Mamy 9337 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Specjalista ds. rachunkowości

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 801 101 909
email: info@eskk.pl
gg: 3862814

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Specjalista ds. rachunkowości
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Wykłady
Opis: Kurs przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe potrzebne do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Materiały zawierają informacje na temat poszczególnych sprawozdań finansowych, takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Kurs umożliwia opanowanie ewidencji aktywów trwałych, inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków, kosztów oraz kapitałów, funduszy i rezerw. Dostarcza także wiedzy niezbędnej do ustalenia wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdań z działalności jednostki i z przepływu środków pieniężnych.

Zalety kursu:
- przystępne objaśnienie zagadnień, poparte praktycznymi przykładami
- zaznajomienie z wykorzystaniem w rachunkowości arkusza kalkulacyjnego
- opieka doświadczonego nauczyciela
- możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: ewidencja aktywów trwałych, ewidencja inwestycji krótkoterminowych, ewidencja rozrachunków, ewidencja obrotu materiałami, ewidencja obrotu towarowego, ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów, ewidencja obrotu produktami pracy, przychody i podatki, ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw, ustalanie wyniku finansowego, sprawozdawczość finansowa (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, sprawozdanie z działalności jednostki, pojęcie i zakres skonsolidowanych sprawozdań finansowych, metody konsolidacji, badanie sprawozdania finansowego, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w rachunkowości itp.

W ramach kursu otrzymasz:
12 zeszytów lekcyjnych;
2 pakiety lekcyjne na temat arkusza kalkulacyjnego;
opiekę osobistego nauczyciela, który będzie sprawdzał Twoje prace domowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu