Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: RÓWNOŚĆ SZANS W PROJEKTACH PO KL

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie zamknięte
blanded learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 509788066
email: biuro@ankreor.pl
gg: 5859560

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Lublin/Warszawa/Łódź
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"


Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników szkolenia w zakresie uwzględniania kwestii horyzontalnych w projektach współfinansowanych ze środków UE:
-Poznanie definicji poszczególnych polityk horyzontalnych
-Zwiększenie umiejętności praktycznego wprowadzania polityk horyzontalnych do projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
-Podniesienie świadomości znaczenia kwestii horyzontalnych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE (w szczególności – EFS)

Czas trwania: 8 godzin (1 dzień)
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Angelika Radkiewicz - trener - psycholog.
Wielkość grupy: 15
Program: Program

-Wprowadzenie definicji dyskryminacji oraz gender i gender mainstreaming
-Stereotypy płci, jako zasadniczy czynnik nierówności i dyskryminacji
-Mechanizm stereotypizacji
-Definicja dyskryminacji, dyskryminacja ze względu na płeć
-Strategia Unii Europejskiej w zakresie polityki równości
-Równość w płci w prawie UE
-Traktat Amsterdamski; Równość płci w Polsce – kodeks pracy
-Cele horyzontalne EFS
-Zasada równości szans kobiet i mężczyzn(dobre praktyki)
-Zasada równości szans w EFS
-Zasady wyboru projektów pod kątem równości płci
-Metoda 4 R (reprezentacja, rozdział zasobów, rzeczywistość, rekomendowane działania)
-„Równościowe okulary” w planowaniu projektu
-Gender a wewnętrzna spójność „równościowego” projektu: analiza gender, cele równościowe, wskaźniki, wdrożenie, ewaluacja
-Dobre praktyki w zakresie polityki równości
-Praktyczne wprowadzanie polityki równości do projektów finansowanych z EFS

metodologia:
Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową w oparciu o pracę zespołową.
Obok wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną przewidziane są następujące metody: analiza dokumentów, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, trening konstruowania „równościowego” wniosku o dofinansowanie (na przykładzie PO KL) i jego budżetu.

Cena: 70 zł – osoba ( w cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe)
 

Poleć szkolenie znajomemu