Mamy 8469 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Grafik DTP ( InDesign, Photoshop, Illustrator)

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Obsługa Programów

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Grafik DTP ( InDesign, Photoshop, Illustrator)
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Obsługa Programów
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Cel szkolenia:

* Pełne przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego grafika komputerowego w specjalności projektowanie i skład dokumentów tekstowych z przeznaczeniem do druku i publikacji w Internecie
* Projektowanie i obróbka grafiki rastrowej w celach użytkowych i artystycznych
* Projektowanie i obróbka grafiki wektorowej w celach użytkowych i artystycznych
* Pełne poznanie umiejętności obsługi programów: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Zainteresowani kursem:

* Osoby pracujące lub zamierzające pracować na stanowisku grafika komputerowego w wydawnictwach, biurach graficznych, firmach poligraficznych, drukarniach, firmach hostingowych
* Studenci ASP i uczniowie kierunków graficznych mający zamiar pracować na stanowiskach grafików komputerowych w specjalności projektowanie i przygotowanie dokumentów do druku i publikacji w internecie
* Kurs kierowany jest do wszystkich osób które posiadają podstawy umiejętności obsługi komputera i
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: Adobe Photoshop:

- Wprowadzenie do grafiki
- Czym jest dokument rastrowy - grafika rastrowa:
- Warstwa wektorowa w Photoshopie
- Warstwa tekstowa
- Interface programu
- Menu okno, palety, idea, narzędzi na biurku
- Klawisze skrótów i metody powiększeń
- Kontynuacja wprowadzenia do Photoshopa
- Elementy pomocnicze w menu widok
- Menu obrazek> wielkość rzeczywista, wielkość do druku
- Kadrowania
- Kadrowanie pejzażowe i kadrowanie portretowe
- Kadrowanie postaci
- Kadrowane do złotego podziału
- Linijka
- Filtry > zniekształcenie> zniekształcenie obiektywu
- Zaznaczenia:
- Zaznaczenia w obrębie warstwy
- Dodawanie i odejmowanie, części wspólne zaznaczeń
- Skróty klawiaturowe
- Typy zaznaczeń - szuflady narzędzi
- Wypełnianie zaznaczeń
- Zmiana wielkości zaznaczenia, wygładzenie, wtopienie
- Szybka maska i maska warstwy
- Cenność obszaru - idea maski
- Szybka maska i maska warstwy
- Kroki rysowania maski
- Style krawędzi obrazów rastrowych
- Maska warstwy
- Maska wektorowa
- Piórko i krzywa Bezie
- Wyjaśnienie idei stosowania ścieżki do selekcji obrazu
- Budowa ścieżki i sposoby szparowania
- Przeznaczenia ścieżek, kiedy selekcjonować ścieżką, a kiedy maską - zastosowania i przeznaczenia selekcjonowanych faktur
- Retusz obrazów z maską warstwy i selekcjami
- Wyjaśnienie idei kanałowości obrazu i czytania informacji w kanałach obrazu
- Sposoby przejścia z zaznaczenia do szybkiej maski, edycja szybkiej maski, sposoby zapisu szybkiej maski
- Wyjaśnienie typów krawędzi i sposobu ich otrzymywania podczas edycji szybkiej maski
- Tworzenie od podstaw szybkiej maski w celu selekcji obrazu i fotomontażu
- Tworzenie maski warstwy - kiedy używać maski warstwy a kiedy szybkiej maski
- Retusz
- Np. twarzy lub produktów
- Użycie narzędzi z szuflady narzędzi do pracy na ostrości faktur
- Użycie narzędzi z szuflady do pracy na jasności i nasyceniu faktur
- Użycie stempla do retuszu, punktowy pędzel korekcyjny do plamkowania, szuflada pędzli korekcyjnych
- Korekcje kolorystyczne
- Korekcje obrazów analogowych - technika postępowania od skanowania do skorygowanego oryginału rastrowego:
+ Poziomy
+ Krzywe i okna wspomagania korekcji w krzywych
+ Inne opcje i techniki korekcji obrazów
- Korekcje obrazów cyfrowych technika postępowania i retusze artefaktów zdjęć cyfrowych
+ Techniki redukcji szumu cyfrowego - rodzaje szumów
- Korekcje obrazów z innych pochodzeń: skan dokumentu już wydrukowanego, szkice, wydruki z plotera, zdjęcia z artefaktami JPEG, GIF
- Wyostrzanie
- Korekcje w Lab i CMYK
- Korekcje "liczbowe"
- Konwersje trybów - szarość, monochromia, bichromia, trichromia, itd.
- Praca z tabletem
- Instalacja i konfiguracja
- Pędzle, wzorki
- Kolorowanie szkicu
- Rysunek na podkładzie zdjęciowym
- Rysunek na podstawie szkicu
- Liternictwo
- Wprowadzenie - tekst jako krzywe
- Typy tekstu - od punktu, akapitowy, na ścieżce
- Sposoby rozwiązywania czytelności tekstu na różnych podłożach
- Efekty krawędziowe
- Wypełnienia tekstu zdjęciami, maska odcinania
- Style warstwy
- Zdobywanie tła dla dokumentów
- Tło 2D od 0
- Tło 3D od 0
- Faktury naturalne modyfikowane filtrami jako tła
- Inne sposoby pozyskania tła
- Animowany GIF
- Druk
- Lokalny
- Profesjonalny
- PDF
- Rozbarwienia
- EPS, PS
- Rozszerzenia plików

Adobe Illustator:

