Mamy 8424 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: AKADEMIA PROFESJONALISTY PERSONEL PROFIT

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: AKADEMIA PROFESJONALISTY PERSONEL PROFIT
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Generalnie projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw/przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą.
Głównym celem projektu jest: Zdobycie nowych kwalifikacji z zakresu:
Umiejętności sprzedażowych
Umiejętności kierowniczych
Umiejętności osobistych
i w związku z tym podniesienie swojej wartości osobistej na rynku pracy.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program projektu zakłada szkolenia w trzech obszarach: sprzedaż, zarządzanie, rozwój osobisty. Każdy uczestnik przechodzi kolejno przez wszystkie obszary.

1. SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE: wspieranie rozwoju pracowników oraz podniesienie ich kompetencji i umiejętności tak aby osiągali założone cele, zwiększyli swoją motywację i satysfakcję z wykonywanej pracy, posiadali większą samoświadomość i podnieśli swoją efektywność sprzedażową.
Przykładowe kompetencje rozwijane w trakcie tego bloku:
a) efektywna komunikacja z klientem
b) prowadzenie rozmowy handlowej
c) diagnoza potrzeb klienta
d) budowanie długofalowej relacji z klientem
e) budowanie wizerunku siebie i firmy
f) sztuka prezentacji produktów / usług
g) odpieranie zastrzeżeń i obiekcji klienta
h) automotywacja
i) kreatywność

2.SZKOLENIA KIEROWNICZE : Celem nadrzędnym projektu szkoleniowego jest zbudowanie wśród Menedżerów bazalnej tożsamości kadry kierowniczej, przejście od etapu kierownika – zarządcy, do poziomu kierownika – menedżera, biorącego pełną odpowiedzialność za swój zespół.

Wśród istotnych celów znajdzie się wypracowanie świadomości i odpowiedzialności za realizację strategicznych celów biznesowych Firmy.

Szkolenia skupią się na rozwinięciu podstawowych i kluczowych kompetencji menedżerskich z poziomu zarządzania ludźmi (manage others):

a) Budowanie autorytetu Menedżera jako lidera.
b)Rozwijanie inteligencji emocjonalnej, niezbędnej w procesie zarządzania ludźmi.
c) Planowanie pracy zespołu, z naciskiem na umiejętne definiowanie i komunikowanie celów.
d) Monitorowanie poziomu realizacji założonych celów.
e) Zarządzanie zespołem: delegowanie zadań i uprawnień.
f) Udzielanie efektywnej informacji zwrotnej, zarówno w obszarze wyrażania pochwał, jak i wyrażania krytyki.
g)Zlecanie zadań i egzekwowanie wykonywania poleceń.
h) Prowadzenie rozmowy oceniającej z pracownikiem.
i) Przekazywanie trudnych, niepopularnych wiadomości.
j) Motywowanie pracowników do realizacji celów działu i organizacji.
k) Rozwijanie pracowników poprzez prowadzenie narzędziowego coachingu.

3. SZKOLENIA OSOBISTE: Celem nadrzędnym szkolenia jest podniesienie kompetencji osobistych uczestników w zakresie automotywacji i budowania poczucia własnej wartości. Równie ważnym elementem szkolenia jest praca nad odkryciem pokładów kreatywności, aby wykorzystać nowe pomysły i rozwiązania w pracy i życiu osobistym.
Rozwijane umiejętności:
a) kontrolowanie własnych emocji w kontaktach zawodowych,
b) okazywanie zrozumienia w trudnych sytuacjach,
c) skuteczne przekazywnie trudnych wiadomości,
d) umiejętnośc radzenia sobie z agresją ze strony innych,
e) poznanie mechanizmów manipulacyjnych oraz radzenie sobie z manipulacją ze strony innych,
f) asertywność,
g) umiejętność aktywnego słuchania
 

Poleć szkolenie znajomemu