Mamy 8511 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: OpEx Six Sigma Black Belt

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kordas
tel.: 783 191 353
email: joanna_kordas@e-opex.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w takim zakresie i na takim poziomie praktycznym aby umożliwić kandydatom na Black Beltów samodzielną pracę w projektach Six Sigma, jak również aktywne wspieranie Green Beltów w ich pracy projektowej.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie Black Belt składa się z 4 sesji szkoleniowych i zostało zaprojektowane w taki sposób, aby uczestnicy mogli praktykować poznawane koncepcje oraz narzędzia pomiędzy poszczególnymi tygodniami. Jeden tydzień szkoleniowy, wymaga 3-4 tygodniowej pracy w projekcie przed przystąpieniem do kolejnego.

Integralną częścią szkolenia są projekty prowadzone przez każdego z uczestników. Takie podejście pozwala na bieżąco stosować nabytą wiedzę w praktyce. Projekty muszą zostać zdefiniowane przed rozpoczęciem szkolenia.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na: http://www.e-opex.pl/pl/szkolenia/szkolenia-otwarte-2015
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Trenerzy: Warsztaty prowadzą trenerzy posiadający dwustopniową certyfikacje Six Sigma Master Black Belt i wieloletnie doświadczenie praktyczne.
Wielkość grupy: 12
Program: Plan szkolenia:

Sesja I:

Przykłady projektów, w których zastosowano filozofię Operational Excellence Six Sigma
Wprowadzenie do tematyki Six Sigma
Y= f(x) + zakłócenia, Krytyczne Myślenie, rola pytań, Mapa Myśli (ang. Thought Map)
Wprowadzenie do zmienności i podstawowe statystyki
Quincunx - dlaczego krytyczne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną i specjalną
Mapa Procesu (ang. Process Map), Mapa Produktu (ang. Product Map) oraz Tabela Źródeł Zmienności (ang. Rate of Change Table) jako podstawa racjonalnego próbkowania
Wprowadzenie do próbkowania: Drzewa Próbkowania, analiza praktyczna, graficzna i ilościowa
Próbkowanie: jak często próbkować? jaka jest optymalna wielkość próbki?
Pasywne zbieranie danych, monitorowanie wyników procesu
Analiza Sytemu Pomiarowego dla danych ciągłych
Analiza Sytemu pomiarowego dla danych dyskretnych i oceny wizualnej
Przegląd Projektów, definiowanie kolejnych kroków w projektach kandydatów na Black Belt
Przegląd Projektów - indywidualne dwugodzinne konsultacje dla każdego z uczestników szkolenia

Sesja II:

Badanie Składników Zmienności (ang. Components of Variation Study, COV): aktywne zbieranie danych odpowiadających na konkretne pytania dotyczące procesu
Badanie Składników Zmienności: Drzewa Próbkowania, analiza praktyczna, graficzna, ilościowa (szacowanie wpływu źródła zmienności na proces)
Wprowadzenie do Projektowania Eksperymentów (ang. Design of Experiments, DOE): założenia i podstawy, porównanie metod eksperymentowania
Planowanie Eksperymentu: wybór czynników i poziomów
Eksperyment Pełno-czynnikowy (ang. Full Factorial Design): konstrukcja i analiza (praktyczna, graficzna i ilościowa), Macierzy Eksperymentu 
Eksperyment Ułamkowy (ang. Fractional Factorial Design): konstrukcja, rezolucja eksperymentu i jej konsekwencje, analiza (praktyczna, graficzna i ilościowa)
Eksperymentowanie sekwencyjne
Przegląd Projektów, definiowanie kolejnych kroków w projektach kandydatów na Black Belt

Sesja III:

Eksperymentowanie w szerokim zakresie warunków, dlaczego wnioski wyciągnięte na podstawie eksperymentu nie sprawdzają się w praktyce
Wprowadzenie Zakłóceń do eksperymentu
Diagram Zależności Czynników (ang. Factor Relationship Diagram, FRD) jako podstawowe narzędzie zarządzania zakłóceniami w eksperymencie
Ograniczenie w randomizacji, konsekwencje dla wyciąganych wniosków, sposób analizy
Zarządzanie Zakłóceniami w eksperymencie - podstawowe strategie: Powtórki (ang. Repeats), Powtórzenia (ang. Replicates), Blokowanie  (ang. Blocking)
Analysis of Variance (ANOVA): Fully Nestet Anova vs. Crossed ANOVA
Przegląd Projektów, definiowanie kolejnych kroków w projektach kandydatów na Black Belt

Sesja IV:

Badanie Składników Zmienności - strategie próbkowania: Nested, Systematic, Crossed: sposób analizy w zależności od wybranej strategii próbkowania
Zarządzanie Zakłóceniami w eksperymencie – kontynuacja
Przyczyny Specjalne w Eksperymencie: diagnostyka, sposób postępowania
Transformacja danych z eksperymentu: kiedy jest potrzebna? która jest najlepsza? jak ją przeprowadzić?
Budowanie Modeli (ang. Model Building), opis y= f (x)+zakłócenia 
Analiza Reszt (ang. Residuals Analysis)
Przegląd Projektów, definiowanie kolejnych kroków w projektach kandydatów na Black Belt
Wymagania: Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia na terenie Państwa firmy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z OpEx Group:
mail: kontakt@e-opex.pl
telefon: +48 783 191 353
 

Poleć szkolenie znajomemu