Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ACCA

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: +48225040700
email: students@bpp.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Association of Chartered Certified Accountants
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Wykłady
Opis: ACCA to jedna z najbardziej znanych na świecie, międzynarodowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów, oferowana przez brytyjskie stowarzyszenie Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Obecnie na świecie ponad 24 000 osób ubiega się o zdobycie tej kwalifikacji, z czego ok. 2 500 osób w Polsce. Dyplom ACCA poświadcza zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu rachunkowości, strategii finansowej, audytu i podatków i przydatny jest zarówno osobom chcącym osiągnąć wysoką pozycję zawodową w księgowości i audycie, jaki również w doradztwie i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Aby zdobyć tytuł ACCA, należy zdać 14 specjalistycznych, anglojęzycznych egzaminów i wykazać się odpowiednią praktyką zawodową. Egzaminy ACCA odbywają się 2 razy w roku. Część egzaminów można zdawać również w formie testów komputerowych.

BPP Professiona Education organizuje kursy ACCA w Warszawie i Krakowie. Każdemu egzaminowi przyporządkowane jest jedno szkolenie podzielone na dwie cześci:

=> introductory (wprowadzające, około 3 dni)
=> revision (utrwalające, kolejne 3 dni).

Introductory course
Szkolenie wprowadzające - podczas kursu wprowadzającego koncentrujemy się na najważniejszych zagadnieniach w ramach danego tematu. Elementy teorii popierane są przykładami praktycznymi i ćwiczeniami. Kurs trwa średnio 3 dni.


Home Study
W celu utrwalenia wiedzy z kursu Introductory zalecana jest samodzielna praca w domu zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez wykładowcę. Wszelkie problemy, jakie mogą pojawić się podczas nauki własnej zawsze mogą być konsultowane z wykładowcą.


Revision course
Jest to kurs interaktywny, podczas którego uczestnicy rozwiązują przykładowe zadania egzaminacyjne, bazując na wiedzy zdobytej podczas kursu Introductory. W trakcie Revision uczestnicy poznają również techniki egzaminacyjne oraz otrzymają instrukcje egzaminacyjne - tzw. exam tips.


Mock exam
Po kursie Revision uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w egzaminie próbnym. Każdy egzamin sprawdzany jest i oceniany przez wykładowców, po czym zwracany do studenta wraz z komentarzem i wskazówkami co do dalszej nauki.
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Trenerzy: Trenerzy BPP to zawsze praktycy (co najmniej 5 lat doswiadczenia w pracy zwiazanej z wykładanym tematem) posiadajacy dyplom ACCA lub równowazny.
Dodatkowo sa oni odpowiednio przygotowani w zakresie umiejetnosci prezentacji i komunikacji, tak aby jak najefektywniej wykorzystac czas uczestników szkolen.
Program: Knowledge Module zapoznaje słuchaczy z zasadami rachunkowości finansowej i zarządczej, znaczeniem informacji finansowej w przedsiębiorstwie oraz najważniejszymi zagadnieniami zwiazanymi z zarządzaniem. Wiedza zdobyta na tym module jest niezbędna do przystąpienia do kolejnych etapów.

=>> F1 Accountant in Business:
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania środowiska biznesowego oraz zrozumienie roli kluczowych funkcji w ramach organizacji (w tym rachunkowości) jak również poznanie zasad efektywnego zarządzania.

=>> F2 Management Accounting:
Przedmiot pozwala na zapoznanie sie i zrozumienie zasad rachunkowości zarządczej, które są niezbędne w procesie planowania, kontroli i podejmowania decyzji. Studenci zapoznają sie z praktycznym zastosowaniem teorii w rachunkowości zarządczej.

=>> F3 Financial Accounting:
Celem przedmiotu jest poznanie zasad konceptualnych, reguł oraz standardów obowiązujących w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Przedmiot ten pozwala również na poznanie i przećwiczenie technik stosowanych w księgowości w tym sporządzanie sprawozdań finansowych.

Skills Module zapoznaje studentów z technicznymi szczegółami wymaganymi przez profesjonalistów zajmujących sie finansami oraz z zagadnieniami prawnymi i podatkowymi.

=>> F4 Corporate and Business Law:
Zdobycie wiedzy koniecznej dla osób zarządzających finansami przedsiębiorstwa z zakresu obowiazującego prawa handlowego i cywilnego, a także kodeksu pracy.

=>> F5 Performance Management:
Przedmiot uczy praktycznego zastosowania technik rachunkowości zarządczej w procesach planowania, podejmowania decyzji, ewaluacji i kontroli procesów biznesowych.

=>> F6 Taxation (wariant polski):
Przedmiot obejmuje tematykę i problemy związane z polskim prawem podatkowym.

=>> F7 Financial Reporting
Poszerzenie wiedzy zdobytej w ramach przedmiotu F3 koniecznej przy przygotowywaniu
raportowania finansowego dla ró6nych grup odbiorców sprawozdań finansowych.

=>> F8 Audit and Assurance
Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu audytu i rewizji finansowej niezbędną w kontekście przygotowywania sprawozdań finansowych oraz zapewnienia najwyższych standardów w zakresie działania przedsiębiorstwa.

Essentials Module pozwala na doskonalenie umiejetności niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji finansowych i oceny sytuacji przedsiębiorstw. Moduł ten uczy także etyki w działaniach biznesowych.

=>> P1 Professional Accountant:
Przedmiot uczy praktycznego stosowania wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem. Duży nacisk położony jest również na kwestie związane z etyką zawodową.

=>> P2 Corporate Reporting:
Przedmiot obejmuje praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu obecnie obowiązujących technik raportowania i jest kontynuacja przedmiotów F3 i F7.

=>> P3 Business Analysis:
Zdobycie wiedzy koniecznej do tworzenia i analizowania strategii przyjętych przez przedsiębiorstwo. Rozwój przedsiębiorstwa, budowanie pozycji rynkowej przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów działania.

Options (dwa przedmioty do wyboru z czterech) Opcjonalny wybór przedmiotów umożliwia studentom skoncentrowanie sie na zagadnieniach najbardziej zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami zawodowymi.

=>> P4 Advanced Financial Management:
Praktyczne zastosowanie umiejetności i doświadczenia studentów w celu podejmowania jak najlepszych decyzji pozwalających na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa.

=>> P5 Advanced Performance Management:
Przedmiot koncentruje sie na analizie informacji zarządczej koniecznej do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, planowaniem strategicznym i kontrolą.

=>> P6 Advanced Taxation:
Zakres materiału obejmuje szczegółowe zagadnienia związane z efektywnym planowaniem podatkowym. Egzamin ten jest oferowany jedynie dla wariantu podatków brytyjskich.
=>> P7 Advanced Audit and Assurance:
Przedmiot ten poszerza materiał obowiązujący na F8 i pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu audytu w celu dokonania dogłębnej analizy sytuacji jednostki. Zakres materiału obejmuje najnowsze zagadnienia rewizji finansowej.
 

Poleć szkolenie znajomemu