Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie portfelem projektów

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Projekty

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Wilczyńska
tel.: 226540935
email: szkolenia@asap24.pl
fax: 221001324

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie portfelem projektów – wprowadzenie w tematykę oraz przegląd narzędzi wspierających zarządzanie
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Projekty
Metodyka: Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z korzyściami wynikającymi z zarządzania Portfelem Projektów. Omówimy nie tylko techniki i zasady Zarządzania Portfelem (strumieniem) Projektów ale także odpowiemy na pytanie jak wdrożyć PMO w organizacji. Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę - opiszemy związki pomiędzy Portfelem, Programem i Projektem, wskażemy narzędzia i techniki wykorzystywane przez zespoły PMO. Nasza wiedza praktyczna z kilkunastu wdrożeń procesów zarządzania projektami pozwala nam na przeprowadzenie symulacji i warsztatów na rzeczywistych use-case.

Korzyści dla uczestników:
* Poznanie dobrych praktyk zarządzania portfelem projektów
* Uporządkowanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami w odniesieniu do zarządzania portfelem projektów
* Zdobycie umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi wspierających zarządzanie portfelem projektów;
* Zdobycie wiedzy praktycznej – jak wdrożyć PMO w firmie

Metoda szkolenia:
* Wykład
* Ćwiczenia praktyczne

Materiały szkoleniowe:
* Komplet wydrukowanych materiałów;
* Certyfikaty dla uczestników;
* Do wyboru:
http://www.asap24.pl/szkolenia/szczegoly/16/18/zarzadzanie-portfelem-projektow-wprowadzenie-w-tematyke-oraz-przeglad-narzedzi-wspierajacych-zarzadzanie
- netbook lub czytnik e-booków po zakończeniu szkolenia przechodzi na własność kursantów

Kadra Trenerska:
Atutem naszych projektów są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami; przede wszystkim praktycy.

Czas i miejsce szkolenia:
Szkolenie trwa osiem godzin zegarowych i obywa się w ośrodku szkoleniowym ASAP 24, Al. Jerozolimskie 81, ORCO Tower, 7 piętro.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Grzegorz Wałdoch
Program: 09:00 - 10:45 Podstawowe pojęcia zarządzania portfelem projektów
Powiązanie strategii firmy z zarządzaniem portfelem projektów;
10:45 - 11:00 Przerwa kawowa;
11:00 - 13:00 Zespół Zarządzania Portfelem Projektów (PMO)
Procesy planowania i realizacji portfela projektów;
13:00 - 14:00 Przerwa na lunch;
14:00 - 15:00 Procesy zarządzania portfelem projektów;
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa;
15:15 - 17:00 Skonsolidowanie wiedzy o zarządzaniu portfelami projektów.
 

Poleć szkolenie znajomemu