Mamy 9202 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Szkolenie: CASH FLOW DLA KSIĘGOWYCH - warsztaty w Ms Excel

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: CASH FLOW (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) DLA KSIĘGOWYCH
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
- zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych i Ustawy o Rachunkowości,
- przedstawienie podobieństw i różnic pomiędzy KSR 1 i MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- przekazanie praktycznych umiejętności (poprzez szereg ćwiczeń prowadzonych w ramach szkolenia) sporządzania poszczególnych segmentów sprawozdania oraz całościowe sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności przeprowadzania analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się nauczyć sporządzać lub tylko czytać i analizować rachunek przepływów pieniężnych
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 15
Program: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – zagadnienia podstawowe

1. Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdania finansowego według Ustawy o Rachunkowości.
2. Podstawowe definicje zawarte w Ustawie i Krajowym Standardzie Rachunkowości nr1.
3. Charakterystyka segmentów rachunku: operacyjnego, inwestycyjnego i finansowego.
4. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych: bezpośrednia i pośrednia.
5. Omówienie poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.
6. Najczęściej spotykane problemy i pułapki w procesie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – dyskusja i wstęp do ćwiczeń z przykładami.
7. Metodyka sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - zadania
8. Rachunek przepływów pieniężnych według KSR 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7 – podobieństwa i różnice

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – zagadnienia rozszerzone z użyciem arkusza kalkulacyjnego

1. Omówienie szczególnych problemów, związanych z przygotowywaniem rachunku, np.:
- różnice kursowe
- odsetki i dywidendy
- kredyty w rachunku bieżącym
- aktualizacja wartości
- darowizny i dotacje

2. Całościowe sporządzenie rachunku przepływów – przykłady z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy i poczęstunek, a także Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
 

Poleć szkolenie znajomemu