Mamy 8445 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Specjalista ds. podatków

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 801 101 909
email: info@eskk.pl
gg: 3862814

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Specjalista ds. podatków
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Wykłady
Opis: Kurs pozwala na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w dziale finansowym przedsiębiorstwa. Przystępnie i szczegółowo omawia system podatkowy obowiązujący w Polsce i jego regulacje zawarte w ordynacji podatkowej. Dostarcza praktycznych informacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, od spadków i darowizn, akcyzy, a także opłat skarbowych i lokalnych. W materiałach krok po kroku omówiono zasady obliczania wysokości podatków oraz wypełniania odpowiednich deklaracji podatkowych.

Zalety kursu:
- główny nacisk na praktyczne aspekty obliczania wysokości podatków
- opieka doświadczonego nauczyciela
- możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: system podatkowy w Polsce, prawo podatkowe a problem integracji z Unią Europejską; ordynacja podatkowa, organy podatkowe i zobowiązania podatkowe, postępowanie podatkowe i kontrola; podatek dochodowy od osób prawnych (podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody i koszty ich uzyskania, zwolnienia podatkowe, podstawa opodatkowania, wysokość i pobór podatku, amortyzacja majątku trwałego osób prawnych); podatek dochodowy od osób fizycznych (podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody i koszty ich uzyskania, zwolnienia przedmiotowe, szczególne zasady ustalania dochodu, podstawa obliczenia podatku i jego wysokość, zeznanie podatkowe, zryczałtowany podatek od osób fizycznych, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów); podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn (przedmiot opodatkowania i obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, wysokość podatku, płatnicy, zeznania podatkowe); podatek rolny i leśny; podatki i opłaty lokalne; podatek od nieruchomości; podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa; podatek od gier (podmioty podatku, podstawa opodatkowania i stawka podatku); doradztwo podatkowe (zagadnienia ogólne, wykonywanie zawodu doradcy podatkowego); kontrola skarbowa (organy kontroli skarbowej, postępowanie kontrolne) itp.

W ramach kursu otrzymasz:
16 zeszytów lekcyjnych;
opiekę osobistego nauczyciela, który będzie sprawdzał Twoje prace domowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu