Mamy 8477 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Lean Six Sigma White Belt

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Andrzej Jóźwiak
tel.: +48697750065
email: ajozwiak@openhorizon.com.pl
gg: 10735980
http://www.openhorizon.com.pl/oferowane-szkolenia

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Lean Six Sigma White Belt
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Dowiedz się co to takiego Lean Six Sigma oraz DMAIC. Poznaj najbardziej skuteczne narzędzia stosowane do usprawniania procesów. Zdobądź certyfikat Lean Six Sigma White Belt
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Expert w zakresie doskonalenia procesów; Lean Six Sigma Black Belt z dużym doświadczeniam biznesowym
Program: Cele szkolenia:
Lean Six Sigma jest najbardziej skuteczną metodyką doskonalenia procesów, która pozwala uzyskać spektakularne rezultaty w zakresie podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług, redukcji kosztów złej jakości (COPQ), obniżki kosztów realizacji procesów, podnoszenia satysfakcji klientów. Lean Six Sigma jest połączeniem zalet dwóch filozofii zarządzania jakością – Six Sigma ukierunkowanej na redukcję zmienności oraz Lean Manufacturing ukierunkowanej na odchudzanie procesów ze zbędnych działań i eliminowanie źródeł wszelkiego marnotrawstwa.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów wg metodyki Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse -Analizuj, Improve – Usprawnij, Control – Skontroluj).
White Belt to osoba, która legitymuje się doświadczeniem biznesowym i odpowiednim poziomem wiedzy o procesach w których na co dzień uczestniczy. Współpracuje z Green Belts oraz Black Belts w ramach projektów usprawniających procesy, realizując przydzielone zadania projektowe. White Belt winien sprawnie posługiwać się w praktyce podstawowymi narzędziami Lean Six Sigma, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które wpływają na efektywność procesów oraz zadowolenie klienta.

Opis szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

1. czym jest Lean Six Sigma i do czego służy?
2. jakie są główne atuty i korzyści zastosowania Lean Six Sigma?
3. co to takiego VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality) i dlaczego są ważne?
4. co to takiego DMAIC?
5. jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC?
6. jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny?
7. jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
8. jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu?
9. jak wykorzystać statystykę do doskonalenia procesów?
10. w jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji?

Adresaci szkolenia:
Specjaliści procesowi, inżynierowie i analitycy procesów, specjaliści produkcji, logistyki, gospodarki remontowej, zapatrzenia, sprzedaży i dystrybucji, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, uczestnicy procesów biznesowych zaangażowani w projekty usprawniające.

Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa 3 dni szkoleniowe – w sumie 24h. Szkolenie obejmuje również indywidualne konsultacje dla uczestników. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne poznając w ten sposób podstawowe narzędzia lean six sigma.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają cykl usprawniania procesów DMAIC (D-Define, M-Measure, A-Analyse, I-Improve, C-Control), podstawy zarządzania procesami oraz najważniejsze narzędzia jakościowe.


Certyfikacja:
Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje certyfikat uczestnictwa.


Materiały szkoleniowe:
Segregator z materiałami szkoleniowymi (240 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.

Ogólny plan szkolenia:

Dzień 1

1. Geneza Lean Six Sigma
2. Pojęcie procesu i istota podejścia procesowego w zarządzaniu
3. Korzyści z zastosowania narzędzi Lean Six Sigma
4. Klient procesu i orientacja na klienta
5. Proces DMAIC
6. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i kluczowe role (Project Manager, Sponsor itd.)
7. Analiza kosztów i korzyści (CBA – Cost Benefis Analysis)
8. Pozyskiwanie głosu klienta (VOC – Voice of the Customer) oraz wymagań klienta (CTQ – Critical to Quality)
9. Pojęcie strumienia wartości
10. Mapowanie procesu w praktyce
11. Definiowanie miar dla CTQ


Dzień 2

1. Typy danych i ich ograniczenia
2. Podstawowe pojęcia statystyczne
3. Tworzenie systemu pomiarowego procesu
4. Plan zbierania danych (Data Collection Plan)
5. Analiza mapy procesu AS IS
6. Analiza graficzna danych
7. Filozofia Lean oraz główne źródła marnotrawstwa (muda)
8. Ocena wydolności procesu
9. Benchmarking
10. Zastosowanie analizy Pareto.
11. Diagram Ishikawy (Fish bone)


Dzień 3

1. Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Efect Analysis)
2. Identyfikacja przyczyn zmienności
3. Analiza zależności pomiędzy zmiennymi
4. Analiza przyczyn zmienności
5. Wybrane narzędzia lean (Spaghetti Chart, Value Stream Mapping, Pull production, Takt time , Kazein)
6. Projektowanie procesu To BE
7. Mistake Proofing
8. Pomiar wydolności procesu usprawnionego
9. Audyty kontrolne
10. Wykresy kontrole
11. Projektowanie dashboardu
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje i wsparcie trenera
 

Poleć szkolenie znajomemu