- Wprowadzenie
- interface programu
- organizacja obszaru roboczego
- przygotowanie programu do pracy
- tworzenie dokumentów do różnych przeznaczeń
- budowa dokumentu i zasady działania polecenia cofnij
- Rysowanie obiektów liniowych
- skróty klawiaturowe, okna dialogowe narzędzi
- praca na warstwach dokumentu
- zastosowanie poleceń do pracy na ścieżkach
- Rysowanie obiektów posiadających wypełnienia
- skróty klawiaturowe, okna dialogowe narzędzi
- praca na warstwach dokumentu
- zastosowanie poleceń do pracy na ścieżkach
- techniki rysunku wykorzystujące obiekty pełne (narzędzie do zniekształceń, siatka gradientu)
- rodzaje wypełnień i posługiwanie się narzędziami, paletami i poleceniami służącymi do pracy na wypełnieniach
- Rysowanie piórkiem
- optymalne ustawienia programu do rysownia piórkiem
- techniki rysowania piórkiem (techniki obiektów nakładających się - użycie palety filtry ścieżek, kopiowanie odcinków krzywych)
- zastosowanie poleceń i palet przydatnych podczas rysownia
- praca na szkicu
- Rysowanie ołówkiem
- techniki rysownia ołówkiem
- narzędzia wspomagające rysownie ołówkiem
- zastosowanie narzędzi do interaktywnego malowania
- techniki uzyskiwania wypełnień obiektów i obrysów
- Malowanie w Illustratorze
- tworzenie pędzli własnych i praca na bibliotekach pędzli
- techniki rysowania pędzlem
- wykorzystanie warstw podczas malowania pędzlem
- możliwości współpracy z Photoshopem i innymi programami
- Inne techniki graficzne w illustratorze
- narzędzie ewolucji
- interaktywny obrys
- rozpylacz
- wykresy
- style graficzne w Illustratorze (paleta styli i wyglądu)
- maskowanie
- filtry w Illustratorze
- Liternictwo
- typy tekstu w Illustratorze
- narzędzia i palety wspomagające wpisywanie wpisywanie tekstu
- efekty tekstowe
- rozwiązanie problemów czytelności tekstu na różnego typu podłożach
- formatowanie tekstu stylami tekstowymi
- Tworzenie dokumentów do różnych przeznaczeń
- formaty dokumentów
- tryby kolorów
- umieszczanie grafiki rastrowej i innych grafik w Illustratorze
- zarządzanie kolorem w dokumencie, programie, stanowisku roboczym i zaimportowanych grafikach utworzonych w innych programach
- Techniki kompozycji dokumentów w Illustratorze
- wykorzystanie elementów pomocniczych (miarki, prowadnice, inteligentne prowadnice, siatka) w procesie tworzenia i komponowania układu dokumentu
- narzędzia do tworzenia obiektów które mogą być wykorzystane jako prowadnice
- znaczniki drukarskie
- Kanony graficzne posługiwania się kreską, obiektami posiadającymi wypełnienie, krojami pisma, kolorami w celu utrzymania spójności kompozycyjnej dokumentu
- Możliwości animacji grafiki w Illustratorze
- Dokumenty wyjściowe:
- formaty plików wynikowych
- przeznaczanie dokumentów do profesjonalnego druku lub umieszczenia na różnego typu podłożach, aktualnie stosowanymi technikami drukarskimi
- grafika internetowa

Adobe InDesign:

- Wprowadzenie
- interface programu
- organizacja obszaru roboczego
- prezentacja możliwości programu
- style pracy w programie
- Tworzenie dokumentu dwustronicowego (wizytówka, karta magnetyczna)
- posługiwanie się kolorem CMYK w programie
- rysowanie i transformacje (rysowanie ołówkiem, piórem, informacje o ścieżkach, nożyczki, efekty narożne, ścieżki odcinania, filtry ścieżek, układanie i wyrównanie obiektów, przekształcanie obiektów)
- pakowanie dokumentów do przekazania do drukarni
- Tworzenie dokumentu czterostronicowego - rozkładówki
- posługiwanie się kolorami dodatkowymi i kolorami typu panthon w programie, kolory podstawowe i dodatkowe, tinty, edycja próbki, określanie przezroczystości, tryby mieszania, grupa wycinania, tworzenie cieni, rozmywanie krawędzi, spłaszczanie przezroczystości
- skład tekstu (czcionki Open Type, formatowanie znaków i akapitów, wcięcia, tabulatory, sterowanie dzieleniem wyrazów, style akapitowe i znakowe)
- tworzenie dokumentów PDF
- Praca na tabelach - tworzenie kalendarza, folderu
- import tabel i arkuszy danych typu Microsoft Excel
- edycja i formatowanie tabel
- style table
- zalewkowanie
- Tworzenie czasopisma
- import dokumentów tekstowych w różnych formatach
- umieszczanie grafiki importowanej (łącza i grafika osadzona, biblioteki obiektów)
- biblioteki obiektów
- Tworzenie książki
- organizacja pracy
- określanie dokumentu źródłowego stylów, synchronizacja dokumentów, numeracja stron
- tworzenie spisu treści (planowanie spisu, tworzenie pozycji, posługiwanie się stylami svpisu treści)
- tworzenie skorowidza (planowanie skorowidza, tworzenie tematów i pozycji, dodawanie odsyłaczy, generowanie skorowidza)
- współpraca z redakcją i wydawnictwem
- Tworzenie e-booka - książki internetowej
- posługiwanie się kolorem RGB w programie
- tworzenie hiperłączy, zakładek i przycisków
Wymagania: Umiejętność obsługi komputera
 

Poleć szkolenie znajomemu