Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: VAT od obrotów z zagranicą: UE, eksport, import.

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Tadeusz Moczuło
tel.: 12-654-45-45
email: provat@provat.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: VAT od obrotów z zagranicą: UE, eksport, import.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Wykłady
Opis: Przedstawienie problematyki związanej z rozliczaniem podatku VAT od transakcji z zagranicą, w szczególności WDT, WNT, eksport, import towarów i usług, praw majątkowych, a także zasad i terminów fakturowania tych transakcji oraz wykazywania w informacjach podsumowujących.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: mgr Tadeusz Moczuło, były wieloletni kierownik oraz naczelnik w organach skarbowych, znany wykładowca; specjalizuje się w VAT od 1993 r., prowadzi zajęcia z prawa podatkowego na studiach podyplomowych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (AE), posługuje się bogatym – liczącym kilkanaście tysięcy- autorskim zbiorem interpretacji oraz wyroków.

Program: Zasady opodatkowania obrotów z zagranicą

1.
definicje: eksport oraz import towarów, import usług
2.
WDT - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
3.
WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
4.
magazyny konsygnacyjne dla transakcji WDT i WNT
5.
kursy walut i zasady przeliczania walut na złote dla:
a) eksportu towarów
b) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - WDT
c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - WNT
d) importu usług
e) nabycia towarów z tytułu którego podatnikiem jest nabywca
6.
kursy walut w imporcie towarów - odrębne
7.
WDT - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
a) bezpośrednia
b) za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego w kraju UE
c) ewidencja towarów wywiezionych do magazynu oraz sprzedanych
d) daty obrotu dla WDT bezpośredniego oraz poprzez magazyn
e) odroczony moment powstania obrotu przy braku dokumentów
f) obrót wykazany przejściowo jako krajowy
f) korygowanie deklaracji i informacji podsumowującej po upływie terminów
8.
WNT - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
a) bezpośrednie
b) za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego w Polsce
c) ewidencja towarów wprowadzonych oraz wydanych do produkcji lub usług
d) daty obowiązku podatkowego dla WNT bezpośredniego oraz poprzez magazyn
9.
eksport towarów
a) warunki do stosowania stawki VAT 0 %
b) data obrotu
c) dokumenty wywozu towarów poza UE
d) odroczony moment powstania obrotu przy braku dokumentów
e) obrót wykazany przejściowo jako krajowy
f) korekta obrotu po otrzymaniu dokumentów wywozu
10.
import towarów
11.
VAT od sprzedaży usług dla podatników z UE oraz poza UE,
w tym:
1.1. usługi transportowe na terytorium UE,
1.2. usługi transportowe poza UE,
1.3. usługi naprawy, przerobu, uszlachetnienia,
1.4. usługi budowlane wykonywane za granicą,
1.5. usługi związane z nieruchomością położoną za granicą,
1.6. usługi hotelowe, gastronomii, kempingowe oraz turystyki,
1.7. najem środków transportu,
1.8. najem budynków, lokali oraz innych środków trwałych,
1.9. usługi: reklamy, marketingu, prawne, księgowe,
1.10. usługi: inżynierskie, doradcze,
1.11. sprzedaż praw: autorskich, przemysłowych, majątkowych,
1.12. usługi elektroniczne.

12. Obniżki VAT przy sprzedaży usług dla podatników z zagranicy

13.Fakturowanie, ewidencja i deklarowanie usług wym. w pkt 1 powyżej

14. VAT należny od importu usług - opodatkowany w Polsce
14.1. podatnicy VAT z tytułu importu usług
14.2. import usług opodatkowany u nabywcy w Polsce
14.3. import usług z opodatkowanych za granicą
14.4. data obowiązku podatkowego w imporcie usług
14.5. VAT przy imporcie usług o charakterze ciągłym
14.6. faktury wewnętrzne na import usług
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe
 

Poleć szkolenie znajomemu