Mamy 9249 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 5 szkoleń.

Szkolenie: Coaching jako metoda zarządzania i wspierania rozwoj

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Trzyna - Broszkiewicz
tel.: 178552029
email: szkolenia@bdcenter.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Coaching jako metoda zarządzania i wspierania rozwoj
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Czym jest coaching?

* Wprowadzenie w tematykę/ideę coachingu
* Wyjaśnienie znaczenia coachingu
* Wzmocnienie zrozumienia coachingu efektywnego
* Wiedza-umiejętności-postawa i co z tego wynika dla zarządzania poprzez coaching

2. Budowanie postawy coacha

* Zrozumienie zasad etyki coachingu i zachowań/profesjonalnych standardów oraz umiejętność należytego podążania za nimi we wszystkich sytuacjach związanych z coachingiem
* Budowanie porozumienia w coachingu - umiejętność zrozumienia elementów wymaganych w określonych interakcjach w coachingu oraz umiejętność osiągnięcia porozumienia z coachowanym:

- szacunek dla odmienności,
- sposoby zbierania informacji (obserwacja, słuchanie),
- odkrywanie systemu wartości coachowanego,
- werbalizowanie problemów i przekazywanie informacji zwrotnej we właściwej formie
i w odpowiednim czasie.

*Cechy/kompetencje/umiejętności coacha i co z tego wynika dla pracy poprzez coaching
*Tworzenie spontanicznej relacji z coachowanym z wykorzystaniem stylu otwartości, elastyczności
i pewności

3. Etapy coachingu

*Identyfikacja poziomu skuteczności i profesjonalizmu (mocnych i słabych stron) pracowników
* Planowanie rozwoju wybranych umiejętności/kompetencji pracowników
*Wdrażanie metod doskonalących umiejętności/kompetencje pracowników
*Ocena postępów.

4. Charakterystyka aktywnego coachingu

*Wzajemność i interakcja
* Konkrety
*Logika
*Szacunek

5. Ocena Twoich predyspozycji jako coacha. Umiejętności coacha w praktyce

*MINI ASSESSMENT oceniający predyspozycje w obszarze zarządzania zespołem pracowników poprzez coaching ze szczególnym naciskiem na właściwą komunikację:
- język rozwiązań,
- rozumienie procesów kodowania i wydobywania informacji,
- sztuka zadawania pytań,
- umiejętność elastycznego dostosowywania sposobów pracy do coachowanego.

6. Etapy realizowania coachingu

* Nawiązanie kontaktu z coachowanym. Współtworzenie relacji
* Umiejętność tworzenia bezpieczeństwa i atmosfery wsparcia, wzajemnego szacunku i poczucia zaufania w relacji z coachowanym
* Praca: przed spotkaniem - superwizja-po spotkaniu

7. Skuteczne komunikowanie

* Aktywne słuchanie
* Stanowcze zadawanie pytań
* Komunikacja bezpośrednia


8. Ułatwianie przyswajania - orientacja na efekty

* Kreowanie świadomości
* Wytyczanie działań
* Planowanie i wyznaczanie celów
* Indywidualny plan coachingu
* Zarządzanie rozwojem oraz odpowiedzialność
Świadczenia dodatkowe: Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, gorący posiłek oraz przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, ciastka). W cenę szkolenia wliczono podatek VAT.
 

Poleć szkolenie znajomemu