumentu dwustronicowego (wizytówka, karta magnetyczna)
- posługiwanie się kolorem CMYK w programie
- rysowanie i transformacje (rysowanie ołówkiem, piórem, informacje o ścieżkach, nożyczki, efekty narożne, ścieżki odcinania, filtry ścieżek, układanie i wyrównanie obiektów, przekształcanie obiektów)
- pakowanie dokumentów do przekazania do drukarni
-Tworzenie dokumentu czterostronicowego - rozkładówki
- posługiwanie się kolorami dodatkowymi i kolorami typu panthon w programie, kolory podstawowe i dodatkowe, tinty, edycja próbki, określanie przezroczystości, tryby mieszania, grupa wycinania, tworzenie cieni, rozmywanie krawędzi, spłaszczanie przezroczystości
- skład tekstu (czcionki Open Type, formatowanie znaków i akapitów, wcięcia, tabulatory, sterowanie dzieleniem wyrazów, style akapitowe i znakowe)
- tworzenie dokumentów PDF
-Praca na tabelach - tworzenie kalendarza, folderu
- import tabel i arkuszy danych typu Microsoft Excel
- edycja i formatowanie tabel
- style table
- zalewkowanie
-Tworzenie czasopisma
- import dokumentów tekstowych w różnych formatach
- umieszczanie grafiki importowanej (łącza i grafika osadzona, biblioteki obiektów)
- biblioteki obiektów
-Tworzenie książki
- organizacja pracy
- określanie dokumentu źródłowego stylów, synchronizacja dokumentów, numeracja stron
- tworzenie spisu treści (planowanie spisu, tworzenie pozycji, posługiwanie się stylami svpisu treści)
- tworzenie skorowidza (planowanie skorowidza, tworzenie tematów i pozycji, dodawanie odsyłaczy, generowanie skorowidza)
- współpraca z redakcją i wydawnictwem
-Tworzenie e-booka - książki internetowej
- posługiwanie się kolorem RGB w programie
- tworzenie hiperłączy, zakładek i przycisków
 

Poleć szkolenie znajomemu