Mamy 8501 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Beata Januszek
tel.: 32 782 24 51
email: biuro@cs-profesja.home.pl
www.csp-profesja.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: INSTRUKCJA KANCELARYJNA
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: prawnik prowadzący własną praktykę prawniczą, wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego, współpracownik licznych firm szkoleniowych. Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa), NIK, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych.
Tylko w ubiegłym półroczu, w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 tysięcy słuchaczy. Ekspert z proponowanej tematyki
Program: PRZY SZKOLENIU ZAMKNIĘTYM PROGRAM JEST DOSTOSOWYWANY DO POTRZEB KLIENTA

1.Ogólna charakterystyka przepisów nowego rozporządzenia.
2.Struktura rozporządzenia.
3.Delegacja ogólna art.6 ust. 2 c ustawy o archiwizacji .
4.Podmioty zobowiązane do wdrożenia zasad nowych instrukcji.
5.Struktura i założenia nowej instrukcji kancelaryjnej:
dwie części regulacji instrukcji ( dokumenty tradycyjne i elektroniczne),
regulacje wspólne dla obu części instrukcji kancelaryjnej,
czynności kancelaryjne w elektronicznym systemie,
6. czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym.
7.Jednolite rzeczowe wykazy akt w regulacji nowego rozporządzenia i charakterystyka bezdziennikowego systemu kancelaryjnego.
8.Tworzenie dokumentacji  na stanowiskach pracy i porządkowanie akt spraw związanych z nadawaniem numerów poszczególnym sprawom pod kątem zgodności z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
praktyczne stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt,
zakładanie teczek na przechowywanie spraw ostatecznie załatwionych,
rejestracja spraw, spisy spraw, rejestry,
szczegółowe  omówienie znakowania spraw- pism urzędowych, decyzji i postanowień
9.Praktyczne korzystanie z jednolitego wykazu akt - ćwiczenia:
klasy I, II, III, IV, V rzędu,
symbole i hasła klasyfikacyjne,
sposoby dokonywania zmian oraz możliwości rozbudowy.
10.Sporządzanie szczegółowych wyciągów z wykazu akt dla poszczególnych stanowisk pracy, komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych - przykłady.
11.Zasady korespondencji urzędowej-redagowanie pism urzędowych.
12.Regulacja nowej instrukcji archiwalnej- zasady organizacji i zakres działania archiwów zakładowych
13.Przygotowywanie   akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego:
czynności zmierzające do uporządkowania akt,
sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych,
postępowanie z  aktami kategorii A.
postępowanie aktami  kat. B, BE, Bc.
14.Omówienie  przykładów  wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów i związane z tym utrudnienia wynikające z uchybień i nieprawidłowości w stosowaniu instrukcji kancelaryjnej, a szczególnie rzeczowego wykazu akt.
 

Poleć szkolenie znajomemu