Mamy 8424 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: COACHING BIZNESOWY PERSONEL PROFIT

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Coaching

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Adamczyk
tel.: 58 550 45 11
email: adamczyk@personelprofit.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: COACHING BIZNESOWY PERSONEL PROFIT
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Coaching
Metodyka: Case studies
Opis: Celem projektu jest wsparcie Klienta w rozwoju kluczowych kompetencji pracowników, w oparciu o jego własne zasoby organizacyjne.
Projekt powstał na bazie kilkunastu lat doświadczeń PERSONEL PROFIT w kształceniu ludzi dorosłych.

Filozofia funkcjonowania coachingu biznesowego oparta jest o systemowe, całościowe, procesualne podejście do rozwoju luk kompetencyjnych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie coachingu biznesowego, w ramach którego realizujemy:

1/Cykl 3 trzydniowych szkoleń dla coach’ów biznesowych.
2/Cykl 3 dwudniowych warsztatów dla mentorów biznesowych.
3/Przygotowanie i wdrożenie narzędzi coachingowych, z uwzględnieniem obowiązujących u Klienta standardów:
a/Bilans Otwarcia,
b/Indywidualna Rozmowa Bilansu Otwarcia,
c/Arkusz Spotkania Coachingowego,
d/Bilans Zamknięcia.
4/ Audyt Jakościowy – wsparcie i monitoring procesu,
5/Cykl spotkań z mentorami celem monitorowania procesu wdrożenia projektu
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: COACHING BIZNESOWY – OBSZARY MERYTORYCZNE DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH

OBSZAR 1 – EFEKTYWNY ROZWÓJ KOMPETENCJI W ORGANIZACJI
A/ Rozwój kompetencji pracowników a długoterminowe efekty szkoleń.
B/ Efektywność szkoleń - narzędzia pomiaru.
C/ Coaching biznesowy a inne formy rozwoju luk kompetencyjnych.
D/ Coaching biznesowy – definicja, cele, narzędzia.

OBSZAR 2 – MENEDŻER W ROLI COACHA
A/Bezpośredni przełożony, jako coach.
B/Cechy osobiste coacha.
C/W jaki sposób komunikować pracownikom rozpoczęcie procesu coachingu.

OBSZAR 3 – PROWADZENIE OBSERWACJI COACHINGOWEJ
A/W jaki sposób obserwować kompetencje pracownika.
B/Kryteria zobiektywizowanej obserwacji.

OBSZAR 4 – INFORMACJA ZWROTNA, JAKO NARZĘDZIE PRACY COACHINGOWEJ
A/Zasady udzielania feedbacku.
B/Odpowiedzialność coacha i pracownika za rozwój kompetencji.
C/Struktura rozmowy.
D/Technika prowadzenia pytaniami.

OBSZAR 5 – BILANS OTWARCIA W PROCESIE COACHINGU
A/ Jak powstaje Bilans Otwarcia.
B/Metodologia oceny (poziom1/2/3 rozwoju kompetencji).
C/Bilans Otwarcia – wdrożenie narzędzia.
D/Rozmowa Bilansu Otwarcia.

OBSZAR 6 – INDYWIDUALNE SPOTKANIE COACHINGOWE
A/Harmonogram prowadzenia spotkań (procesu).
B/Arkusz Indywidualnego Spotkania Coachingowego – wdrożenie narzędzia.
C/Struktura rozmowy ISC.
D/Projektowanie zadań rozwojowych – poziom pracownika.

OBSZAR 7 – PROJEKTOWANIE ZADAŃ ROZWOJOWYCH
A/Przegląd metod rozwojowych.
B/Wykorzystanie technik rozwoju luk kompetencyjnych.
C/Techniki uczenia człowieka dorosłego w procesie coachingu.

OBSZAR 8 – BILANS ZAMKNIĘCIA COACHINGU
A/Bilans Zamknięcia – wdrożenie narzędzia.
B/Rozmowa Bilansu Otwarcia.

 

Poleć szkolenie znajomemu