Mamy 9294 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Archiwizacja dokumentacji/Archiwizacja projektów UE

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Wilczyńska
tel.: 22 654 09 35
email: szkolenia@asap24.pl
fax: 22 100 13 24

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Archiwizacja dokumentacji / Archiwizacja projektów unijnych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Cel szkolenia:

Szkolenie ma nauczyć właściwego postępowania z korespondencją, nadzorowania właściwego obiegu dokumentów wewnątrz firmy.

Umiejętności zdobywane na szkoleniu:

* Zdolność archiwizowania dokumentacji w sposób bezpieczny i łatwo dostępny.
* Poznanie metod stosowanych do właściwej organizacji archiwizowania dokumentów.
* Przepisy zgodnie z którymi należy archiwizować dokumentacje.

Metoda szkolenia:

* Wykład
* Ćwiczenia

Materiały szkoleniowe:

* Komplet wydrukowanych materiałów;
* Certyfikaty dla uczestników.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Atutem naszych projektów są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami; przede wszystkim praktycy.
Program: I DZIEŃ
09:00 - 10:45 rozwiń Rodzaje współczesnej dokumentacji

- Dokument – pojęcie i rodzaje.
- Najważniejsze dokumenty występujące w instytucji.
- Udostępnianie dokumentów.
10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 13:00 rozwiń Rodzaje współczesnej dokumentacji - c. d.

- Ochrona prawna dokumentów:

* wynikająca z ustawy archiwalnej,
* wynikająca z kodeksu karnego,
* wynikająca z innych przepisów prawnych np. ochrona danych osobowych, o dostępie do informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej.

- Podpis elektroniczny.
13:00 - 14:00 Przerwa na lunch
14:00 - 15:00 rozwiń E–dokument wyzwanie współczesności

* Podstawowe zasady postępowania z dokumentami elektronicznymi

15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 16:45 rozwiń Konstytucja Archiwalna ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

II DZIEŃ

09:00 - 10:45 rozwiń Konstytucja Archiwalna ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - c. d.

* Skutki prawne wadliwie zarchiwizowanej dokumentacji.
* Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
* Procedura przekazywania akt do archiwum państwowego lub jednostek nadrzędnych, po okresie przechowywania u akto-twórcy.
* Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej w razie ustania działalności.
* Akta osobowe i dokumentacja finansowa dotycząca pracowników – zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innych dokumentów finansowych mających wpływ na prawo i wysokość świadczeń w zakresie uprawnień pracowniczych i ubezpieczeniowych tj. umów o pracę, list płac, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart urlopowych, świadectw pracy (również w warunkach szczególnych), zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu tzw."Rp-7".

10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 13:00 rozwiń Standardy dzisiejszego archiwum zakładowego, składnicy akt i archiwisty

- Zakres obowiązków spoczywających na osobie prowadzącej archiwum (składnicy akt):

* gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie akt,
* zarządzanie dokumentacją akto-twórcy.

13:00 - 14:00 Przerwa na lunch
14:00 - 15:00 rozwiń Standardy dzisiejszego archiwum zakładowego, składnicy akt i archiwisty - c. d.

- Wymogi organizacyjno–techniczne:

* wykształcenie, umiejętności oraz predyspozycje osobiste pracowników archiwum,
* lokal oraz wyposażenie archiwum,
* niezbędne warunki techniczne,
* odpowiednia temperatura, wilgotność oraz naświetlenie,
* topograficzne rozmieszczenie dokumentacji w archiwum,
* przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych na podstawie „Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum lub składnicy akt”, tzw. instrukcji archiwalnej.

15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 16:45 Elektroniczny program archiwistyczny - narzędzie współczesnego archiwisty

III DZIEŃ

09:00 - 10:45 rozwiń Obieg dokumentów - forma tradycyjna i elektroniczna

* Systemy kancelaryjne.

10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 13:00 rozwiń Instrukcja kancelaryjna i rzeczowy obieg akt

* Obieg akt (zasadnicze etapy obiegu dokumentacji – punkty zatrzymania).
* Zasady przyjmowania i przesyłania wpływów.
* Wzór przykładowego obiegu dokumentacji elektronicznej (prezentacja).

13:00 - 14:00 Przerwa na lunch
14:00 - 15:00 rozwiń Archiwizacja dokumentacji - warsztaty

- Aktowej (w tym akt osobowych).
- Technicznej.
- Geodezyjno – kartograficznej.

polegającej na:

* przekazaniu akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego (składnicy akt),
* sporządzeniu odpowiednich spisów zdawczo–odbiorczych oddzielnie dla kategorii "A" i "B",
* nadaniu teczkom sygnatury akt,
* sporządzeniu wykazu spisów zdawczo–odbiorczych,
* przygotowaniu zarządzenia powołującego komisję do brakowania,
* sporządzeniu spisu dokumentacji niearchiwalnej,
* wypełnieniu protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej,
* wypełnieniu wniosku do archiwum państwowego z prośbą o wydanie jednorazowego zezwolenia na zniszczenie akt,
* dokonaniu opisu teczek,
* schowaniu teczek do pudeł archiwistycznych,
* wypełnieniu wezwania do przekazania akt,
* wypełnieniu karty wypożyczenia – udostępnienia akt,
* wypełnieniu karty zastępczej wypożyczonych akt,
* opisaniu teczki akt osobowych,
* sporządzeniu ewidencji teczek akt osobowych,
* rozszerzeniu RWA (np. poprzez podzielenie dokumentacji księgowej (341) na analitykę, syntetykę, rejestry zakupu, rejestry sprzedaży),
* paginacji teczki kat. "A",
* nadaniu teczkom znaku akt.

15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 16:45 rozwiń Archiwizacja dokumentacji - warsztaty - c. d.
 

Poleć szkolenie znajomemu