Mamy 8385 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Co Menadżer HR wiedzieć powinien o SZJ?

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Leszek Skórniewicz
tel.: +48606269863
email: leszek.skorniewicz@iqmc.eu
skype: leszek skórniewicz

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Co Menadżer HR wiedzieć powinien o Systemie Zarządzania Jakością by poprawić swoje wyniki?”
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji Menadżerów i Liderów Zarządzania HR w zakresie nieodkrytych do tej pory możliwości wykorzystania Systemu Zarządzania Jakością do skutecznej realizacji zaplanowanych indywidualnych, osobistych i zespołowych celów biznesowych obszaru HR.

Uczestnicy Warsztatów pozyskają wiedzę na temat:

- Właściwego nieobciążonego stereotypami kontekstu funkcjonowania obszaru HR w systemie zarządzania definiowanym, jako System Zarządzania Jakością i jego znaczenia dla sukcesu Firmy,

- Roli Menadżera HR oraz jego zespołu, w realizacji celów biznesowych Firmy, wynikającej z dobrych praktyk zarządzania zdefiniowanych w Modelu Zarządzania EFQM oraz normie ISO 9001,

- Profilu i roli przywództwa, które jest elementem modelu Zarządzania EFQM i standardu ISO 9001 oraz kluczowym wyzwaniem Menadżerów HR,

- Zasad zarządzania strategicznego, procesami ryzykiem i projektami w obszarze HR wynikających z nowoczesnych Modeli Zarządzania Jakością,
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Trenerzy: Warsztat prowadzi Ekspert Zarządzania. Realizator wielu projektów edukacyjnych i konsultingowych doskonalących kulture organizacji swoich klientów.
Osoba doświadczona w kompleksowym doskonaleniu funkcjonowania Firm z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania: EFQM, TQM, CAF, ISO9001, Lean Manufacturing, Six Sigma, BPM, BSC.
Wielkość grupy: 12
Program: Moduł:
 Przedstawienie celów Warsztatu,
 Zawiązanie zespołu,
 Ustalenie zasad uczestnictwa w Warsztatach

Korzyść:
Pierwsza sesja ma na celu zawiązanie współpracy uczestników szkolenia. Przedstawienia celu i korzyści uczestnictwa w Warsztacie oraz wygenerowanie stanu bazowego postrzegania „ISO” przez Liderów HR.

Moduł:
 Przedstawienie podstawowych koncepcji, zasad i modeli Zarządzania Jakością.
 Definicja jakości w kontekście funkcjonowania służb HR.
 Analiza Pro Klienckiego podejścia Firmy oraz roli służb HR w jego rozwoju.
 Omówienie roli nowoczesnego Menadżera HR w funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością.
 Dyskusja.

Korzyść:
Korzyścią drugiej sesji jest wygenerowanie pozytywnej, nowoczesnej, nieobciążonej stereotypami wizji funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i roli HR w zwiększaniu wartości Firmy.
Kolejną korzyścią będzie odpowiedni poziom motywacji uczestników warsztatów, do aktywnego udziału i wygenerowania indywidualnej pozytywnej strategii zaangażowania się funkcjonowanie i Rozwój Systemu Zarządzania Jakością.

Moduł:
 Przedstawienie modelu EFQM oraz wymagań normy ISO 9001 dotyczących profilu przywódczego, postaw, zachowań oraz oczekiwanego zaangażowania Kadry Zarządzającej.
 Praca zespołowa.

Korzyść:
Korzyścią trzeciej sesji jest twórcza świadomość Uczestników o miękkich aspektach Zarządzania Jakością. Przywódczych wyzwaniach, jakie stawia model EFQM i norma ISO 9001 przed TOP Managementem, Menadżerami wszystkich szczebli zarządzania i liderami nieformalnymi.
Korzyścią tej sesji będą indywidualne refleksje i decyzje uczestników szkolenia o roli strategii zarządzania personelem w kreowaniu nowoczesnych, skutecznych Liderów Zarządzania Firmą.

