Mamy 8516 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Statystyczne Sterowanie Procesem, SPC

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kordas
tel.: 783 191 353
email: joanna_kordas@e-opex.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zbierania i analizowania danych o procesach, tak aby na podstawie wyciągniętych wniosków można było podejmować właściwe decyzje.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie przez nas oferowane pokazuje, że SPC to ciągłe doskonalenie zarówno procesu jak i jego wyników. Na pierwszym planie powinien być sposób myślenia. Cała sztuka polega na umiejętnym i efektywnym (nie efektownym) wykorzystaniu narzędzi. Stosując SPC możemy poznać i zrozumieć źródła zmienności mające wpływ na wyniki naszych procesów. Tylko w ten sposób wejdziemy na drogę ciągłego doskonalenia i bez wielkich inwestycji nauczymy się jak poprawić jakość i podnieść produktywność.

http://www.e-opex.pl/pl/szkolenia/szkolenia-otwarte-2015
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: W zależności od wielkości grupy szkolenie prowadzi jeden lub dwóch trenerów, z których każdy posiada certyfikat Six Sigma Master Black Belt.


Wielkość grupy: 16
Program: Plan szkolenia:

Dzień 1:

Wprowadzenie do Zmienności (podstawowe pojęcia i statystyki): wykład
Quincunx: ćwiczenie praktyczne pokazujące dlaczego krytyczne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalną
Mapa Procesu i Tabele Źródeł Zmienności jako podstawa projektowania planów zbierania danych: wykład
Ćwiczenie praktyczne: uczestnicy tworzą swoja pierwszą Mapę Procesu i na jej podstawie konstruują Tabelę Źródeł Zmienności
Wprowadzenie do Próbkowania - dwupoziomowe Drzewa Próbkowania, konstrukcja i analiza danych (praktyczna - Wykres Pudełkowy, graficzna - Karty Kontrolne i ilościowa - szacowanie wielkości zmienności): wykład
Ćwiczenie praktyczne: samodzielna konstrukcja i interpretacja Karty Kontrolnej
Ćwiczenie praktyczne pokazujące w jaki sposób dobierać wielkość próbki i częstotliwość jej pobierania
Ćwiczenie praktyczne pokazujące kiedy należy przeliczać Granice Kontrolne

Dzień 2:

Użycie Kart Kontrolnych do rozwiązywania problemów: Badanie Składników Zmienności: dwu, trzy i cztero poziomowe drzewa próbkowania: wykład
Analiza Danych CoV: analiza praktyczna (Wykresy Pudełkowe), analiza graficzna (Karty Kontrolne), analiza ilościowa (określanie procentu wpływu poszczególnych składników zmienności na wyniki procesu): wykład + studium przypadku + ćwiczenia Minitab
Trzy ćwiczenia podczas których uczestnicy analizują samodzielnie praktyczne przykłady Badania Składników Zmienności o rosnącej skali trudności
Ćwiczenie praktyczne: helikopter - uczestnicy przeprowadzają i analizują swoje pierwsze CoV na podstawie skonstruowanej w dniu 1 Tabeli Źródeł Zmienności
Użycie Kart Kontrolnych do monitorowania wyników procesu: wykład + studium przypadku + ćwiczenia Minitab

Dzień 3:

Analiza zdolności (wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk): konstrukcja, interpretacja wyników oraz ograniczenia wnioskowania; jak sposób zebrania danych wpływa na wyniki wskaźników zdolności: wykład + studium przypadku + praktyczne przykłady analiz
Analiza Systemu Pomiarowego dla danych ciągłych z wykorzystaniem poznanych wcześniej narzędzi SPC: wykład + analiza za pomocą programu Minitab + studium przypadku
Analiza Systemu Pomiarowego dla kontroli wizualnej (ocena typu on/n.ok): wykład + studium przypadku
Ćwiczenie praktyczne: uczestnicy analizują wybrany system pomiarowy oraz w razie potrzeby usprawniają go tak, aby ten spełniał założone wymagania


Wymagania: Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia na terenie Państwa firmy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z OpEx Group:
mail: kontakt@e-opex.pl
telefon: +48 783 191 353
 

Poleć szkolenie znajomemu