Mamy 9818 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 22 szkoleń.

Szkolenie: Kierowanie zespołem pracowniczym

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kierowanie zespołem pracowniczym
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
27-28 września 2018r., Rzeszów - GREIN Hotel***
8-9 października 2018r., Poznań - Mercure Poznań Centrum
25-26 października 2018r., Wrocław - Wydarzenie specjalne
15-16 listopada 2018r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
13-14 grudnia 2018r., Zakopane - Wydarzenie specjalnePodstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu psychologii wywierania wpływu w zakresie organizowania, motywowania i kierowania pracą podległych współpracowników. Program treningu obejmuje również szereg zagadnień związanych z analizą własnych celów zawodowych i osobistych, psychologią zarządzania, komunikacją interpersonalnych etc.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Kreacja celów:
• cele osobiste,
• cele firmowe,
• moduł poświęcony uświadomieniu sobie, jakie cele (osobiste i zawodowe) stoją przed nami w przyszłości. Uczestniczy zgodnie z zasadą, NLP, precyzują cele tak, aby na drodze własnego rozwoju osobistego kierować się do celu, a w chwilach słabości pamiętać, co jest celem nadrzędnym oraz że popełniane błędy są niejednokrotnie częścią procesu, który prowadzi do wyznaczonych celów.

2. Skuteczna komunikacja jako narzędzie kierowania:
• narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
• komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
• umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
• bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
• jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka, a w szczególności niezbędną skutecznemu managerowi, jest umiejętność komunikowania się z ludźmi. Model A. Machrabiana pozwoli na określenie kanałów komunikacji, którymi przekazujemy informacje. wskażemy też, jakie podstawowe błędy popełniamy w kontaktach interpersonalnych.

3. Psychologiczne aspekty w komunikacji:
• elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji,
• czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu - budowanie relacji,
• ćwiczenia praktyczne,
• jako doświadczeni managerowie wiemy, jak często uzyskiwanie przychylności innych dla realizacji naszych wizji, zamierzeń, planów lub nawet prostych poleceń nie jest umiejętnością prostą. W tym module przekażemy Państwu, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę o psychologii zachowań człowieka w celu optymalnego zarządzania jego motywacją, do realizacji wspólnych celów.

4. Motywowanie pracowników:
• rodzaje motywacji,
• model Maslowa,
• model Herzberga,
• rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników,
• ćwiczenia praktyczne - rozmowa z pracownikiem,
• motywacja - czyli nic innego jak kontynuacja tematu manipulacji i oddziaływań psychologicznych. Ta część zajęć to wprowadzenie teorii motywacji oraz analiza, diagnoza i decyzja dotycząca wyboru jednej ze strategii motywacji personelu. Moduł ten będzie miał swoje podsumowanie w drugim dniu szkolenia, przy realizacji case'u.

5. Metody budowania autorytetu:
• podstawowe czynniki budujące autorytet,
• autorytet funkcji, wiedzy i osobowości,
• co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
• wskażemy na konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.

6. Rola i zadania kierownika:
• diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
• podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem,
• czym powinna zajmować się osoba zarządzająca ludźmi a czym w praktyce się zajmuje? Dokonamy refleksji na ten temat, aby zrozumieć istotę kompetencji kierowniczej, która na drodze rozwoju opierać się powinna na diagnozie osobistego potencjału w kierowaniu. Wykorzystamy do tego specjalnie przygotowane testy.

7. Style zarządzania:
• test - mój styl zarządzania,
• diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
• SWOT "osobisty",
• zrealizowany test na diagnozę potencjału dostarczy nam również informacji dotyczących dominującego stylu zarządzania, jaki uprawiamy w codziennej pracy. Dokonamy analizy czy w wybranych przypadkach wskazany z testu styl ma szansę powodzenia. Zamknięciem tematu diagnozy osobistego potencjału będzie realizacja SWOT'a osobistego, który dostarczy uczestnikom wiele cennych wskazówek i obszarów do własnych przemyśleń.

8. Analiza poziomu rozwoju pracownika:
• macierz kompetencji - wytyczanie kierunków rozwoju,
• klasyfikacja stylu zarządzania na etapach rozwoju pracownika,
• skuteczny dowódca to taki, który wybierając się na wojnę, zna perfekcyjnie siłę i potencjał swojego "wojska". W naszej codziennej pracy wykorzystanie narzędzia, jakim jest macierz kompetencji pozwoli na dokonanie "przeglądu wojsk" w celu wytyczenia kierunku dalszego ich rozwoju.

9. Organizacja pracy - zarządzanie sobą i pracownikami w czasie:
• perspektywa planowania - ustalenie i weryfikacja celów działania,
• metody ustalania i realizacji priorytetów,
• analiza zakresu obowiązków,
• określenie krytycznej ścieżki zakresu obowiązków (reguła PARETO),
• analiza ABC, zasada Eisenhower'a,
• ćwiczenia praktyczne,
• wciąż aktualna zasada PARETO, mówiąca że 20 % działań przynosi 80 % efektów. Motywuje to nas do ciągłego doskonalenia umiejętności wykorzystanie jednego z najcenniejszych zasobów które nam dano - mianowicie czasu. Moduł ten poświęcony będzie jednemu z bardzo istotnych obszarów zarządzania, jakim jest alokacja czasu pracowników w określone zadania. Przekażemy Państwu informację o technikach pozwalających na efektywne organizowanie i priorytetyzowanie zadań.
 

Poleć szkolenie znajomemu