Moduł:
 Przedstawienie zasad funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.
 Przedstawienie miejsca nowoczesnego HR w Systemie Zarządzania Jakością i jego wpływu na skuteczność i efektywność biznesową Firmy.
 Praca zespołowa.

Korzyść:
Korzyścią tej sesji warsztatowej jest dogłębna analiza modelu EFQM oraz normy ISO 9001 pod kątem wyzwań jakie nowoczesny model zarządzania stawia przed procesami HR.
Uczestnicy Warsztatów będą mogli zweryfikować plany szkoleń oraz programy edukacyjne pod kątem ich kompletności i przydatności do zwiększania wartości Firmy korzystającej z nowoczesnych narzędzi doskonalenia jakości.

Moduł:
 Przedstawienie wymagań modelu EFQM oraz normy ISO 9001 w stosunku do obszaru HR.
 Omówienie nowoczesnych narzędzi zarządzania Personelem w kontekście wymagań modelu EFQM i normy ISO 9001.
 Praca zespołowa.

Korzyść:
Korzyścią tej sesji warsztatowej jest dogłębna analiza modelu EFQM oraz normy ISO 9001 pod kątem procesów zarządzania personelem. Zasad identyfikacji potrzeb szkoleniowych, planowania i realizacji działań podnoszących kompetencje pracowników. Zasad oceny skuteczności tych działań w kontekście biznesowym oraz narzędzi motywowania pracowników.
Uczestnicy Warsztatów będą mogli zweryfikować swoje procesy zarządzania personelem pod kątem zwiększania ich jakości, skuteczności i efektywności.
Wymagania: Efekt Warsztatów:

Efektem Warsztatów będzie pozytywna zmiana Państwa Firmy. Wiedza pozyskana w trakcie Warsztatów pozwoli Państwu na twórcze zweryfikowanie swojego zaangażowania, działania, podejmowanych decyzji oraz optymalizację procesów zarządzania personelem związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością. Efektem następczym będzie zaś zwiększona skuteczność i efektywność realizacji osobistych i zespołowych celów biznesowych. Konsekwencja tego to wzrost zadowolenia pracowników i Klientów, wartości Państwa Firmy a w końcu jej pozycji na rynku.

Jakim cudem zapytacie Państwo?

A no: Po prostu!

Lata doświadczeń oraz refleksje naszych Klientów doprowadziły do podjęcia trudnego wyzwania polegającego na zmianie sposobu postrzegania Systemów Zarządzania Jakością. Wiele z opinii sugerują, że System Zarządzania Jakością postrzegany jest jedynie jako zbędny wydatek na utrzymanie i certyfikację, który stanowi problem związany z procedurami, których nikt nie stosuje, audytami, których się wszyscy boja i unikają, jakąś polityką jakości - nigdy nie zmienianą, i czymś tam jeszcze.

W rzeczywistości u podstaw Systemu Zarządzania Jakością leży potrzeba ciągłej przemiany organizacji przez umotywowanych Liderów i pracowników, wyposażonych w odpowiednie dla wymaganego poziomu jakości kompetencje.

Pracowników którzy w sposób świadomy, aktywnie stosują podstawowe zasady zarządzania, polegające na: orientacji na wyniki, koncentracji na kliencie, przywództwie i stal ości celów, zarządzaniu przez procesy i fakty, rozwoju i zaangażowaniu pracowników, ciągłym uczeniu się, doskonaleniu i innowacjach, rozwoju partnerstwa i odpowiedzialności społecznej.

Osiągnięcie Tych efektów będzie możliwe, gdy skorzystasz z naszej wizji zarządzania jakością i doświadczeń zgromadzonych w trakcie 18 lat realizacji projektów doradczych i edukacyjnych.
Świadczenia dodatkowe: Certyfikat ukończenia warsztatów
 

Poleć szkolenie znajomemu