Mamy 8504 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Profesjonalna obsługa trudnego klienta

Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Obsługa Klienta

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Polakowska
tel.: 22 253 17 70
email: katarzyna.polakowska@artsky.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Profesjonalna obsługa trudnego klienta - warsztat umiejętności - 2 dni
Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Obsługa Klienta
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest podnoszenie efektywności obsługi Klienta, przygotowanie uczestników do skutecznego rozwiązywania trudnych sytuacji podczas sprzedaży
i obsługi Klienta - zwiększenie umiejętności radzenia sobie
z „trudnymi klientami” i przekazanie umiejętności profesjonalnego postępowanie w sytuacjach handlowych. Praca przy profesjonalnej obsłudze Klienta wymaga wielu umiejętności, m.in. skutecznej komunikacji, argumentacji, asertywności, aktywnego słuchania.
Od tego, czy je posiadasz, zależy sposób, w jaki Klient postrzega firmę lub organizację. Zmieniając jakość obsługi Klienta, sprawisz, że praca w kontaktach z Klientem stanie się dla Ciebie satysfakcjonująca i będzie przynosić zamierzone przez Ciebie efekty. Dzięki szkoleniu nauczysz się jak sprawić, by Klient mile wspominał sposób Twojej obsługi i chętnie do Ciebie wracał. Proste, sprawdzone techniki, do zastosowania od zaraz, mogą uczynić Cię Mistrzem profesjonalnej obsługi Klienta

Cele pośrednie:

• Roz
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program kursu

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

• Krótka prezentacja programu
• Oczekiwania uczestników
• Ćwiczenie integracyjne

O co tyle szumu - istota obsługi Klienta

• Jakość obsługi Klienta a pozycja firmy na rynku
• Rola jakości, systemu i standardów obsługi
• Kto jest naszym Klientem?
• Warsztat na temat dobrej i złej obsługi Klienta

Porozmawiajmy - podstawowe informacje na temat komunikacji
z Klientem

• Umiejętność porozumiewania się z innymi - klucz do sukcesu
• Co to jest komunikacja skuteczna?
• Bariery w procesie komunikacji i błędy, jakie popełniamy,
• komunikując się z innymi
• Model procesu komunikacyjnego oraz najważniejsze zasady.
• Komunikacja jednostronna i dwustronna

Słucham i słyszę - aktywne słuchanie

• Empatyczne słuchanie, parafrazowanie
• Aktywne słuchanie (kontakt wzrokowy, potwierdzanie,
• dopytywanie)
• Skuteczne słuchanie. Jak słuchać, żeby inni chcieli
• z nami rozmawiać
• Typowe błędy i bariery związane ze słuchaniem

Znajomość telefonicznego savoir- vivre`u - zasady prowadzenia rozmów

• Umiejętność mówienia (język, treść wypowiedzi, wiedza
• fachowa), sposób mówienia. Dykcja.
• Intonacja. Ton głosu-podstawowe narzędzie efektywnej
• rozmowy telefonicznej. Modulowanie głosu, brzmienie,
• głośność
• Szybkość mówienia, tempo wypowiedzi
• Kontrolowanie emocji podczas rozmowy telefonicznej
• Etykieta telefoniczna

Zastrzeżenia i reklamacje - jak sobie z nimi radzić

• Reklamacje i rozwiązywanie problemów
• Budowanie pozytywnego nastawienia do zastrzeżenę Klientów
• i reklamacji
• Strategia i taktyka radzenia sobie z reklamacjami
• Etapy w procesie przyjmowania i załatwiania reklamacji,
• usprawnianie procedur
• Techniki schładzania negatywnych sytuacji emocjonalnych

Aby język giętki... - skuteczna komunikacja werbalna

• Komunikatywność i precyzja wypowiedzi
- krozumiałe terminy i odpowiednie tempo mówienia
- logika wypowiedzi - jasna struktura i podsumowania
- dopasowanie wypowiedzi do poziomu słuchaczy,
- wypunktowanie korzyści i zaangażowanie
- dostosowanie sposobu argumentacji do cech osobowych
- rozmówcy
• Przekazywanie przykrych informacji
• Podstawowe zasady prezentowania informacji

Trudny Klient czy trudna sytuacja?

• Co się ze mną dzieje? Elementy radzenia sobie ze stresem
• i tremą
• Algorytm na „gaszenie emocji”
• Kłopotliwe sytuacje - jak radzić sobie z atakiem bądzę presją
• słuchaczy?
• Uciążliwi dyskutanci - co z nimi zrobić? .
• W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi - koncepcja
• zachowanę asertywnych
• Mapa asertywności - uświadomienie problemów indywidualnych

Techniki radzenia sobie z trudnym Klientem

• Odmawianie:
- asertywna odmowa
- obrona wł asnych granic
• Radzenie sobie z krytyką Klienta:
- przyjmowanie krytyki
- poszukiwanie krytyki
- aluzje trudnego Klienta
- zamiana oceny od opinię
- zamglenie

Twoje strategie - analiza
• „To może ja poproszę Kierownika...” - przerzucanie
• odpowiedzialności
• „Co Pan sobie w ogóle wyobraża...” - agresja
• „Tak proszę Pana, tak proszę Pana...” - uległość
• „To niemożliwe, nie, to nie ja...” - unikanie odpowiedzialności

Najczęściej spotykane sytuacje - symulacje i ćwiczenia

• I co mi Pan teraz powie?
• Jesteście niepoważni!
• Poproszę z Pani przeł ożonym!
• Złodzieje!
• Czy Pani mnie w ogóle słuchał!
• Proszę natychmiast...
• Ja dopiero mogę się zdenerwować

Co potem? Proces zmiany osobistej

• Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
• Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
• w praktyce
• Plan zmiany osobistejMetodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje. 70%-80% czasu zajmują ćwiczenia, analizy przypadków, oraz prowadzone i nagrywane na kamerę video symulacje związane z obsługą Klienta. W trakcie szkolenia, uczestnicy będą na przemian odgrywali role Klienta i pracownika obsługi, na rzeczywistych przykładach z branży jaką reprezentują. Trener na bieżąco modeluje najlepszy styl profesjonalnej obsługi Klienta - wskazuje mocne strony
i poprawia błędy jakie się pojawiają.
 

Poleć szkolenie znajomemu