Mamy 9344 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Usprawnianie procesów biznesowych w praktyce

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Andrzej Jóźwiak
tel.: +48697750065
email: ajozwiak@openhorizon.com.pl
gg: 10735980
http://www.openhorizon.com.pl/oferowane-szkolenia

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Usprawnianie procesów biznesowych w praktyce
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Poznaj najlepsze praktyki w zakresie doskonalenia procesów biznesowych. Dowiedz się jakie najskuteczniejsze narzędzia warto do tego celu wykorzystać, kiedy oraz jak je zastosować , żeby uzyskać najlepszy efekt. Dowiedz się jak usprawnić procesy Twojej organizacji i rozwiązać jej najważniejsze problemy biznesowe.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert z ponad 10 letnią praktyką w zakresie analizy i usprawniania procesów, doświadczony trener oraz Project i Program Manager.
Wielkość grupy: 12
Program: Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z najbardziej skutecznymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi do usprawniania procesów oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego usprawniania procesów z wykorzystaniem poznanych narzędzi. W ramach szkolenia poprzez wykład, analizę case studies oraz realizowane ćwiczenia uczestnicy będą mogli od strony praktycznej poznać poszczególne techniki i narzędzia jak również dowiedzieć się w jakich sytuacjach zastosowanie każdej z nich przyniesie największe korzyści.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

1. jak zacząć usprawnianie procesów?
2. co ma wspólnego zarządzanie procesami (BPM) z usprawnianiem procesów?
3. jakie są najbardziej skuteczne narzędzia do doskonalenia procesów i kiedy z nich korzystać?
4. co to takiego VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality) i dlaczego są ważne?
5. w jakim celu konieczne jest zgromadzenie danych dotyczących usprawnianego procesu?
6. jakie techniki mapowania procesu zastosować?
7. jak analizować istniejąca mapę procesu?
8. jakie dane dotyczące procesu należy pozyskać i jak je analizować?
9. jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
10. jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny?
11. jak wyznaczyć cel usprawnień?
12. jakie narzędzia zastosować do usprawniania procesów ?
13. jak prawidłowo zdefiniować projekt usprawniający?
14. jak zbudować zespół projektowy?
15. jak wykorzystać pracę zespołową do rozwiązywania problemów biznesowych?
16. jak sprawnie i skutecznie zarządzać projektem usprawniającym?
17. w jaki sposób na etapie projektowania rozwiązania unikać błędów ujawniających się po wdrożeniu?
18. w jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji?
19. jak oceniać rzeczywiste rezultaty usprawnień w procesie?


Program szkolenia


Dzień 1

1. Doskonalenie procesów - wprowadzenie
2. Pojęcie procesu i istota podejścia procesowego w zarządzaniu
3. Klient procesu i orientacja na klienta
4. Analiza case study – Usprawnianie procesu
5. Przegląd potencjalnych korzyści z usprawniania procesów
6. Główne kroki usprawniania procesu: Zdefiniuj, Zmierz, Przeanalizuj, Zaimplementuj, Sprawdź
7. Zdefiniuj : Identyfikacja obszarów i procesów problemowych w organizacji
8. Zdefiniuj : Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i kluczowe role (Project Manager, Sponsor itd.)
9. Zdefiniuj : Analiza kosztów i korzyści usprawnienia (CBA – Cost Benefis Analysis)
10. Zdefiniuj : Tworzenie dokumentacji projektowej oraz zasady raportowania w projekcie (Project Charter)
11. Zdefiniuj : Ćwiczenie: opracowanie Project Charter
12. Zmierz : Pozyskiwanie głosu klienta (VOC – Voice of the Customer) oraz wymagań klienta (CTQ – Critical to Quality)
13. Zmierz : Ćwiczenie - określenie i wybór kluczowego CTQ
14. Zmierz : Zastosowanie QFD – Quality Function Deployment oraz modelu Kano
15. Podsumowanie dnia


Dzień 2

1. Zmierz : Pojęcie strumienia wartości
2. Zmierz : Analiza case study – analiza strumienia wartości
3. Zmierz : Mapowanie procesu w praktyce – SIPOC oraz FLOW
4. Zmierz : Ćwiczenie: mapowanie procesu
5. Zmierz : Definiowanie miar dla CTQ
6. Zmierz : Ćwiczenie: Określenie miar dla wybranego CTQ
7. Zmierz : Typy danych i ich ograniczenia
8. Zmierz : Plan zbierania danych (Data Collection Plan)
9. Przeanalizuj: Główne źródła marnotrawstwa (muda)
10. Przeanalizuj : Analiza mapy procesu
11. Przeanalizuj : Ćwiczenie: analiza mapy procesu
12. Przeanalizuj: Analiza graficzna danych
13. Przeanalizuj : Ćwiczenie: Analiza graficzna danych
14. Przeanalizuj: Ocena wydolności procesu
15. Przeanalizuj : Ćwiczenie - Który proces jest bardziej wydolny?
16. Podsumowanie dnia

Dzień 3

1. Przeanalizuj: Zastosowanie benchmarkingu
2. Przeanalizuj: Zastosowanie analizy Pareto
3. Przeanalizuj: Ustal źródła przyczyn problemu - Diagram Ishikawy (Fish bone)
4. Przeanalizuj: Ustal i wyeliminuj potencjalne wady - zastosowanie FMEA (Failure Mode and Efect Analysis)
5. Przeanalizuj: Identyfikacja i analiza przyczyn zmienności
6. Przeanalizuj: Ćwiczenie – Identyfikacja przyczyn zmienności
7. Przeanalizuj: Ustalenie celu dla usprawnień
8. Usprawnij: Projektowanie eksperymentów (DOE – Design of Experiment) oraz symulacje procesu
9. Usprawnij: Opracowanie ostatecznego rozwiązania
10. Usprawnij: Organizacja wdrożenia pilotażowego
11. Usprawnij : Analiza case study – wdrożenie projektu
12. Usprawnij: Jak unikać najczęstszych problemów podczas wdrożenia?
13. Sprawdź: Projektowanie dashboardu i pozyskanie danych
14. Sprawdź: Ocena i podsumowanie uzyskanych wyników usprawnienia
15. Sprawdź: Doskonalenie procesów a organizacyjne uczenie się
16. Podsumowanie szkolenia

Certyfikacja:

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat Process Improvement Leader.


Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (160 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.
Wymagania: Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób chcących dowiedzieć się jak skutecznie można usprawniać procesy w organizacji, w szczególności zaś dla kierowników średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, specjalistów procesowych, inżynierów i analityków procesów, project managerów, pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością, osób zarządzających i usprawniających procesy, osób odpowiedzialnych za wdrożenie programu jakości w Firmie.
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje i wsparcie trenera
 

Poleć szkolenie znajomemu