Mamy 9249 aktualnych szkoleń oraz 5264 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel poziom P1

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 717967360
email: biuro@akkom.net.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel poziom średniozaawansowany
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest pozyskanie umiejętności sprawnego i szybkiego posługiwania się programem MS Excel. Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji, a także analizy na dużych zestawieniach danych. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które już pracują na programie MS Excel, jak też dla tych, które zamierzają wykorzystywać w Ms Excel w swojej pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się tworzyć typowe funkcje sumy, średniej, maksymalnej, minimalnej, funkcje statystyczne, tekstowe, finansowe, zaokrąglające, jak również wykresy analizujące wyniki. Pozwoli im to na uatrakcyjnienie arkusza oraz spowoduje przejrzystość dokonywanych analiz. Szczególną uwagę przywiązuje się do analizy danych za pomocą tabeli przestawnej oraz wykorzystania narzędzi „sumy częściowej”, formatowania warunkowego, a także do zastosowania filtrów i sortowania danych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów tak w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel jak i prowadzenia procesu szkoleniowego.
Wielkość grupy: 10
Program: Modyfikacja i formatowanie arkusza danych
(przypomnienie wiadomości o formatowaniu arkusza, wraz z formatowaniem niestandardowym, narzędzia niezbędne do prawidłowej obsługi arkusza pod względem wizualnym usprawniającym pracę)
Formatowanie komórek arkusza
Formaty liczbowe komórek: liczby, daty, procenty
Formatowanie niestandardowe
Tworzenie niestandardowych obramowań

Formatowanie warunkowe
(formatowanie według określonych kryteriów)
Sposoby formatowania warunkowego
Formatowanie warunkowe tekstu i dat

Tworzenie formuł i funkcje w Excelu
(formuły przyspieszające pracę – niezbędne do prawidłowego i szybkiego posługiwania się arkuszem)
Podstawowe funkcje Excela
Funkcje przydatne w codziennej pracy z Excelem
Adresowanie względne i bezwzględne (zastosowanie odwołań do wykonywania szybkich obliczeń tzw. odwołania z dolarem)
Funkcje logiczne (JEŻELI, LUB, ORAZ, SUMA JEŻELI) (funkcje mające za zadanie przyśpieszenie pracy na arkuszu kalkulacyjnym)
Wybrane funkcje czasu, daty i funkcje tekstowe
Wykorzystanie funkcji wbudowanych Excela.
Konstruowanie i edycja formuł obliczeniowych użytkownika.
Odszukiwanie i poprawianie błędów w obliczeniach.

Tworzenie powiązań pomiędzy arkuszami Excela
(zastosowanie wszelkiego rodzaju odwołań między dwoma lub więcej arkuszami, które pozwolą na usprawnienie i przyśpieszenie pracy w arkuszu Excela)
Tworzenie prostych powiązań
Nazwy w arkuszu (nadawanie zakresom komórek nazw pozwalających na szybsze operowanie zakresami i przyspieszenie pracy)
Powiązania i odwołania poprzez nazwę
Edycja i zmiana zakresu nazwy.

Podstawowe sprawdzanie poprawności danych
Tworzenie list rozwijanych (listy służą przede wszystkim do ograniczania błędów, ale także w powiązaniu z funkcjami mogą w znaczny sposób przyspieszyć pracę)
Walidacja danych (nadawanie komórkom odpowiednich wartości poprzez ograniczenia, które zmniejszają możliwość popełnienia pomyłek)

Podstawowe funkcje organizacji danych w Excelu
(narzędzia ułatwiające organizowanie danych, które powodują zwiększenie efektywności pracy)
Grupowanie (umożliwia szybkie ułożenie danych oraz chowanie całych kolumn i wierszy w taki sposób aby usprawnić pracę)
Wykorzystanie narzędzi zależności i poprzedników (narzędzia pozwalające w szybki sposób zorientować się z jakich komórek zostały pobrane dane do formuł, Excel pokazuje je strzałkami)

Sortowanie danych i filtry
(praca na dużych i małych zbiorach danych umożliwiająca szybkie odszukanie określonych rekordów, danych)
Sortowanie danych po kolumnach
Autofiltry i ich wykorzystanie
Filtry zaawansowane
Wykorzystywanie narzędzia sumy częściowe (narzędzie, które w szybki sposób pozwoli policzyć sumy, średnie itp. na dużych zbiorach danych bez konieczności użycia formuł – znacznie przyspieszające pracę)

Praca z wykresami
Formatowanie wykresów
Zmiana zakresu danych w wykresach
Wykresy z wieloma seriami danych
Definiowanie wykresów użytkowania

Komentarze i odnośniki
Dodawanie, usuwanie i edycja komentarzy
Tworzenie hiperłączy
Rodzaje hiperłączy

Tabele przestawne
(jedno z najlepszych narzędzi pozwalające otrzymać w szybki sposób wyliczenia oraz wszelkiego rodzaju tabelki i zestawienia, używane najczęściej do dużych zbiorów danych, pozwala zastąpić pracochłonne formuły)
Tworzenie tabeli przestawnej
Praca na tabeli przestawnej
Analiza danych za pomocą tabeli przestawnej

Zabezpieczenie arkuszy Excela
(szereg narzędzi pozwalających na takie zabezpieczanie arkusza danych, które ochroni komórki np. przed modyfikacją – szczególnie formuły)
Drukowanie arkuszy Excela
Tworzenie graficznych nagłówków i stopek w Excelu
Drukowanie wybranych obszarów arkuszy
Drukowanie złożonych tabel

Wymagania: Znajomość podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel
 

Poleć szkolenie znajomemu