Mamy 8579 aktualnych szkoleń oraz 5277 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Beata Januszek
tel.: 508221498
email: biuro@cs-profesja.home.pl
skype: www.csp-profesja.pl
tel: 32 782 24 51

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Trenerzy: pracownik naukowy Uniwersytetu Wydziału Prawa
i Administracji oraz pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Autorka publikacji na temat m.in. mobbingu
w środowisku pracy. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy w tym z zakresu mobbingu (od 2004 r., czyli od chwili wejścia w życie kodeksowej regulacji dotyczącej mobbingu). Prowadziła głównie szkolenia zamknięte dla jednostek (pracodawców) z sektora administracji publicznej. Słuchaczami szkoleń byli zarówno pracownicy kadry zarządzającej, jak i pracownicy niższych szczebli zatrudnienia, którzy podlegali szkoleniu w ramach prowadzonej przez pracodawców polityki (prewencji) antymobbingowej.
Program: 1. Definicje:
- mobbingu – definicja według Międzynarodowej Organizacji Pracy, pojęcie mobbingu zawarte
w kodeksie pracy, próba określenia zjawiska (przykładowe zachowania wchodzące w zakres mobbingu);
- dyskryminacji;
- molestowania i molestowania seksualnego.
2. Mobbing a dyskryminacja i molestowanie – podobieństwa i różnice.
3. Mobbing a inne zjawiska w środowisku pracy
- mobbing a:
jednorazowy akt przemocy psychicznej,
poczucie dyskomfortu w miejscu pracy,
przemoc fizyczna,
stres w miejscu pracy,
naruszenie dóbr osobistych pracownika,
konflikt w miejscu pracy.
4. Mobbing a dozwolone zachowania pracodawcy.
5. Przyczyny, przebieg i skutki mobbingu.
6. Prewencja antymobbingowa – wewnętrzna polityka antymobbingowa.
7. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji
i mobbingowi a inne obowiązki pracodawcy.
8. Podstawowe uprawnienia pracownika
w razie naruszenia obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
- roszczenia z tytułu mobbingu: zadośćuczynienie, odszkodowanie, inne roszczenia,
- ciężar dowodu w postępowaniu przed sądem pracy.
9. Pracodawca wobec pozornego zarzutu mobbingu – zarys problematyki.
10. Ważne wyroki w sprawach o mobbing.
 

Poleć szkolenie znajomemu