Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Finanse dla menadżerów niefinansistów

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Wilczyńska
tel.: 226540935
email: szkolenia@asap24.pl
fax: 221001324

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Finanse dla menadżerów niefinansistów
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Wykłady
Opis: Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw, przekazanie tych wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. Zwrócenie uwagi na wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Metodyka szkolenia:

Każdy element tego szkolenia składa się z mini-wykładu, interaktywnych ćwiczeń, studium przypadków rozwiązywaniu praktycznych problemów oraz dyskusji z uczestnikami. Nie przekazujemy suchej wiedzy, ale pokazujemy jak tą wiedzę praktycznie wykorzystać. Szkolenie ma charakter w pełni praktyczny i interaktywny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków.

Materiały szkoleniowe:
* Komplet wydrukowanych materiałów;
* Certyfikaty dla uczestników;
* Do wyboru:
http://www.asap24.pl/szkolenia/szczegoly/12/39/finanse-dla-menadzerow-niefinansistow
- netbook lub czytnik e-booków po zakończeniu szkolenia przechodzi na własność kursantów

Kadra Trenerska:
Atutem naszych projektów są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami; przede wszystkim praktycy.

Czas i miejsce szkolenia:
Szkolenie trwa osiem godzin zegarowych i obywa się w ośrodku szkoleniowym ASAP 24, Al. Jerozolimskie 81, ORCO Tower, 7 piętro.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Dzień pierwszy. 09:00 - 17:00

09:00 - 10:00 PODSTAWOWE POJĘCIA RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW
* Cel działalności przedsiębiorstwa i rola finansów w zarządzaniu
* Cele finansowe i niefinansowe
* Cele finansowe długo i krótkoterminowe
* Kto podlega ustawie o rachunkowości
* Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
* Metody i zasady rachunkowości
* Rachunkowość finansowa a rachunkowość podatkowa
10:00 - 10:45 BILANS
* Aktywa trwałe i obrotowe
* Źródła finansowania – kapitał własny i zobowiązania
10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:00 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
* Przychody
* Koszty
* Wynik finansowy
12:00 - 13:00 SZACOWANIE WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ
* siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
* czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
* różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
13:00 - 14:00 Przerwa na lunch
14:00 - 15:00 RACHUNEK Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CASH FLOW)
* Przychody a wpływy
* Koszty a wydatki
* Zysk a środki pieniężne (gotówka)
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 17:00 AMORTYZACJA
* Pojęcie i cele amortyzacji
* Metody amortyzacji
* Wpływ stosowania amortyzacji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
* Efekt podatkowy amortyzacji, mechanizm korzyści podatkowej

Dzień drugi. 09:00 - 17:00

09:00 - 10:00 ANALIZA WSKAŹNIKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA - OCENA WIARYGODNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
* Wskaźniki rentowności, płynności, efektywności, zadłużenia
* Analiza metodą Du Ponta

10:00 - 10:45 JAK POWSTAJE ZYSK?
* Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie
* Próg rentowności
* Pojęcie jednostkowej marży brutto
* Wpływ działań podejmowanych w przedsiębiorstwie na wyniki w zależności od struktury kosztów
* Analiza opłacalności podejmowanych decyzji na podstawie analizy marży
* Wrażliwość przedsiębiorstwa na wahania koniunktury na rynku - dźwignia operacyjna
* Wrażliwość przedsiębiorstwa na zaciąganie zobowiązań - dźwignia finansowa
10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 13:00 PODEJMOWANIE DECYZJI KRÓTKOTERMINOWYCH
* Kapitał obrotowy i cykl konwersji gotówki
* Pułapka płynności, czyli jak bankrutują przedsiębiorstwa przynoszące zyski?
* Polityka kredytowania odbiorców – zarządzanie należnościami
* Koszt kredytu kupieckiego – zarządzanie zobowiązaniami
* Utrzymywanie płynności finansowej
* Jakość zarządzania płynnością a wynik finansowy firmy
13:00 - 14:00 Przerwa na lunch
14:00 - 15:00 OCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
* W jaki sposób przedsiębiorstwo zarabia pieniądze? - Ekonomiczna wartość dodana
* Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa
* Narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa
* Wartość niematerialna przedsiębiorstwa
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 17:00 ZMIANA WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE – ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ
 

Poleć szkolenie znajomemu