Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Ocena

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Bawor-Skowron
tel.: 519 651 742
email: kontakt@hrinvent.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Ocena
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Szkolenie ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności. Wysoka dynamika pracy warsztatowej, różnorodność stosowanych form, mocne aktywizowanie uczestników poprzez:
•Ćwiczenia indywidualne i grupowe
•Odgrywanie ról
•Dyskusje
•Mini-wykłady
•Studia przypadków
•Symulacje
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 12
Program: I dzień szkolenia (9.00-17.00)

Sesja wprowadzająca (czas sesji – 0,5h)

• Rozpoczęcie szkolenia -przedstawienie zasad i celów szkolenia
• Ćwiczenia rozpoczynające - integrujące grupę uczestników
• Ćwiczenie wprowadzające do procesu oceniania

Wprowadzenie do systemu ocen okresowych (czas sesji – 1h)

• Rola systemu ocen okresowych w zarządzaniu personelem i rozwoju zasobów ludzkich:
o System ocen okresowych jako element procesu zarządzania personelem
o System ocen okresowych – założenia, cele, zasady.
o Formy oceny.
o Kontrowersje związane z systemem ocen – problemy związane z wdrażaniem systemu i sposoby radzenia sobie z nimi.
o Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych.
o Motywowanie i rozwój pracowników.

• Uwarunkowania proceduralne i psychologiczne procesu oceniania pracowników
o Rodzaj działalności i wielkość organizacji.
o Cele strategiczne firmy.
o Metoda zarządzania.
o Styl kierowania.
o Poziom wymagań.
o Autorytet oceniających.
o Wiek pracowników

Wprowadzenie do oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej (czas sesji – 0,5h)

• Wprowadzenie do oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej - art.81 Ustawy z dnia
21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej.
• Ocena okresowa – korzyści i zagrożenia wynikające z oceny okresowej


Ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej (czas sesji – 2h)

• Wstęp – ocena formalna vs. ocena nieformalna
• Systematyczne podejście do oceny pracowników
• Funkcje i cele oceny członków korpusu służby cywilnej
• Zasady skuteczności systemu ocen okresowych – rola oceniających i ocenianych
• Mierniki efektywności pracy
• Zasady przeprowadzania ocen okresowych wg. art.81 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej:
a. Terminy sporządzania oceny
b. Arkusze oceny
c. Kryteria oceny i ich właściwy wybór
d. Metodologia sporządzania ocen okresowych
e. Skutki oceny okresowej
f. Przyznanie kolejnych stopni służbowych
• Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego (IPRZ) w służbie cywilnej - zasady tworzenia i realizacji


Efektywna rozmowa oceniająca (czas sesji – 2h)
• Rozmowa oceniająca – wprowadzenie
o Istota rozmowy oceniającej
o Rozmowa oceniająca jako proces komunikacyjny
• Przygotowanie do rozmowy oceniającej
• Przebieg rozmowy oceniającej
• Najczęstsze błędy popełniane w dokonywaniu ocen okresowych
• Radzenie sobie z emocjami własnymi i osób ocenianych
• Trudne sytuacje i relacje w ocenianiu – studia przypadków
• Informacja zwrotna, czyli wiedza o rezultatach
• Rozmowa oceniająca a proces rozwoju pracownika

Oceny okresowe a polityka personalna (czas sesji – 0,5h)
System ocen okresowych, jako czynnik motywujący w kontekście innych aspektów polityki personalnej:
• Wynagrodzenia.
• Polityka szkoleniowa.
• Ścieżki kariery

Sesja zamykająca (czas sesji – 0,5h)
• Podsumowanie merytoryczne
• Wręczenie dyplomów
• Ewaluacja szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu