Mamy 8473 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Analiza finansowa z arkuszem kalkulacyjnym

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Wilczyńska
tel.: 22 654 09 35
email: szkolenia@asap24.pl
fax: 22 100 13 24

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Analiza finansowa z arkuszem kalkulacyjnym
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie podzielone będzie na dwa dni. Pierwszy dzień przeznaczony zostanie na przekazanie informacji z zakresu sprawozdawczości finansowej i oceny przedsiębiorstwa poprzez analizę wskaźnikową. Na podstawie udostępnionych sprawozdań przeprowadzona zostanie analiza rentowności, płynności, sprawności działania i zadłużenia. Drugi dzień - na ocenę opłacalności przedsięwzięć, począwszy od zagadnień wstępnych (progi rentowności) po metody zdyskontowane z uwzględnieniem różnych scenariuszy.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Atutem naszych projektów są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami; przede wszystkim praktycy.
Program: Dzień pierwszy. 09:00 - 17:00

09:00 - 10:30 Wprowadzenie. Istota i znaczenie analizy finansowej, Zawartośd informacyjna sprawozdania finansowego, Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Rachunkowośd finansowa a rachunkowośd zarządcza, Analiza pionowa i pozioma sprawozdao finansowych
13:00 - 14:00 Przerwa na lunch
14:00 - 15:00 Analiza wskaźnikowa rentowności, Analiza wskaźnikowa zadłużenia
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 17:00 Analiza wskaźnikowa płynności, Analiza wskaźnikowa sprawności działania, Ocena przedsiębiorstwa przez pryzmat rachunku przepływów pieniężnych

Dzień drugi. 09:00 - 17:00

09:00 - 10:30 Wstępna ocena opłacalności i praktyczne wykorzystanie funkcji finansowych, Tworzenie i analiza budżetów cząstkowych (sprzedaży, kosztów, kapitału obrotowego, inwestycji i finansowego)
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Konsolidacja budżetów w sprawozdanie finansowe pro forma
13:00 - 14:00 Przerwa na lunch
14:00 - 15:00 Ocena wykonalności przedsięwzięcia (prawidłowości założeo) poprzez analizę wskaźnikową danych historycznych i planowanych, Ocena opłacalności metodami dyskontowymi (NPV i IRR). Podejście FCFF i FCFE
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 17:00 Analiza wrażliwości i scenariuszowa, Symulacje Monte Carlo
 

Poleć szkolenie znajomemu